Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетод використання комп'ютерних технологій у навчанні учнів.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють значно підвищити ефективність процесу навчання іноземної мови. Використання мультимедійних програм при навчанні лексиці особливо актуально. Мультимедіа дозволяє одночасно проводити операції з нерухомими зображеннями, динамічними зображеннями (відеофільмами, анімованими графічними образами), текстом і звуковим супроводом. Синхронний вплив на слух і зір людини підвищує обсяг і ступінь засвоєння переданої в одиницю часу інформаціі. Використання комп'ютера надає певні зручності і для вчителя, оскільки він не має можливості принести до школи всі потрібні йому предмети, а їх наочне зображення вимагає великих витрат часу. Специфіка предмета «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативних компетенцій, тобто навчання різним видам мовної діяльності: говорінню, читання, аудіювання та письму. Таким чином, враховуючи специфіку навчального предмета «Англійська мова», виділяємо основні аспекти роботи з ІКТ:

- семантизація лексичних та граматичних матеріалів;

- здійснення наочної і опорною підтримки;

- проведення проміжного та підсумкового контролю;

- використання презентації Power Point у творчій діяльності учнів.

Залучення ІКТ в практику навчання англійської мови є не тільки засобом підтримки мотивації, а й допомагає у вирішенні дидактичних завдань:

- формування вміння читання;

- поповнення словникового запасу учнів;

- підвищення пізнавальної активності учнів;

- вдосконалення їх знань з предмета;

Сучасні технології залучають учнів і є одним з головних їхніх інтересів. Презентація допомагає проілюструвати будь-який виступ, як вчителів, так і учнів. Тому при роботі над проектом учні активно використовують комп'ютер та Інтернет-ресурси. Зрозуміло, що кожен учень має свій багаж знань, умінь і навичок, і проекти відрізняються за змістовністю і якістю, але вони виконані у співпраці з однокласниками або вчителем. При цьому мої учні бачать реальний практичний результат. Вони будують нові відносини. Свої роботи вони швидше пред'являють своїм товаришам, а ніж мені. Тут важливо показати свої здібності, приховані таланти, знайти свою модель демонстрації, захистити свою позицію, думку. Проект допомагає нам перевірити рівень сформованості вміння читання і навичок усного мовлення, а так само розвиває в учнів уміння знаходити відповідну інформацію, відстоювати свою точку зору, творчо мислити. Тим самим вирішуються такі соціальні та виховні завдання, як:

- розвиток творчого потенціалу;

- формування комунікабельності;

- підвищення ефективності самостійної роботи учнів;

- підтримання освітньої ініціативи школярів.

Головним критерієм при оцінці проекту є використання мовних засобів, але і комп'ютерне оформлення теж враховується. Ми аналізуємо висловлювання учнів, стежимо за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні структури. Наявні помилки обов'язково розбираються, виправляються, а прогалини відпрацьовуються на наступних уроках. Освітній потенціал ІКТ як засобу навчання широко використовується на уроках для здійснення наочної і опорною підтримки навчання мови. Тут ми використовуємо тексти та фотоматеріали. Застосовуємо деякі слайди в якості роздаткового матеріалу. Наприклад: схеми, таблиці, опорні роздруківки текстів. При вивченні лексики ефективно сприймаються і запам'ятовуються учнями слайди-картинки. Головною метою нашої роботи - формування мовних компетенцій. Слід пам'ятати, що комунікативна компетенція тісно пов'язана з культурознавчої, а також країнознавчої компетенцією на уроці англійської мови. Учням дається можливість знайомства з культурою країни досліджуваної мови. Тут ІКТ як засіб наочності дає великі можливості, урок стає більш яскравим і незабутнім. Використовуючи можливості комп'ютера, складаються уроки-презентації. На таких уроках показується велика кількість матеріалу за короткий відрізок часу. Картинки, малюнки, коментарі до них міняють один одного, залучаючи кожного учня в процес навчання. Наприкінці презентації обов'язково проводиться перевірка розуміння. Це можуть бути питання, кросворд, тест на вибір правильного варіанту. Учні швидко адаптуються до нових засобів навчання і з бажанням включаються в роботу.

Давайте розглянемо можливості використання комп'ютера на всіх етапах навчання лексиці. Ознайомлення зі словами включає розкриття їх форми, значення й вживання. Використання комп'ютера дозволяє формувати графічний образ слова одночасно з його звуковим і моторним чином. На етапі показу, на екрані з'являються слова і відповідні їм картинки. Одночасно з графічним зображенням слів молодші школярі мають можливість прослухати слово (при цьому відбувається формування звукового образу слів). Письмова фіксація лексики сприяє зміцненню зв'язків слів (моторних, слухових, зорових) і сприяє тим самим, їх кращому запам'ятовуванню. Зорове і слухове сприйняття допомагає дитині активно, свідомо засвоїти лексичний матеріал.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты