Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  3. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Алгоритм роботи
  7. Алгоритм роботи
  8. Алгоритм роботи нейронної мережі. Алгоритм Хопфілда
  9. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  10. Апаратні засоби роботи з відео

1. Визначіть, який специфічний тип відносин являють собою соціально-партнерські відносини в цивілізованому суспільстві з ринковою економікою.

2. Виділіть та охарактеризуйте етапи становлення національного законодавства про соціальний діалог у сфері праці.

3. Проаналізуйте місце права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод у системі трудових прав.

4. Окресліть складові правового механізму забезпечення права працівника на безпеку праці.

5. Розкрийте основний зміст трудової функції керівника підприємства, установи, організації.

 

 

Список рекомендованої літератури:

Основна (базова) література:

1. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці: Ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. – Т. II. – Міжнародне бюро праці, Женева.

2. Європейська соціальна хартія (Переглянута 03.05.96 р.). Хартію ратифіковано із заявами Законом України № 137-V від 14.09.2006 р. // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006 – 2006 р., № 40, стор. 37, стаття 2660.

3. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України вiд 15.12.2008 – 2008 р., № 93, стор. 89, стаття 3103, код акту 45085/2008.

4. Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище № 155. Прийнята на 67-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 22 червня 1981 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II. – Міжнародне бюро праці, Женева.

5. Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються № 131. Прийнята на 54-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 22 червня 1970 р. Конвенцію ратифіковано Законом України № 2997-IV від 19.10.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2-3. – Ст. 40.

6. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182. Прийнята на 87-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 17 червня 1999 р. Конвенцію ратифіковано Законом № 2022-IІІ від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 412.7. Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98. Прийнята на 32-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 1 липня 1949 р. Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР 14.09.1956 р. // Інформаційний бюлетень Міністерства праці України «Людина і праця». – 1994. – № 9-10.

8. Конвенція про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах № 14. Прийнята на 3-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 25 жовтня 1921 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

9. Конвенція про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця № 173. Прийнята на 79-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 23 червня 1992 р. Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 2996-IV від 19.10.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2-3. – Ст. 39.

10. Конвенція про захист заробітної плати № 95 (переглянута). Прийнята на 32-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 1 липня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.2555.0.11. Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються № 135. Прийнята на 56-й сесії. Генеральної конференції Міжнародної організації праці 23 червня 1971 р. Конвенцію ратифіковано Законом України № 798-IV від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 30. – Ст. 255.

12. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151. Прийнята на 64-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 27 червня 1978 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. – Т. II. – Міжнародне бюро праці, Женева.

13. Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях № 148. Прийнята на 63-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 20 червня 1977 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. – Т. II. – Міжнародне бюро праці, Женева.

14. Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу № 138. Прийнята на 58-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 26 червня 1973 р. Конвенцію ратифіковано УРСР 03.05.1979 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. – Т. II. – Міжнародне бюро праці, Женева.

15. Конвенція про оплачувані відпустки № 132. Прийнята на 54-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня 1970 р. Конвенцію ратифіковано Законом України № 2481-IІІ від 25.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 156.16. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю № 29. Прийнята на 14-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 10 червня 1930 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

17. Конвенція про сприяння колективним переговорам № 154. Прийнята на 67-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 19 червня 1981 р. Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 3932-XII (3932-12) від 04.02.94 р.// Офіційний вісник України вiд 03.09.2007 – 2007 р., № 63, стор. 126, стаття 2490, код акту 40797/2007.

18. Конвенція про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм № 144. Прийнята на 61-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 21 червня 1976 р. Конвенцію ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 3732-XII від 17.12.93. р. // Офіційний вісник України вiд 03.09.2007 – 2007 р., № 63, стор. 129, стаття 2491, код акту 40798/2007.

19. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, зі змінами, внесеними Протоколом № 11. Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97. р. // Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 – 1998 р., № 13, № 32 від 23.08.2006, стор. 270.

20. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19 жовтня 1973 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

21. Рекомендація про трудові правовідносини № 198. Прийнята на 95-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 31 травня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

22. Рекомендація щодо колективних договорів №91. Прийнята на 34-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 29 червня 1959 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева.

23. Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі №113. Прийнята на 44-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 20 червня 1960 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева.

24. Рекомендація щодо сприяння колективним переговорам №163. Прийнята на 34-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 19 червня 1981 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева.

25. Європейський кодекс соціального забезпечення від 16 квітня 1964 року //Збірка договорів Ради Європи. Парламентське видавництво, Київ – 2000.

26. Про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними: Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 р.

27. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

28. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

29. Проект Трудового кодексу України. Зареєстрований у Верховній Раді України за №2902 від 22.04.13 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

30. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

31. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

32. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

33. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

34. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно–технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 4 листопада 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 40.

35. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

36. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 36.

37. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

38. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

39. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

40. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

41. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. №2694-ХІІ ( в ред. Закону України від 21.11.2002 //Відомості верховної Ради України. – 2003. - №2ю – Ст.10.

42. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

43. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р.//Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

44. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 54.

45. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2006. – № 30. – С. 1114.

46. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI.//Офіційний вісник України від 13.08.2012 — 2012 р., № 59, стор. 25, стаття 2366.

47. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 10.07. 2010 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 40. - Ст. 527

48. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р.// Урядовий кур'єр. – 2011. - №29

49. Про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби: Аналітична довідка, Вищий Адміністративний Суд України від 01.02.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua

50. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С.293.

51. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 13 // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С.444–451.

52. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 // Вісник Верховного суду України – 2008 р. – № 11.

53. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах [3–є вид., змін. і доп.]. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2008. – С. 147–164.

54. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах [3–є вид., змін. і доп.]. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2008. – С. 165–175.

55. Рішення Конституційного Суду України № 12–рп/98 від 9 липня 1998 року у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua

56. Застосування законодавства про працю: судові рішення Верховного Суду України (2001-2010), роз’яснення судової практики / за заг. ред. заступника Голови Верховного Суду України А. Г. Яреми // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – № 1-2. – 752 с.

57. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

58. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов/И.Я.Киселёв. – М.: Дело, 1999. – 728с.

59. Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда / под ред. М.В. Лушниковой. М.: Эксмо, 2008.

60. Курс порівняльного трудового права : підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979 с.

61. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право: Підручник. – 3-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 752 с.

62. Трудове право: підручник /М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за ред. проф.. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербини. – Х.:Ніка Нова, 2012. – 560 с.

63. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко т ін.; за ред. В.В. Жернакова. – Х.:Право, 2012. – 496 с.

64. Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навчальний посібник / М.І.Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.:Золота миля, 2012. – 495 с.

65. Щербина В.І. Трудове право України: Підручник/За ред. В.С.Венедиктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты