Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. I. Загальні положення
  3. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  4. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  5. Всюди основні положення типових антимонопольних законодавств не містять положення: ” держава ..
  6. Держави та її положення на світовій арені
  7. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  8. Загальні вимоги
  9. Загальні вимоги
  10. Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів.

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

Н.А.Орловська

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Злочини, що складають злочинність неповнолітніх, об'єднані в єдину сукупність за головним критерієм - віком осіб, які вчиняють злочини, з чим пов`язана специфіка особистості дітей, які вступили у конфлікт з кримінальним законом.

Вивчення злочинності неповнолітніх на сьогодні має неабияке значення. Злочини неповнолітніх традиційно становлять найбільш стійку частину злочинності в цілому, її резерв. Цей вид кримінальної активності системно пов`язаний зі злочинністю дорослих, яка, за відомим висловом Ю.М.Антоняна, є наслідком недоліків попередження злочинності неповнолітніх. Цей вид злочинності містить майже всі начатки негативних тенденцій кримінальності, більш того, про злочинність неповнолітніх сучасні фахівці говорять як про системну складову організованої злочинності (С.В.Іванцов). Спосіб життя, пов`язаний із девіантною поведінкою, факти вчинення злочинів не лише самим підлітком, але й у соціальному оточенні неповнолітнього, впливаючи на процеси соціалізації, призводять до деформації особистості дитини в цілому. Відповідно до цього постає питання про вивчення закономірностей криміналізації неповнолітніх задля вироблення ефективних стратегій протидії зародженню та реалізації негативних відхилень в їхній поведінці.

Пізнання злочинності неповнолітніх, закономірностей її розвитку та сучасних тенденцій, фіксація, опис та пояснення специфічних особливостей особистості, що зумовлюють кримінальну активність дітей, формування ефективних засобів протидії цьому виду злочинності входять до сфери вивчення окремого розділу кримінологічної науки - ювенальної кримінології.

Предметом даного курсу є феноменологічні та етіологічні особливості злочинності неповнолітніх, характеристики особистості неповнолітнього, який вчиняє злочини, механізму індивідуальної злочинної поведінки неповнолітніх, специфіка розбудови та функціонування системи протидії злочинності неповнолітніх.

Метою даного курсу є засвоєння базового комплексу знань, що сформований у сучасній кримінологічній науці, щодо особливостей злочинності неповнолітніх та специфіці протидії їй.Перед студентами поставлені такі завдання:

- самостійне опрацювання та узагальнення судової практики, статистичних даних;

- вивчення міжнародних актів, нормативно-правових документів, спеціальних джерел;

- аналіз окремих кримінальних проваджень з метою визначення особливостей особистості неповнолітнього, який вчиняє злочини, механізму індивідуальної злочинної поведінки та аналіз її причин та умов;

- вивчення специфіки системи протидії злочинності неповнолітніх.

Після вивчення курсу студенти мають знати:

- поняття, ознаки та кримінологічні показники злочинності неповнолітніх в Україні; основні тенденції розвитку злочинності неповнолітніх в Україні та світі;

- основні підходи до пояснення злочинності неповнолітніх та їх практичне значення; особистісні характеристики неповнолітніх осіб, які вчиняють злочини, особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх та їх практичне значення;

- поняття та системні елементи протидії злочинності неповнолітніх;

- поняття та основні різновиди моделей ювенальної юстиції;- основні міжнародні акти та нормативно-правові документи у сфері протидії злочинності неповнолітніх.

вміти:

- аналізувати матеріали слідчої практики, дані статистики, міжнародні акти та нормативно-правові документи стосовно кримінологічно значущих аспектів поведінки неповнолітніх;

- аналізувати ситуації вчинення злочинів, виокремлювати та аналізувати дані для прогнозування ймовірності кримінальної активності неповнолітніх;

- орієнтуватися у політиці з протидії злочинності неповнолітніх, яку здійснюють Україна та міжнародне співтовариство;

- на підставі історичного досвіду та сучасного стану протидії злочинності неповнолітніх в Україні аналізувати розбудову вітчизняної моделі ювенальної юстиції.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты