Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтроль знань та умінь
 

 

Знати Уміти
1. Порядок та умови вибору плавких вставок запобіжників для різних видів навантаження. 2. Порядок та умов вибору уставок розчіплювачів автоматів. 3. Порядок та умови вибору перерізів ізольованих провідників за допустимим нагріванням, узгодження перерізів із захистом. 4. Фактори, що впливають на величину Ідоп ізольованих провідників. 5. Призначення температурного поправочного коефіцієнта (Кп) та випадки його використання. 6. Чому захист двигунів від перевантажень за допомогою запобіжників малоефективний? 7. Від яких режимів захищають теплові та електромагнітні розчіплювачі? 8. Основні параметри запобіжників. 9. Від яких режимів захищають мережі запобіжниками?   10. Основні параметри автоматів та умови їх вибору. 11. Вимоги до умов вибірковості (селективності) захисту та шляхи її забезпечення. 1. Вибирати номінальні струми плавких вставок запобіжників для захисту двигунів та освітлювального навантаження. 2. Аналізувати роботу теплового та електромагнітного розчіплювачів, та умови їх вибору. 3. Вибирати уставки розчіплювачів автоматів та забезпечувати вимоги до умов вибірковості (селективності) захисту. 4. Вибирати перерізи ізол. провідників за допустимим нагріванням робочим струмом та узгоджувати із захистом. 5. Вибирати при необхідності значення поправочного температурного коефіцієнта (Кп). 6. Розраховувати номінальні, пускові та робочі струми споживачів та робочі струми групи споживачів. 7. Аналізувати ампер-секундну характеристику запобіжника та його роботу в різних режимах роботи мережі.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Тема. Визначення допустимих втрат напруги в сільській електромережі за відхиленнями напруги.

Мета. Засвоїти методику визначення допустимих втрат напруги в лініях 10 кВ та 0,38 кВ та методику вибору необхідних регулювальних відгалужень ПБЗ трансформаторів споживчих ТП, набути практичних навичок розрахунків.

Умова задачі.

Визначити допустимі втрати напруги в лініях 10 кВ та 0,38 кВ в режимах max (100%) та тіп (25%) навантаження та вибрати регулювальні відгалуження ПБЗ трансформаторів споживчих ТП 10/0,4 кВ, при яких забезпечуються допустимі відхилення напруги споживачів (в точках a, b, с,d) в обох режимах навантаження. Схема електропостачання наведена на рис. 1.

Таблиця1

Вихідні дані

 

 

Номер варіанта V10, % VI025 ,% AUT100, % AUT25, %
         

 

Рис 1. Схема електропостачання.

Теоретичні відомості.

Відхилення та втрати напруги в будь-якій системі живлення пов'язані між собою в будь-якому режимі навантаження такою залежністю (баланс напруг):

Vживл + Σ (Vст + Vв) - Σ ΔUлеп - Σ ΔUт - Vдоп = 0%

де Σ живл - відхилення напруги в центрі живлення, %

Σ(Vст + Vв) - сума сталих надбавок та регулювальних відгалужень трансформаторів ТП, %

ΣΔUлеп - сумарні втрати напруги в ЛЕП, %

ΣΔUт - сумарні втрати напруги в обмотках трансформаторів, %

Vдоп - допустимі відхилення напруги у споживачів (Vсп), %

Для схеми (рис. 1) центром живлення є шини 10 кВ, РТП 35/10 кВ. На величину відхилення напруги (або значення дійсної напруги) у споживачів впливають відхилення та втрати напруги в елементах мережі, вказаних в табл. 2. Для схеми (рис. 1) рівняння балансу напруги матиме вигляд:

 

V10+Σ(Vст+Vв)-ΣΔUт -Vсп=0%

 

Користуючись цим рівнянням можна розрахувати відхилення напруги в будь-якій точці мережі та втрати напруги до будь-якої точки мережі.

При визначенні допустимих втрат напруги слід враховувати наявність сталої надбавки напруги на вторинній обмотці трансформатора споживчої ТП (V100 = Vст25 = +5%).

Хід роботи

Заповнити табл. 1 згідно із своїм варіантом. Записати всі відомі до початку розрахунків значення відхилень та втрат напруги в табл. 2. Заповнювати табл. 2 по ходу виконання розрахунків. Втрати напруги в ЛЕП та трансформаторах в табл. 2 записувати зі знаком "-".

Таблиця 2


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты