Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХід роботи. Позначити запобіжники та автомати на схемі згідно ГОСТу та довільно пронумерувати їх
 

Позначити запобіжники та автомати на схемі згідно ГОСТу та довільно пронумерувати їх. Заповнити табл. 1 згідно з отриманим варіантом, технічні дані двигунів виписати з довідника або з додатка А.

 

1. Розрахувати номінальні та робочі струми споживачів за формулами:

 

для двигунів: Ін = Рн / (√3 Uн cosφ η) Ір = К3 Ін , А

де Рн - номінальна потужність на валу двигуна, кВт; Uн - номінальна напруга мережі, кВ;
cosφ,η - коефіцієнт потужності двигуна, ККД двигуна, в.о;
К3 - коефіцієнт завантаження двигуна;
Ін- номінальний струм двигуна, А

Ін1 = _____________________________ Ірі = ______________________________

Ін2 =________________________________Ір2 = _____________________________

 

ІнЗ = ________________________________ІрЗ = _____________________________

Ін4 = ________________________________Ір4 = ______________________________

для освітлювального навантаження: Ін = Ір Рн / (√3 Uh ), А

Ін осв = ________________________________________________________________

 

2. Розрахувати пускові струми двигунів: Іні Ін, А

 

де Кі- кратність Іп до Ін;

Ін- номінальний струм двигуна, А

Іп1 = ___________________________ Іп3 = __________________________________

Іп2 = ___________________________ Іп4 = __________________________________

 

3.Вибрати типи запобіжників та струми плавких вставок для захисту ліній, що живлять одиночні споживачі /двигуни/.

 

При виборі типів запобіжників (з додатка А) слід мати на увазі, що в одному розподільному щиті повинні встановлюватись однотипні запобіжники. Результати вибору записати в табл. 2. для одиночних двигунів з короткозамкнутим ротором: Ів ≥ Іп/α,

де Ів - номінальний струм плавкої вставки, А;

Іп- пусковий струм двигуна, А;

α - коефіцієнт, що враховує умови пуску (легкий пуск α = 2,5; важкий пуск α =2)

Іві >________________________________________________________________

Ів2 > _______________________________________________________________ ,

 

3.1 Вибрати типи автоматів та струми розчіплювачів для захисту споживачів.

Уставки розчіплювачів автоматів вибрати з додатка А. Вибрані типи автоматів та паспортні значення Інт та Ісе записати в табл. 2.

 

3.2. Номінальний струм теплового розчіплювача Інт≥ Кнт Ірл,

Ірл = Ірі - якщо лінія живить одного споживача, А

Ірл = Ко Σ Ірі - якщо лінія живить більше одного споживача ,А

де Інт - номінальний струм теплового розчіплювача автомата, А

Кнт - коефіцієнт розкиду струму спрацювання теплового розчіплювача, (1,1... 1,3)

Ірл - робочий струм лінії, А

Ко- коефіцієнт одночасності (див. умову задачі)

Σ Ірі - сума робочих струмів споживачів, А

Ірі - робочий струм і-го споживача, А'

ІнтЗ ≥ ___________________________________________________________________________.

Інт4 ≥ ___________________________________________________________________________,

Інт осв ≥_________________________________________________________________________ .

 

3.3. Струм спрацювання електромагнітного розчіплювача Ісе ≥ К3ІКР МАХ, (*)

Ікр мах = Іп — якщо лінія живить двигун , А

Ікр мах = Ко Σ Ірі + Іпб - якщо лінія живить групу споживачів, А

 

Примітка. В деяких довідниках для автоматів подається кратність К = Ісс / Інт, тоді паспортне значення струму спрацювання електромагнітного розчіплювача

Ice = К Iht

де К- кратність по паспорту

Iht - паспортне значення номінального струму теплового розчіплювача, А

Тоді формула (*) матиме вигляд: К Iht≥ К3 Ікр мах

Для освітлювальних споживачів величина Ісс приймається довільно по паспортному значенню.

де К3 - коефіцієнт запасу (1,25)

Ікр мах- максимальний короткочасний струм лінії, А

Σ Ірі - сумарний робочий струм лінії без струму двигуна з найбільшим пусковим струмом, А

Іпб - пусковий струм найбільшого двигуна, А

ІсеЗ ≥___________________________________________________________________________

Ісе4≥___________________________________________________________________________.

 

4.Вибрати типи запобіжників та струми плавких вставок для захисту
магістралей, що живлять розподільні щити (РЩ ): Ів - (К0 ∑ Ір; + Іпб) / α,

 

де Σ Ірі - сума робочих струмів двигунів та освітлення, що живляться по лінії без струму

двигуна з найбільшим Іп, А;

Іпб- пусковий струм найбільшого двигуна, А;

Ко - коефіцієнт одночасності (див. умову задачі) відповідної лінії;

α - коефіцієнт умов пуску двигунів ( α = 2,5 - легкий пуск, α = 2 - важкий пуск).

Ів тп рщ1≥ _____________________________________________________________________,

Ів рщ1-рщ2 ≥ ______________________________________________________________________________________________

5. Вибрати перерізи провідників для живлення одиночних споживачів по
нагріванню робочим струмом та узгодити їх із захистом.

 

Перерізи провідників вибрати з додатка Б по більшому значенню Ідоп.

Ідоп ≥Ір/ Кп - вибір по нагріву

Ідоп≥Кдоп Івп - узгодження із захистом,

Ідоп≥Інтп - узгодження із захистом

Ідоп1 ≥________________________________________________________ Ідоп1≥____________________________ ,_________________

Ідоп2≥________________________________________________________ Ідоп2≥______________________________________________

Ідоп3≥_________________________________________________________ Ідоп3≥_____________________________________________

Ідоп4≥_______________________________________________ Ідоп4≥_________________________________

Ідоп осв ≥ _________________________________ Ідоп осв ≥ ______________________________

де Ідоп - тривалий допустимий струм для провідника певного перерізу (табличне значення), А;

Ів - номінальний струм плавкої вставки, А;

Інт - струм теплового розчіплювача автом. вимикача, А;

Ір - робочий струм лінії А;

Кп - поправочний коефіцієнт при прокладанні провідників у середовищі з нестандартною

температурою вибрати з додатка В;

Кдоп - кратність Ідоп до Ів; І. Ідоп до Інт

Кдоп = 0,33 для захисту тільки від КЗ (для двигунів);

Кдоп = 1,25 для захисту від перевантажень (для магістралей).

 

 

6. Вибрати перерізи провідників для ліній, що живлять РЩ по нагріванню
робочим струмом та узгодити їх із захистом:

 

-

Ідол ≥ К0 Σ Ірі / Кп - вибір по нагріву,

Ідоп ≥ Кдоп Ів / Кп - узгодження із захистом.

Ідоп рщ1-рщ2 ≥ _________________________________________ Ідоп рщ1-рщ2 ≥_______________________________________

Ідоп тп-рщ2 ≥ __________________________________________ Ідоп тп-рщ1 ≥________________________________________

де Ірі, Ів - робочий струм і-го споживача та номінальний струм відповідної плавкої вставки, А

 

7. Результати розрахунків записати в табл. 2. Перевірити виконання умови
вибірковості (селективності) захисту. При необхідності перевибрати плавкі вставки
відповідних запобіжників, та уставки автоматичних вимикачів

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 2

 

Результати вибору запобіжників, автоматичних вимикачів та перерізів провідників

 

Лінія Рн, кВт Ір., А Іп, А Тип захисного апарата Ів, А Ін., А Ін.т., А Ic.e., А Марка, кількість та переріз (мм²) провідника Ідоп, А Кп
РЩ1-Д1                      
РЩ1-Д2                      
РЩ2-ДЗ                      
РЩ2-Д4                      
РЩ2-ОСВ.                      
РЩ1-РЩ2                      
ТП-РЩІ                      

 

Примітка. В колонку "Рн" записувати номінальну потужність приймачів для ліній, що живлять одиночні двигуни та освітлення. Тип запобіжника, автоматичного вимикача записувати у відповідну колонку та вказувати їх номінальні дані.

 

8. Зробити висновки по роботі (у висновках вказати шляхи забезпечення умови вибірковості; в якому випадку необхідно застосовувати поправочний коефіцієнт при виборі перерізу проводу. Чому двигуни не захищаються запобіжниками від перевантажень?)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты