Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБюджет просування на 20__/20__ МГ
Читайте также:
  1. V. Советы плюс Бюджет.
  2. Администраторы бюджетных средств как участники бюджетного процесса, их бюджетные полномочия.
  3. Азақстан Республикасы бюджет жүйесінің сызбасы
  4. Актуальные проблемы учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам в коммерческих организациях
  5. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 1 страница
  6. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 2 страница
  7. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 3 страница
  8. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 4 страница
  9. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 5 страница
  10. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

 

Витрати Сума затрат, тис. грн.
планова фактична відхилення
1. Реклама:      
       
       
       
Всього:      
2. Заходи зі стимулювання збуту:      
       
       
       
Всього:      
3. Зв'язки з громадою:      
       
       
       
Всього:      
4. Особистий продаж:      
       
     
     
Всього:    
5. Прямий маркетинг:      
     
     
     
Всього:      
Всього бюджет:      

 


 

Таблиця 7
Розрахунок планових чисельності і заробітної плати робочих
№ п/п Найменування продукції Розряд Трудомісткість 1 т, чол.-год. Виробнича програма, т Трудомісткість всього випуску, чол.-год. Ефективний фонд роботи 1 працівника, год Чисельність, чол. Середня розцінка за 1 т, грн. Річна основна заробітна плата, тис.грн. Додаткова заробітна плата, % Додаткова заробітна плата, тис. грн. Річний фонд основної і додаткової заробітної плати, тис. грн.
  х                    
  х                    
  х                    
Всього х х х х х
Професії             Денна тарифна ставка, грн.      
Цеховий майстер   х х х х          
Підмінний робітник   х х х х            
Оператор чаєсушильної машини   х х х х            
Тітестер   х х х х            
Всього х х х х х х
Всього х х х х х х х

 
 Таблиця 8
Розподіл заробітної плати робочих групи загального обслуговування між видами продукції
№ п/п Найменування продукції Заробітна плата основних робочих на потокових лініях, тис. грн Заробітна плата робочих групи загального обслуговування, тис.грн Всього заробітна плата робочих, тис. грн. Обсяг виробництва, т Заробітна плата робочих на 1 т продукції, грн.
           
           
           
Всього х

 

Таблиця 9
План з чисельності, фонду оплати праці і доходу ПВП
Категорія ПВП Чисельність, чол. Фонд основної заробітної плати, тис.грн. Фонд додаткової заробітної плати, % Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн. Плановий фонд основної і додаткової заробітної плати, тис. грн. Інші заохочувальні і компенсаційні виплати, тис.грн. Плановий фонд заробітної плати, тис.грн. Премії з прибутку, % Премії з прибутку, тис.грн. Соціальні виплати, % Соціальні виплати, тис.грн. Плановий доход, тис.грн.
Керівники і спеціалісти                        
Робочі основні                        
Робочі допоміжні                        
Всього

 Таблиця 10
Розрахунок прямих витрат на 1 т продукції
Найменування витрат Од. виміру Ціна за од., грн.
Норма витрат на 1 т Сума, грн Норма витрат на 1 т Сума, грн Норма витрат на 1 т Сума, грн
% кг % кг % кг
Вихід чаю т                    
1. Сировина і основні матеріали
екстра кг                    
в/с 1 категорії кг                    
в/с 2 категорії кг                    
1 сорт кг                    
2 сорт 1 категорії кг                    
2 сорт 2 категорії кг                    
Ароматична добавка кг                    
Всього х х 100 100 100
2. Допоміжні матеріали
Бляшана чайниця тис. шт.   х     х     х    
Фольга п/м   х     х     х    
Картонний короб 100 тис. шт.   х     х     х    
тис. шт.                    
тис. шт.   х     х     х    
тис. шт.   х     х     х    
Підпергамент п/м   х     х     х    
Поліетиленова плівка п/м   х     х     х    
Етикетний папір п/м   х     х     х    
Ящик (зовнішня тара) шт.   х     х     х    
Тасьма тис. м   х     х     х    
Заварний папір тис. м   х     х     х    
Всього х х х х х х
3. Паливо та енергія на технологічні цілі квт-ч   х     х     х    
Всього х х х х х х

 

Таблиця 11
Кошторис загальновиробничих витрат, тис. грн.
Статті витрат Сума
1. Матеріали для експлуатації обладнання і поточного ремонту  
2. Витрати на удосконалення технології і організації виробництва  
3. Витрати на охорону праці, техніку безпеки  
4. Внутрішньозаводське переміщення вантажів  
5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань  
6. Основна і додаткова заробітна плата ПВП загальновиробничого призначення  
7. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування  
8. Амортизація основних засобів  
9. Інші  
Всього  

 

Таблиця 12
Кошторис витрат на збут, тис. грн.
Статті витрат На 1 т Сума
Плановий обсяг реалізації, т    
1. Витрати на утримання підрозділів, що забезпечують збут продукції    
2. Витрати, пов'язані з транспортуванням готової продукції    
3. Витрати на утримання, ремонт і експлуатацію основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції    
4. Витрати на зберігання і завантаження готової продукції    
5. Витрати на рекламу і дослідження ринку    
6. Податки і збори    
7. Інші    
Всього
8. Суми, які відшкодовуються покупцем за транспортування ГП покупцю    
Всього    
Всього за вирахуванням відшкодувань    

 

Таблиця 13
Планова калькуляція собівартості продукції
Статті витрат Всього, тис.грн
на 1 т, грн Всього, тис.грн на 1 т, грн Всього, тис.грн на 1 т, грн Всього, тис.грн
Плановий обсяг виробництва, т              
1. Сировина і основні матеріали              
2. Допоміжні матеріали              
3. Транспортно-заготівельні витрати              
4. Паливо, енергія на технологічні цілі              
5. Основна і додаткова заробітна плата              
6. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування              
7. Загальновироб-ничі витрати              
Виробнича собівартість  
8. Адміністративні витрати              
9. Витрати на збут              
10. Інші витрати основної діяльності              
Повна собівартість  

 


Таблиця 14
Планова калькуляція собівартості продукції методом величини покриття
Статті витрат Всього, тис.грн.
на 1 т, грн Всього, тис.грн на 1 т, грн Всього, тис.грн на 1 т, грн Всього, тис.грн
Плановий обсяг виробництва, т              
Змінні витрати              
1. Сировина і основні матеріали              
2. Допоміжні матеріали              
3. Транспортно-заготівельні витрати              
4. Паливо, енергія на технологічні цілі              
5. Основна і додаткова заробітна плата              
6. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування              
7. Витрати на збут              
Всього змінних витрат
Маржинальний дохід
8. Загальновироб-ничі витрати х  
9. Адміністративні витрати х  
10. Витрати на збут х  
11. Інші витрати основної діяльності х  
Повна собівартість х  

 


Таблиця 15
Аналіз планових заходів
Збільшенняобсягу реалізації чаю ______________ т Маржинальний дохід на 1 т чаю ______________ грн/т Додаткові витрати на маркетинг, грн. Точка нульової ефективності, т Збільшенняобсягу реалізації чаю ______________ т. Маржинальний дохід на 1 т чаю ________________ грн/т Збільшеннямаржинального доходу по чаю ________________, тис.грн Зменшення обсягу реалізації чаю __________________ т Маржинальний дохід на 1 т чаю ________________ грн/т Зменшення маржинального доходу по чаю ________________, тис.грн. Приріст (зменшення) маржинального доходу, тис.грн.
Захід № 1 (Збільшення витрат на маркетинг)         Х Х Х Х Х Х  
Захід № 2 (Збільшення реалізації одного з видів чаю за рахунок зменшення реалізації іншого) Х Х Х Х              

 


 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты