Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. Рис. 1Розрахункова схема
Рис. 1Розрахункова схема

Таблиця 2

Результати розрахунків

 

 

 

 

 

 

Ділянка лінії Потужність на ділянках Довжина ділянки, м Попередній розрахунок Остаточний розрахунок
Марка, кількість 1 переріз проводу втрати U, % Марка, кількість і переріз проводу втрати U,%
Р, кВт Sр, кВА Sекв, кВА ΔUпит ΔUділ ΔUа-п ΔUпит ΔUділ ΔUа-п
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Примітка, а) Колонки "Попередній розрахунок" заповнюють при виборі основних проводів, а колонки "Остаточний розрахунок" при перевиборі проводів з додаткових у разі невиконання умови ΔUА-п ≤ ΔUдоп (див. п.8);

б) В колонки ΔUА-п записують розраховані втрати напруги від джерела А до останньої точки кожної ділянки (для діл. А-1 від А до точки 1 ; для діл. 1-2 від А до точки 2 тощо, де п - остання точка ділянки).

 

1. Розрахувати активну потужність на ділянках (див. схему), сумуючи активну
потужність відповідних споживачів, що отримують живлення по цих ділянках.

 

Рр діл 0 Σ Рi - якщо Pi різняться між собою < 4 рази або

Рр діл б + ΔРм - якщо Рі різняться між собою ≥ 4 рази.

При сумуванні кількох споживачів Рб розраховують за формулою: Рб = К0 Σ Рi

де Рр діл - активна потужність ділянки, кВт

Ко - коефіцієнт одночасності

Pi - активна потужність навантаження і-го споживача, кВт

Рб - сума більших потужностей споживачів, кВт

ΔРм - добавка до Рб від меншої потужності, кВт

ΔРм - вибирати з додатка П

Прийняти К0 рівним 0,9; 0,85; 0,825; 0,8; 0,75; при сумуванні відповідно двох, трьох, чотирьох, п'яти та шести доданків (Рі)

Рр_=___________________________________________________________________________

Рр_= __________________________________________________________________

Рр_= __________________________________________________________________________

Pp_= ___________________________________________________________________________

Рр_=___________________________________________________________________________

Pp_= __________________________________________________________________________

 

2. Розрахувати повну розрахункову та еквівалентну потужність на ділянках лінії:

 

Sp діл = Рр діл / cos φ , Sекв = Sділ р Кд

 

де Sділ р - повна розрахункова потужність ділянки, кВА

Рр діл - активна розрахункова потужність ділянки, кВт

Sекв - еквівалентна потужність ділянки, кВА

Кд - коефіцієнт динаміки зростання навантаження,

Прийняти Кд = 0,7 для ліній, що споруджуються з розрахунковим періодом 5... 7років.

pp_= _____________________________ Sекв_ = ____________________________________

pp_=_____________________________ Sекв_ = ____________________________________

pp_ = ____________________________ Sекв_ = ____________________________________

pp_ =____________________________ Sекв_ = ____________________________________

pp_=_____________________________ Sекв_ = ___________________________________

pp_=____________________________ Sекв_ = ___________________________________

3. Визначити магістраль лінії.

 

Для визначення магістралі лінії необхідно обчислити суми моментів навантаження від точки розгалуження схеми до найвіддаленіших споживачів (див. схему лінії).

Сума моментів навантаження розраховується як сума добутків Рі на суму довжин ділянок, по яким протікає Рі. Магістраллю буде частина лінії від початку (А) до тієї кінцевої точки, до якої сума моментів навантаження (Σ М) є найбільшою.

ΣМ= Σ (Рі Σ Lк), кВтм

ΣМ_ = ________________________________________________________________________

ΣМ_ = ________________________________________________________________________

ΣМ_ = ________________________________________________________________________

 

де ΣМ - сума моментів навантаження від точки розгалуження до кінця відгалуження (кінцевого споживача), кВт м

Рі - навантаження в точці /, кВт

Σ Lк - сумарна довжина ділянок лінії, по яких протікає Рі від точки розгалуження до споживача і (довжина лінії від точки розгалуження до точки з навантаженням Рі), м.

 

4. Вибрати переріз проводів магістралі.

 

Для зручності виконання монтажних робіт, можливості подальшого розвитку мережі та підвищення надійності електропостачання на всіх ділянках магістралі лінію виконують проводами однакового перерізу. При виборі проводів враховують, що силові мережі 0,38 кВ виконують чотирипровідними (Зф + 0).

Перерізи проводів магістралі вибирати за значенням Seкв головної ділянки з додатка Д з основних проводів, враховуючи район за ожеледдю. Результати вибору записати в таблицю 2 в "Попередній розрахунок".

 

5. Вибрати перерізи проводів на відгалуженнях від магістралі.

 

Перерізи проводів на відгалуженнях від магістралі попередньо вибрати з основних проводів за значенням Sекв на цих відгалуженнях. Результати вибору записати в таблицю 2 в "Попередній розрахунок".

 

6. Розрахувати втрати напруги на ділянках лінії при передачі повної
розрахункової потужності:

 

Uділ = ΔUпит Sділ р Lділ 10-3 , %

де ΔUділ - втрата напруги на ділянці, %

ΔUпит - питома втрата напруги в проводах лінії напругою 0,38 кВ, % / кВА км

Lділ - довжина ділянки, км

ΔUпит - вибирати по таблиці з додатка М.

ΔUпит_ = ___________________________________________________________________________________

ΔUпит_ = ________________________________________________

ΔUпит_ = ___________________________________________________________________________________

 

ΔU___ =___________________________________________________________________________ ________

ΔU =_____________________________________________________________________________________

ΔU __ = _______________________________________________________________________

ΔU___ = _______________________________________________________________________

ΔU___ = _______________________________________________________________________

ΔU___ = _____________________________________________________________________________________

 

7. Визначити втрати напруги від джерела живлення А до всіх точок мережі (ΔUа-п)

 

Втрати напруги від А до всіх точок мережі (ΔUа-п) визначати, сумуючи втрати напруги на відповідних ділянках лінії.

 

ΔUа-п = Σ ΔUі

де ΔUа-п - втрата напруги від точки А до споживача п, %

ΔUі - втрата напруги на ділянці і, %

ΔUА -__= _____________________________________________________________________

ΔUА -__= _____________________________________________________________________

ΔUА -__= ______________________________________________________________________

ΔUА -_= _______________________________________________________________________

AUa-_= _______________________________________________________________________

ΔUА - _ =______________________________________________________________________

 

8. Виконати остаточний вибір перерізів проводів лінії.

 

Порівняти найбільші значення втрати напруги від А до кінцевих споживачів (ΔUА-п ) з допустимими втратами напруги (ΔUдоп). Якщо ΔUдоп < ΔUА-п , необхідно перевибрати перерізи проводів найбільш завантажених відгалужень (або магістралі) та перерахувати втрати напруги до виконання умови ΔUА- п ≤ ΔUдоп. Результати вибору занести в табл. 2 "Остаточний розрахунок". Для зручності монтажу лінії вибирати слід не більше як 2-3 величини перерізів проводу.

ΔU_ = _________________________________________________________________________

ΔU _ = ________________________________________________________________________

ΔU_ = _________________________________________________________________________

ΔU_ = _________________________________________________________________________

 

ΔUА-__ = ______________________________________________________________________

ΔUА-__ = ______________________________________________________________________

ΔUА-__ = ______________________________________________________________________

ΔUА-__ = ______________________________________________________________________

 

9. Зробити висновок по роботі (вказати, які ділянки мережі утворюють магістраль

лінії, у яких випадках треба перевибирати переріз проводу).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль знань та умінь

Знати Уміти
1. Порядок розрахунку мереж методом економічних інтервалів та сутність методу. 2. Як розраховуються навантаження (Рр, Sp, Sекв) на ділянках лінії? 3. Як вибираються перерізи проводів ПЛ з урахуванням клімат р-ну та якості ел. постачання? 4. Як розраховуються втрати напруги на діл. та до будь-якої точки лінії? 5. Від чого залежить величина ΔU в лініях напругою 0,38 кВ?   1. Розраховувати потужності (Рр, Sp, Seкв) на ділянках лінії будь-якої схеми. 2. Вибирати проводи ПЛ (їх кількість та переріз). 3. Розраховувати втрати напруги на ділянках та до будь-якої точки лінії. 4. Забезпечувати виконання умови якості електропостачання. 5. Визначати магістраль лінії (розраховувати моменти навантаження на ділянках лінії).  

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

 

Тема. Розрахунок замкнутої мережі 10 кВ за умовами нормального та аварійного режимів.

Мета. Засвоїти методику та набути практичних навичок розрахунку замкнутих мереж в умовах нормального та аварійного режимів.

 

Умова задачі

 

Визначити значення потужностей на ділянках мережі з двостороннім живленням в нормальному та аварійному режимах (визначити точку струмоподілу, поділу потужностей). Вибрати площі перерізів та марки проводів мережі методом економічних інтервалів. Розрахувати втрати напруги на ділянках та дійсні напруги у вузлових точках в нормальному та аварійному режимах роботи лінії. Побудувати графік розподілу дійсних напруг у вузлах лінії в нормальному і аварійному режимах. Розрахункова схема зображена на рис. 1. Лінія виконана на залізобетонних опорах однорідним проводом.

Таблиця 1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты