Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання казкового фольклору на уроках англійської мови.
Використання казкового фольклору на заняттях спрямоване на підвищення ефективності діяльності учнів. Широке застосування казок сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів. Зміст текстів казок сприяє розширенню активного запасу слів, які вивчаються. Драматизація казок сприяють створенню психологічного комфорту на уроці. Вони допомагають розвантажити свідомість учнів, зняти негативні емоції, створити сприятливу дружню атмосферу спілкування на уроці, яка так необхідна на уроці і вчителю, і учням. Казковий фольклор також є одним з важливих засобів морального виховання особистості. Вивчення казок захоплює дітей. Казка, в свою чергу, впливає на їх емоційний стан: знижує тривогу і негативні прояви, даючи поживу для сприйняття, співпереживання і спілкування з улюбленими героями, для їх власної творчості. Використовуючи казки на уроках, діти знайомляться з героями, традиціями, знаходять спільне з українськими казками. У цьому процесі важливо використовувати автентичний матеріал. За допомогою казки вчитель може розвивати практично всі навички та вміння, навчити передбачати, розповідати про її зміст. Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовних реаліях англомовних країн. Цій меті можуть служити казки, використання яких сприяє реалізації найважливішого вимоги комунікативної методики - представити процес оволодіння мовою як збагнення живої іншомовної дійсності. Ефективність використання казки при навчанні мовлення залежить не тільки від точного визначення її місця в системі навчання, а й від того, наскільки раціонально організована структура заняття, як погоджені навчальні можливості казки із завданнями навчання. У структурі заняття для навчання усного мовлення можна виділити чотири етапи:

1) підготовчий - етап попереднього зняття мовних і лексичних труднощів;

2) сприйняття казки при первинному прочитанні-розвиток умінь сприйняття інформації;

3) контроль розуміння основного змісту;

4) розвиток мовних навичок і вмінь усного мовлення.

 

Четвертому етапу може передувати повторне прочитання. Як приклад можна навести можливий варіант роботи з казкою:

 

1. Підготовча робота.

 

Учням повідомляється назва казки і пропонується здогадатися, про що вона буде. Потім вводиться нова лексика, яка необхідна для розуміння казки і призначена для активного володіння. Нова лексика вводиться перед прочитанням кожного акту. Особлива увага приділяється фразеологізмам, проводиться країнознавчий коментар.

 

2. Сприйняття казки (по частинах).

 

Перед читанням кожної частини (акта) учні отримують установку:

Хто головний герой;

Як ми до нього ставимося;

Що він зробив;

3. Перевірка розуміння основного змісту.

 

Спочатку учні відповідають на питання, поставлені перед ними учителем перед прочитанням. Потім можна використовувати вправи типу «Обери правильну відповідь», «Розташуй пропозиції в логічній послідовності» та інші.

4. Розвиток навичок і вмінь усного мовлення.

- Комунікативне говоріння можна стимулювати за допомогою різних завдань:

- опиши головного героя;

- розіграйте діалоги між героями;

- прокоментуйте поведінку героя;

- які ідіоми ми будемо використовувати, описуючи героя;


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты