Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління якістю продукції
Для регулювання процесу перевірки систем якості Міжна­родною організацією зі стандартизації було затверд­жено серію стандартів. В Украї­ні як і у всіх розвинутих країнах, ці стандарти піднесено до рангу національних (ДСТУ ISO 9000-9004) і їх використову­ють як моделі для оцінювання систем забезпечення якості в процесі укладання контрактів між фірмами. організаційно-методичним засадам її ство­рення та функціонування.

Згідно з міжнародними визначеннями під системою якості розуміють сукупність організаційної структури, відповідаль­ності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують загальне управління якістю. У найширшому трактуванні із загальним управлінням якістю ототожнюють напрям певної функції уп­равління в цілому.

Система якості, має охоплювати всі ста­дії життєвого циклу продукції. У міжнародних стандартах життє­вий цикл продукції розподілено на окремі етапи, що в сукупності створюють так звану петлю (спіраль) якості. Це, власне, схемати­чна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість продукції або послуги на різних стадіях – від визначення потреб до оцінювання міри їх задоволення. Найчастіше «петлю якості» зображають графічно – у вигляді кола, на якому за хо­дом годинникової стрілки позначаються окремі етапи повного життєвого циклу продукції.

«Петля якості» охоплює такі етапи:

1. Маркетинг, пошук та вивчення ринку;

2. Проектування і опрацювання технічних вимог до продукції;

3. Матеріально-технічне постачання;

4. Підготовка та розроблення виробничих процесів;

5. Виробництво;

6. Контроль, випробування і аналіз;

7. Пакування та збереження;

8. Реалізація та розподіл продукції;

9. Монтаж і експлуатація;

10. Технічна допомога та обслуговування;

11. Утилізація відходів після використання.

Система якості має впливати на кожний етап «петлі якості» у трьох напрямках:

- забезпечення якості;

- управління якістю;

- поліп­шення якості.

Підбиваючи підсумок викладеного вище, варто ще раз нагада­ти, що нині думка споживачів стосовно якості товарів та послуг є визначальною для формування стратегії конкуренції промислових фірм. На думку відомого японського фахівця К. Ісікави, «управління якістю починається і завершується маркетингом». Однак служби маркетингу і управління якістю цілком ототожню­вати не можна. Маркетологи формують стратегію і тактику дія­льності підприємства, завдання служби якості – втілювати їх у життя, впливаючи відповідним чином на інженерні служби і ви­робничі підрозділи.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты