Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача № 3. Тема 1. Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права
Читайте также:
  1. III. Задача
  2. III. Задача
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. IV. Работа над задачами.
  7. IV. Работа над задачами.
  8. Ordm;. Задача Дарбу.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права

1. Поняття та предмет кримінального права як галузі права, навчальної дисципліни, науки.

2. Завдання, функції та цілі кримінального права як галузі права. Взаємозв’язок даних категорій.

3. Принципи кримінального права.

4. Система кримінального права. Наука кримінального права та її співвідношення із суміжними науками.

Тема 2. Кримінальний закон

1. Поняття та значення кримінального закону. Ознаки кримінального закону.

2. Система кримінального закону. Загальна та Особлива частина Кримінального кодексу: їх взаємозв’язок.

3. Поняття та структура кримінально-правової норми.

4. Поняття та види диспозицій.

5. Поняття та види санкцій.

6. Поняття та значення тлумачення кримінального закону.

7. Види тлумачення.

8. Правова природа судового прецеденту в кримінальному праві України.

9. Конституція і кримінальний закон.

10. Міжнародні конвенції, договори і кримінальний закон.

11. Загальні положення щодо дії кримінального закону у часі. Зворотна сила кримінального закону. Дія проміжного закону у часі.

12. Принципи дії кримінального закону у просторі та за колом осіб. Місце вчинення злочину.

13. Видача осіб, які вчинили злочин (екстрадиція).

Завдання:

1. Випишіть до конспекту 4 статті Загальної частини КК та обґрунтуйте їх належність до цієї частини КК.

2. Випишіть до конспекту 4 статті Особливої частини КК та обґрунтуйте їх належність до цієї частини КК.

3. Знайдіть 2 – 3 статті, які містять декілька частин, випишіть до конспекту визначення частини.

4. Знайдіть та випишіть до конспекту 4 – 5 кримінально-правових норми, які містять різні види диспозицій.

5. Знайдіть та випишіть до конспекту 4 – 5 кримінально-правових норми, які містять різні види санкцій.

6. Здійсніть тлумачення ст. 112 КК, ст. 304 КК.

7. Обґрунтуйте доцільність застосування постанов Пленуму Верховного Суду України на прикладі конкретного вироку суду.

8. Визначте стадії прийняття кримінального закону.

9. Складіть схему моментів вступу кримінального закону в силу.

Задача № 1

М. вчинив спробу вбивства декількох осіб.Яким нормативно-правовим актом охороняється право людини на життя? Обґрунтуйте відповідь.

Задача № 2

Л. вчинив діяння, яке було криміналізоване через декілька днів.

Чи можна дії Л. вважати злочинними? Обґрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Ц. чув, що за амністією звільняють від кримінальної відповідальності, тому вирішив вчинити злочин. І лише потім дізнався, що такого виду звільнення вже немає.

Чи можна Ц. вважати злочинцем? Обґрунтуйте відповідь?


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты