Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНаписання резюме
Читайте также:
  1. Social Work Резюме
  2. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
  3. Анализ резюме/анкеты
  4. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  5. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  6. Вимоги до написання доручення і розписки
  7. Вимоги до оформлення резюме .
  8. Вступление (резюме)
  9. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. РЕЗЮМЕ
  10. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення

Особливо важливим для студента випускного курсу уміння скласти якісне резюме. Приклад резюме наведено в додатку 5. Резюме, або CV (Curriculum Vitae), є своєрідною візитною карточкою людини, яка бажає заявити про себе на ринку праці. Це рекламний документ, який подає вміння та знання людини, презентує важливу інформацію про шукача роботи та надає потенційному роботодавцю попереднє уявлення про претендента на роботу. Резюме потребує постійного оновлення, інакше воно не буде відображати зміни у професійному житті людини. Воно може знадобитися Вам як лист-звернення з приводу отримання роботи, як джерело інформації для заповнення форм, розмови по телефону або ж як допоміжний посібник під час підготовки до співбесіди. Як правило, на перегляд резюме роботодавець виділяє не більше 2 хвилин, при цьому увага сконцентрована лише перші 20-30 секунд. Саме тому потрібно грамотно скласти своє резюме, яке не тільки розповідає про основні Ваші досягнення, але й характеризує Вас як особистість, яка справді заслуговує розгляду на вакантну посаду.

 

5.1 Основні блоки резюме:

Прізвище, ім’я, по батькові.

Контактна інформація: адреса, телефон, факс, e-mail і т.п.

Особисті дані (дата народження, сімейний стан, наявність дітей і т.д.).

Мета пошуку роботи – тут буде доречним уточнити, на яку саме посаду ви розраховуєте, яким чином хотіли б реалізувати свій професійний потенціал.

Освіта – перелічіть усі навчальні заклади (крім школи) та курси, отримані спеціальності. Інформацію треба подавати у прямому хронологічному порядку, спочатку указати термін – з якого по який рік Ви навчалися, а потім назву навчального закладу. Випускникам і студентам, у яких відсутній досвід роботи, потрібно приділяти цьому пункту особливу увагу.

Досвід роботи: трудовий досвід повинен бути у зворотній хронологічній послідовності, тобто спочатку вказують останнє місце роботи. Також спочатку вказують термін (місяць і рік), а потім місце роботи та посаду, яку ви обіймали. Буде доречним стисло описати професійні досягнення, обов’язки, які Вам доводилось виконувати, особливо якщо вони пов’язані з тією посадою, на яку Ви претендуєте. Студенти та випускники, які не мають досвіду професійної діяльності, у цьому розділі можуть звернути увагу на практичні навички, що вони одержали під час проходження виробничої практики.

Додаткова інформація: тут може міститися інформація про знання мов (при цьому обов’язково вкажіть рівень володіння мовою якомога точніше), уміння користуватися комп’ютером – усі пакети програм, бази даних, мови програмування і т.д., ступінь знання, наявність прав водія і т.п.

Особистісні дані: притаманні Вам особисті якості, що підвищують Вашу цінність в очах роботодавця.

Хобі, захоплення – вказують у тому випадку, якщо вони пов’язані з бажаною роботою, або ж для того, щоб охарактеризувати себе як людину з певними здібностями (творчість, фізична активність і та .ін.).Зверніть увагу на основні вимоги до написання резюме:

- слово «резюме» на початку сторінки не пишеться;

- дані мають бути лише позитивними;

- уся інформація при необхідності може бути вами підтверджена;

- обсяг резюме не може перевищувати дві сторінки формату А4;

- резюме має бути легким для читання, не повинно мати граматичних або друкарських помилок;

- бажано, щоб у резюме не використовувались абревіатури і спеціальні терміни.

Окремо зверніть увагу на традиційні помилки при написанні резюме.

Ø Використання займенників (я, ми).

Ø Відсутність презентабельного вигляду.

Ø Відсутність чіткої організації та послідовності у викладенні інформації.

Ø Надто довге резюме (висвітлення інформації, яка не має важливого значення, або надто велика кількість інформації).

Ø Надто яскраве (використання кольорового паперу чи шрифту).

Ø Включення інформації, яка може примусити роботодавця засумніватися (стан здоров’я, очікувана заробітна плата, час, проведений без роботи).

Ø Використання спеціальних термінів, абревіатур, надто складних речень чи слів.

Ø Орфографічні та граматичні помилки.

 

5.2 Супровідний лист

Якщо резюме до роботодавця відправляється поштою, то доцільно його супроводити листом. Супровідний лист повинен бути коротким, складатися не більше, ніж з двох-трьох абзаців, але він повинен привернути увагу до Вас і показати Вашу цінність для роботи, на яку Ви претендуєте. Листи пишуться для відповіді на рекламне оголошення про вакансію, для супроводу анкет та резюме і т.д.

Супровідний лист має складатися з наступних елементів:

Вступ – повинен виконувати два завдання: по-перше, у ньому повинна бути визначена ціль листа, по-друге, він повинен зацікавити читача.

Головна частина зазвичай повинна вирішувати наступні задачі:

- стисло пояснити Вашу теперішню ситуацію з роботою;

- повідомити роботодавця, яка робота Вам потрібна і чому Ви зацікавилися цією вакантною посадою;

- привернути увагу до якихось моментів свого резюме чи додати щось, про що ви не повідомили у резюме;- пояснити, якщо це необхідно, ті аспекти свого резюме або трудової біографії, які недостатньо описані і які, можливо, говорять не на Вашу користь;

- повідомити роботодавця, про особливі якості Вашої особистості для роботи, в якій Ви зацікавлені.

Зверніть увагу на загально прийняті правила щодо підготовки листа:

Використовуйте білий папір, формат А4.

Укажіть свою адресу у верхньому правому куті.

Укажіть назву компанії у верхньому лівому куті.

Завжди намагайтесь писати на ім’я конкретної людини і закінчуйте словами «З повагою».

Подякуйте людині за її час.

Надрукуйте своє ім’я після свого підпису.

 

5.3 Рекомендаційний лист

Деякі роботодаці потребують обов’язкове надання рекомендаційного листа.

Рекомендаційний лист – письмовий відгук людей під чиїм керівництвом працював раніше претендент на посаду і які достатньо добре знають його як особистість та працівника. Випускник з проханням про надання рекомендаційного листа може звернутись до директора коледжу, завідувача відділенням, куратора, викладача - керівника дипломної роботи та інших викладачів.

Рекомендаційний лист може додаватися до резюме або надаватись у разі особистої зустрічі, у тому числі і під час співбесіди. Мета рекомендаційного листа – переконати потенційного роботодавця в тому, що ви представляєте значний інтерес для даної компанії.

Рекомендаційний лист повинен містити таку інформацію:

- повністю прізвище, ім’я та по батькові, посаду та назву компанії чи установи, де працює особа, хто надає Вам рекомендацію, та номер його контактного телефону;

- оцінку Вас порівняно з іншими працівниками: особисті якості, працелюбність, винахідливість, ініціативність, здібності до даної роботи, адаптаційні можливості, дисциплінованість, комунікабельність, емоційну стабільність, попередній досвід тощо.

Зверніть увагу, щоб лист був стислим, змістовним, мав естетичний вигляд, без граматичних помилок.

6. Використання інформаційних технологій в пошуку вакансій

Здійснення комплексної програми інформатизації щодо підвищення якості освітніх послуг найшло своє відображення в роботі відділу кар’єри. На сайті коледжу www.dktd.donduet.edu.ua є веб-сторінка відділу кар’єри. Студенти мають змогу самостійно заповнити запропоновану анкету, яку розроблено з урахуванням основних блоків резюме. Надана можливість і роботодавцям самостійного розміщення пропозицій щодо наявності вільних вакансій. Термін публікацій інформації про вакансії один рік, а резюме студентів зберігаються два роки, потім його потрібно обновити.

Студенти мають знати, що одним із найважливіших чинників, що вплинули на ситуацію ринку праці, є стрімкий розвиток системи пошуку і набору персоналу із використанням новітніх інформаційних технологій. Дедалі більше підприємств і рекрутингових агенцій починають використовувати Інтернет для закриття вакансій. Основні переваги «робочих» сайтів — швидкість, доступність і безкоштовність інформації, можливість докладніше сформулювати вимоги до кандидату, ніж, газетне оголошення. Використання новітніх інформаційних технологій підвищує якість пошуку спеціалістів. Багато роботодавців активно користуються цими можливостями і вважають Інтернет основним джерелом кадрів для своєї фірми.

В Інтернеті можна знайти віртуальні кадрові агентства, сайти реальних кадрових агентств, дошки оголошень, корпоративні сайти компаній-работодавців зі своїми вакансіями тощо. Для здобувача пошук роботи через Інтернет не потребує знання спеціальних програм, прийомів. Солідні агентства відкривають свої власні веб -сайты або веб -сторінки. На них, зазначена адреса електронної пошти, куди можна направити резюме. За допомогою Інтернет для здобувача є можливість з корпоративних сайтів якнайбільше дізнаєтеся про компанію, що викликала інтерес.Практично на будь-якому сайті з працевлаштування можна зробити вибір із списку вакансій, а також розмістити резюме. Для розміщення резюме у базі даних потрібно вибрати поле «Додати резюме» і заповнити нескладну форму. На сайтах кадрових агентств можуть зустрітися шаблони складніше, тому що багато роботодавців хочуть краще пізнати здобувача на етапі знайомства з резюме і зацікавлені в більш докладній інформації. Заповнене резюме зберігається від 5 до 30 днів, після чого автоматично видаляється, тому потрібно подбати про продовження строку зберігання.

Для перегляду вільних вакансій важливо правильно і точно указати умови пошуку – назву спеціальності, сферу діяльності, мінімальний рівень зарплати та інші побажання. Поле «Ключове слово» потребує особливої уваги.

На сайтах працевлаштування можна знайти чимало іншої корисною інформації: рекомендації, консультації, новини ринку праці, дізнатися, як підготуватися до співбесіди.

Враховуючи це спеціалісти відділу кар’єри постійно відслідковують вакансії, що з’являються в Інтернеті. Переваги такої роботи складаються в перегляді великого об'єму інформації, економії часу, зручності пошуку інформації. Є додаткові сервіси, які дозволяють визначити середню заробітну плату для різних спеціальностей , що склалась на ринку праці. З іншого боку, можна дуже оперативно зв'язатися з роботодавцем, установити з ним прямі контакти і налагодити соціальне партнерство.

6.1 Новітні технології державної служби зайнятості щодо пошуку вакансій

Зверніть увагу, що стрімкий розвиток суспільства стимулює необхідність подальшого удосконалення Інтернет-технологій, які використовує державна служба зайнятості для забезпечення якісного надання послуг, у тому числі інформаційних, своїм клієнтам.

Інтернет – портал державної служби зайнятості функціонує з 2003 року. За час свого існування цей веб-ресурс увійшов до десятьох найбільш популярних Інтернет-сайтів органів влади в Україні.

Для зручності користування порталом і тіснішого спілкування з його відвідувачами в роботу веб-порталу Донецької обласної служби зайнятості (http://www.dcz.gov.ua/don/control) введені нові сервіси – «Консультаційний центр», «Електронна карта веб-порталу», «Фотогалереї», «Опитування».

Питання, пов'язані із зайнятістю населення, законодавством про зайнятість, працевлаштуванням за кордоном і т.д., можна задати, скориставшись сервісом «Консультаційний центр», і через 2-3 дні тут можна отримати відповідь на своє питання від фахівця обласного центру зайнятості. У цьому ж сервісі можна залишити зауваження і пропозиції про роботу обласної служби зайнятості.

Дослідженню проблем, пов'язаних із зайнятістю, пошуком роботи, присвячений сервіс «Опитування». Своєрідний путівник порталу – «Електронна карта порталу». У рубриці «Фотогалереї» можна знайти фотоматеріали про заходи, проведені центрами зайнятості області.

Кожен зайнятий пошуком роботи, в розділі «Соціальні послуги» може взнати як служба зайнятості:

- сприяє в постійному і тимчасовому працевлаштуванні, в створенні власної справи,

- надає допомогу у виборі професії, а також про можливості служби зайнятості в організації професійного навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації безробітних.

Крім того, тут можна знайти дані про вакансії на підприємствах, в установах, організаціях Донецька, а також по області з наданням житла.

Рубрика «Історія мого успіху» поповнюється розповідями колишніх безробітних, які за допомогою служби зайнятості змогли реалізувати себе, влаштувавшись на роботу або відкривши власну справу.

Безумовно, цікавий для всіх відвідувачів веб-серверу – порталу регіональної служби зайнятості його розділ «Прес–центр», що розповідає про основні новини у сфері зайнятості і діяльності служби зайнятості області і анонсує заходи, організовані центрами зайнятості.

У рубриці «Наші координати» - адреси і телефони центрів зайнятості області для всіх, хто хоче стати клієнтом державної служби зайнятості, будь- то роботодавець або шукач роботи.

З метою розширення вільного доступу до загальноукраїнського банку вакансій і резюме впроваджена одна з нових, сучасних форм надання інформаційно-консультаційних послуг претендентам на роботу і роботодавцям – Інтернет-медіа-ресурс державної служби зайнятості України «Труд»: www.trud.gov.ua.

На Інтернет-порталі «Труд» до уваги відвідувачів представлено найбільшу в Україні базу даних вакансій, що налічує майже 200 тис. пропозицій роботи, зручні сервіси з пошуку роботи та корисні матеріали про працю.

Шукачам пропонується :

підібрати вакансії за визначеними параметрами, скориставшись скороченою або розширеною пошуковою формою; ознайомитись з кількісним та якісним складом вакансій, що згруповані по сферах застосування праці; переглянути всі актуальні вакансії по регіонах країни; знайти підприємство, яке цікавить відвідувача порталу, ознайомитись з його діяльністю (виробництвом) та вакансіями; зареєструватися на отримання інформації про вакансії на власну електронну скриньку; переглянути цікаві тематичні матеріали, зокрема про побудову кар’єри (як успішно пройти співбесіду з роботодавцем, які особливості першого місця роботи, правила складання резюме), про вибір професії та проходження навчання, про першу роботу відомих людей, тощо; пройти тестування для самовизначення у праці та самостійно проаналізувати власні здібності.

Студент, що шукає роботу, має право зареєструвати власне резюме на Інтернет-ресурсі. Це надасть можливість роботодавцям усієї країни ознайомитись з особистими професійними якостями та навичками претендента.

 

7. Телефонні переговори

Телефонні переговори – це одна з найважливіших форм спілкування, яка дозволяє вирішити багато проблем, встановити контакти, не удаючись до безпосередньої зустрічі. Тому для випускників має значення надбання навичок щодо основних принципів телефонної розмови:

- ввічливість;

- довірливий тон;

- чітке й щире звучання голосу.

Перед тим, як розпочати бесіду, обов’язково потрібно визначити ціль розмови.

Основними етапами телефонної розмови є наступні.

1. Взаємне представлення.

2. Введення співрозмовника у хід справи, інформування про ціль дзвінка.

3. Обговорення питання.

4. Завершення розмови, прощання.

Основні рекомендації для успішного ведення телефонної розмови: готовність до роботи;

позитивне, конкретне ведення розмови;

чіткість, ємність, стислість представлення себе;

письмовий сценарій розмови.

Під час ділової телефонної розмови необхідно:

o Записати ім’я того, з ким Ви будете розмовляти по телефону.

o Мати перед очима назву підприємства.

o Приготувати папір та ручку.

o Представитися роботодавцю, повідомити, питання з приводу якого Ви дзвоните та впевнитися, що Ви розмовляєте з потрібною людиною.

o Уважно слухати усе, що каже співрозмовник. Говорити стисло й чітко.

o Приготуватися до відповідей на питання про себе і свою роботу, але не допускати того, щоб інтерв’ю пройшло повністю по телефону.

o При першій можливості домовитися про особисту зустріч, якщо Ваш співрозмовник розмірковує, запропонуйте самі.

o Залиште свій телефон, завершуйте розмову, коли отримаєте відповіді на всі питання і домовитесь про щось конкретне.

o Перед тим як повісити трубку, обов’язково подякуйте своєму співрозмовнику.

Серед найбільш загальних помилок у ділових телефонних розмовах зустрічаються наступні:

- використання слів з важкою вимовою (запинаючись);

- звернення не за адресою;

- нав’язування роботодавцю негайного прийняття рішення;

- виступ у ролі прохача (потрібно пропонувати свої послуги);

- використання довгих пауз;

- неточність у висловах (не знаю, потрібно подумати);

- монологи замість вислуховування відповіді на поставлені питання.

-

8. Співбесіда з майбутнім роботодавцем

У пошуку роботи випускником важливим кроком буде етап співбесіди з роботодавцем. Пам’ятайте – перше враження не можна справити двічі.

Ваша кар’єра в певному місці роботи залежатиме саме від першої зустрічі з роботодавцем.

Тут ваш одяг, біжутерія, висота голосу, манера поведінки, навіть те, як ви сідаєте в крісло, - все має значення. Найкраще на співбесіду вдягнути не яскравий костюм, помірну кількість біжутерії. Велике значення має взуття (як не дивно, багато чоловіків про це не задумуються) – його чистота, фасон, відповідність до костюму. Намагайтеся, щоб ваш зовнішній вигляд якомога більше відповідав посаді, яку ви прагнете отримати.

На більшість питань, які задаються при співбесіді не варто давати прості відповіді «так» чи «ні». Вони мають звучати у доконаній формі та бути обґрунтованими.

Не рекомендується давати негативні відгуки про колишнє місце роботи, начальство та колег, оскільки ваш співрозмовник може розцінити це, як потенційну погрозу для своєї власної компанії чи персони.

Під час демонстрації знання сфери діяльності, динаміки розвитку компанії та її останніх досягнень, ви підтверджуєте свою компетентність та лестите самолюбству роботодавця. Дайте позитивну оцінку діяльності компанії в цілому. По можливості зробіть кілька пропозицій та критичних зауважень, покажіть, чим ви можете бути корисні компанії, що проводить з вами співбесіду.

Також необхідно бути готовим до деяких несподіванок. Наприклад, ви вказали у своєму резюме, що володієте англійською мовою. Щоб перевірити це роботодавець при розмові може раптом перейти на англійську і почати задавати Вам питання. Якщо Ви розгубилися, або Ваші знання є не надто блискучими, то все ж таки намагайтеся відповісти йому англійською мовою. Вам можуть задавати і не зовсім звичні запитання, наприклад: «Що для Вас головне у Вашій роботі?», «Ким Ви бачите себе через 10 років?» або «Кого вважаєте в житті своїм справжнім вчителем?» або навіть про особисте життя. Інколи подібні запитання задаються роботодавцем, який хоче якомога краще зрозуміти особистість свого майбутнього працівника. Але трапляються випадки, коли «незручні» запитання задаються керівником, щоб визначити, наскільки на людину (тобто на вас) можна буде «тиснути» в подальшому.

Існують також стрес-співбесіди, де роботодавець навмисно може поводити себе незвично (поводитиме себе неввічливо, зверхньо, задаватиме неприємні запитання тощо), з метою виявлення рівня вашої стійкості до стресів. Не давайте вивести себе із терпіння, навіть якщо вас образили. Почувши образу, коректно «поставте на місце» свого співрозмовника – власну гідність треба захищати. Будьте ввічливими, а для себе зробіть висновок на майбутнє. Варто пам’ятати, що на співбесіді не тільки роботодавець обирає (чи не обирає Вас), але і Ви обираєте собі майбутнього керівника та колектив, у якому будете проводити велику кількість часу. Навряд чи ви станете терпіти приниження навіть при умові високої заробітної плати.

Не підписуйте одразу ніяких документів, якщо співбесіда справила на вас неоднозначне враження. Прийдіть додому, подумайте, порадьтеся із друзями чи батьками. Можливо, це не найкращий варіант роботи, а свою блискучу кар’єру ви невдовзі розпочнете в іншому місці.

Роботодавець не має права при прийомі на роботу вимагати від вас відомостей про вашу партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Правила підготовки до співбесіди:

Підготовка до співбесіди – ще не тільки попереднє відпрацювання відповідей на очікувані питання. Є ще ряд важливих моментів, на які необхідно звернути увагу, щоб почати співбесіду з вигідної позиції і бути захопленим зненацька.

· Намагайтесь якомога більше дізнатися про організацію, в яку йдете, і про можливу роботу.

· Майте при собі екземпляр резюме, а також копії дипломів, свідоцтв й іншим документів, підтверджуючих вашу кваліфікацію.

· Будьте готові назвати прізвища й телефони осіб, які дають вам рекомендації, попередньо узгодивши це з ними.

· Точно дізнайтеся місце знаходження організації та розрахуйте час на дорогу, щоб не спізнитися.

· Подумайте про те, щоб мати достатньо часу й не нервуватися, якщо співбесіда затягнеться.

· Дотримуйтеся в одязі ділового стилю: одягнутися потрібно красиво, але не зухвало.

· Складіть лист питань, які ви очікуєте й приготуйтеся відповідати на них.

· Відповіді на найбільш ймовірні питання відпрацюйте особливо уважно. Буде доцільно прорепетирувати відповіді так, як актори репетирують свої ролі.

· Спеціально підготуйтеся до обговорення питання про оплату праці.

· Заготуйте питання, які ви самі задасте. Для багатьох роботодавців питання, які ви задасте, є не менш важливими, аніж ваші відповіді.

Основні правила, яким потрібно слідкувати при співбесіді:

кажіть стисло й точно, інакше переконливість можна потопити в морі слів;

темп та прийоми аргументації обирайте згідно з темпераментом співрозмовника;

висловлюйте аргументи з максимальною наочністю, приводьте яскраві факти, приклади, статистичні дані, думку відомих й авторитетних людей і т.д.;

використовуйте «активні» фрази.

Типові питання роботодавців.

o Розкажіть про себе.

o Чому ви хочете працювати саме у нас?

o Які ваші сильні сторони?

o Які ваші слабкі сторони?

o На яку зарплатню ви розраховуєте?

o Чому ми маємо віддати перевагу вам аніж іншим кандидатам?

o Що ви хотіли б дізнатися від нас?

Питання, які було б корисним задати вам співрозмовнику:

v Чим займається Ваша фірма?

v Що буде входити в коло моїх службових обов’язків?

v Скільки людей працює в Вашому відділі, який їх середній вік?

v Яку зарплатню Ви плануєте платити людині, яка працюватиме на цьому місці?

v Які вимоги Ви пред’являєте людині, яка буде працювати на цій посаді?

v Чим Вас не влаштовувала людина, яка працювала на цьому місці раніше?

Крім того потрібно сказати про те, чого ви очікуєте від цієї роботи, поцікавитися, коли і яким чином ви дізнаєтеся про рішення.

Під час співбесіди ні в якому разі не можна:

- перепрошувати за свій вік, здоров’я, брак досвіду і т.п.;

- перебивати співрозмовника;

- негативно оцінювати особистість співрозмовника;

- підкреслювати різницю (в поглядах, в положенні, поведінці і т.д.) між собою й співрозмовником;

- різко прискорювати темп бесіди;

- уникати просторової близькості і не дивитися в очі;

- не звертати уваги на психічний стан співрозмовника;

- говорити лише в своїх інтересах;

- неуважно слухати;

- критикувати останнього роботодавця;

- бути надто фамільярним або самовпевненим;

- жартувати, лаятися або палити.

- Після співбесіди або якоїсь іншої відбіркової процедури кандидат зазвичай переживає відчуття розрядження напруги, він повертається додому з почуттям невдоволення собою, пов’язаним з тим, що він міг би показати себе з більш кращого боку. Однак, слід пам’ятати, що призначення робляться не тільки на основі результатів співбесіди. У розрахунок приймаються й інші фактори, такі, як ваш досвід та дані ваших рекомендацій.

Буває й інша ситуація, коли люди виходять з кімнати для співбесіди у гарному настрої, впевнені, що добре справилися з цим нелегким завданням. Проте, вирішальну роль грає думка відбіркової комісії, а не ваша, а надто самовпевнене відношення не обов’язково призведе до того враження кадровиків, на яке ви розраховуєте.

Зазвичай, у великих компаніях співбесіда на вакантні посади складається з декількох турів, й справжній діловий відбір відкладається до другої співбесіди. На другу зустріч ви вже приходите з більш сильних позицій, тому що багато з конкурентів вже вийшли з боротьби. Проте вам не можна розслаблятися. Повторіть усі підготовчі процедури, які ви здійснювали перед першою співбесідою, але тільки ще більш ретельно.

Вам необхідно зробити два практичних кроки на протязі 24 годин після закінчення співбесіди:

- запишіть вашу оцінку минулої співбесіди, питання, які були вам задані, і ваші враження від фірми;

- якщо ви відчуваєте потребу, напишіть стислий лист з подякою до відбіркової комісії за надану вам увагу, що підтвердить вашу зацікавленість в отриманні вакантної посади.

 

9. Перші кроки на робочому місці

Надбання випускником компетенцій щодо адаптації на першому місці роботи має велике значення. Зокрема студент повинен засвоїти такі етапи:

§ Оволодіння системою професійних знань й навиків

§ Оволодіння професійною роллю

§ Виконання вимог трудової та виконавчої дисципліни

§ Самостійність при виконанні посадових функцій

§ Задоволеність виконавчою роботою

§ Цікавість до роботи, можливість реалізації свого потенціалу

§ Спрямованість до удосконалювання в рамках професії

§ Інформованість з найважливіших питань роботи

§ Встановлення гарних взаємовідносин з колегами

§ Відчуття психологічного комфорту

§ Почуття справедливої винагороди за працю

§ Подолання психологічних витрат

§ Взаєморозуміння з керівником

Питання, які необхідно задати собі у першій день роботи:

1. Кому я повинен безпосередньо підкорятися?

2. За чию роботу я безпосередньо відповідаю?

3. Які мої обов’язки?

4. Де я повинен виконувати свої обов’язки?

5. Коли і в якому вигляді я буду отримувати заробітну платню?

6. До кого мені слід звернутися, якщо виникнуть проблеми?

В перший день на новому місці необхідно:

- знати початок робочого дня, ім’я та місце находження співробітника, до якого слід звернутися

- заздалегідь дізнатися маршрут проїзду на роботу

- одягтися відповідно до ваших обов’язків

- уважно слухати усі інструкції

- дізнатися про розташування службових приміщень

- проявляти цікавість і задавати питання

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку у перші дні роботи

- бути привітним з оточуючими

Декілька порад щодо стосунків у колективі:

· Не поспішайте робити висновки, зауваження, висказувати свою думку, особливо негативну, у новому колективі

· Будьте тактовні, прихильні, ввічливі зі всіма

· Не намагайтеся швидко зменшити дистанцію у спілкуванні, але намагайтеся зрозуміти правила їх поведінки

· Не нервуйте, що одразу не «вписались» в колектив, намагайтеся зрозуміти й проаналізувати свою поведінку і поведінку оточуючих

· Намагайтеся йти від ділових контактів до неформальних і не псувати їх, якщо не одразу складаються неформальні відносини. Ваша привітність, усмішка і професіоналізм обов’язково допоможуть вам освоїтися у новому колективі і уникнути непотрібних конфліктів

Необхідно звернути увагу:

1. Що одягають співробітники – у кожній організації існує свій «неписаний» кодекс ділового костюму (dress code)

2. Які правила обов’язково виконуються

3. Як люди, які займають аналогічні з вашою посади, поводять себе?

4. Як колеги відносяться один до одного?

5. Як напружено трудяться колеги?

6. Хто насправді керує «парадом»?

7. Чого конкретно очікують від вас?

Головні заповіді поведінки в організації:

- робіть усе вчасно;

- ніколи нікому не переповідайте того, що вам доводиться іноді почути від співробітника, керівника або підлеглого про їх особисте життя;

- будьте люб’язні, ввічливі та привітні;

- думайте про інших, а не лише тільки про себе.

Поважайте думку інших, намагайтеся зрозуміти чому в них склалась така або інша точка зору. Завжди прислуховуйтесь до критики й порад колег, начальників або підлеглих. Показуйте, що цінуєте думки й досвід інших людей.

Перше враження складається при першій зустрічі. Тому справити його потрібно одразу ж. Приглядайтеся до людей, прислухайтеся, обирайте зразки для наслідування.

Розмовляйте і пишіть правильною мовою. Той, хто вміє чітко виразити думку, володіє великою перевагою. Все, що ви вимовляєте й пишете має бути викладено правильною мовою, а усі особові імена повинні бути передані без помилок. Слідкуйте за тим, щоб ніколи не вживати ненормованих виразів. Гарні ділові манери настільки сприяють кар’єрі, що потрібно використовувати будь-яку можливість навчитися їм.

Як зберегти роботу:

v детально вивчіть свої обов’язки;

v намагайтеся справляти гарне враження;

v якщо Ви не впевнені у вірності рішення, проконсультуйтеся;

v правильно сприймайте критику;

v виявляйте ентузіазм до роботи;

v піклуйтеся про матеріали та устаткування;

v намагайтеся зацікавити себе роботою;

v намагайтеся виконувати роботу якісно;

v залишайте робоче місце лише через поважну причину й завжди попереджайте, скільки ви будете відсутні;

v підтримуйте гарні відносини зі співробітниками;

v будьте чесними;

v не використовуйте заборонені слова й вирази (я не знав; завтра напевне зроблю; сам не розумію як; приходив, вас не було; невистачило часу; підвів транспорт; тільки що тут був(-ла); десь бачив і т. д.)

 

Питання до класної контрольної роботи

з дисципліни «ЧИННИКИ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ФАХОМ»

1. Поняття і значення зайнятості.

2. Види зайнятості населення.

3. Державне регулювання зайнятості населення.

4. Державні гарантії зайнятості населення.

5. Заходи щодо сприяння зайнятості населення.

6. Послуги , які надає державна служба зайнятості.

7. Поняття про трудовий договір. Правила укладання трудового договору.

8. Порядок працевлаштування випускників, які навчались за державним замовленням.

9. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників.

10. Соціальні гарантії і компенсації молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення ВНЗ.

11. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

12. Способи пошуку роботи.

13. Основні джерела вакансій щодо працевлаштування випускників.

14. Поняття про резюме. Основні правила складання резюме.

15. Типи резюме та їх характеристика.

16. Основні вимоги до стилю написання резюме.

17. Структура резюме.

18. Головні вимоги до проведення співбесіди з майбутнім роботодавцем.

19. Поняття про супровідний лист. Правила складання супровідного листа.

20. 2. Поняття про рекомендаційний лист. Правила складання рекомендаційного листа.

 

Література

1.Гордієнко К.Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування: Практичний посібник, - К.: КНТ, 2006.

2.Корчига Л.І., Сологуб В.І. Проблеми моніторингу ринку освітніх послуг і ринку праці / Національна вища освіта України: шляхи реформування: Збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції університету. –Донецьк: ДонДУЕТ, 2006, с.185-186.

3.Корчига Л.І., Чуб Т.В. Співбесіда з майбутнім роботодавцем./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонНУЕТ, 2007, С.90-91.

4.Мессмер Макс. Поиск работы для «чайников»: Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

5.Омелянович Л.О. Кар’єра випускника - майбутнє ВНЗ./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2006, С.11-15.

6.Омелянович Л.О. Реформування вищої освіти: інновації і традиції./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонНУЕТ, 2007, С.19-26.

7.Омелянович Л.О. Підвищення якості вищої освіти – вимога часу./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонНУЕТ, 2008, С.7-10.

8.Омелянович Л.О. Практична підготовка і працевлаштування випускників. –Київ-Донецьк, 2007.

9.Організація пошуку роботи: Рекомендації для студентів та випускників/ В.М.Петюх, О.В.Корчевна, О.В.Кир’янова. –К.:КНЕУ, 2006.

10.Працевлаштування молоді: Збірник допоміжних матеріалів –Донецьк, 2005.

11.Сологуб В.І., Ярова Є.С., Корчига Л.І. Напрямки пошуку роботи для випускників ДонДУЕТу/ Модернізація вищої освіти України в контексті євроінтеграції: Збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції університету. –Донецьк: ДонДУЕТ, 2005, С.344-346.

12.Сологуб В.І., Корчига Л.І Законодавчо-правові питання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції.. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006, С.135-137.

13.Трудоустройство: советы профессионалов /Ю.Пасс, К.Торшина, Е.Беляева и др. – М.: Экономика, 1999.

14.Шубін О.О. Працевлаштування випускників та їх кар’єра./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонДУЕТ, 2006, С.3-11.

15.Шубін О.О. Навчально-науково-методичні підстави успішного працевлаштування випускників ВНЗ./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонНУЕТ, 2007, С.10-19.

16.Шубін О.О. Працевлаштування випускників–досягнення і проблеми./ Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Донецьк, ДонНУЕТ, 2008, С.3-7.

17.Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні. – Моногр. –К.:2007.

 


Додаток 1

 

 

Листок

кар’єрного зростання випускника

 

 

Прізвище*, ім’я , по-батькові

 

 

Рік закінчення ДКТД _______________________________________________________

 

Форма навчання (денна, заочна) _____________________________________________

 

 

Спеціальність відповідно диплому

 

 

Назва підприємства Термін роботи Рух кар’єрними сходинками Ставка згідно штатного розкладу
         

 

Ваші пропозиції щодо удосконалення підготовки спеціалістів ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 110; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.094 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты