Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
"Методика виховної роботи"

1.Розкрийте сутність загальних принципів виховання.2.Поясніть методику підготовки і проведення бесіди з колективом учнів.3.Запропонуйте тематику конкурсів з учнями 5-6 класів.

1.Розкрийте сутність мети і завдань виховання.2.Запропонуйте форми організації процесу виховання.3.Складіть фрагмент проведення шкільного свята (тема за власним вибором).

1.Розкрийте сутність поняття „сучасний зміст виховання школярів ”. 2.Запропонуйте масові форми організації процесу виховання. 3.Складіть методичні поради щодо роботи над учнівським проектом.

1.Визначте сутність складових компонентів системи виховної роботи у школі (класі). 2.Запропонуйте загальні методи вивчення колективу та особистості. 3.Розробіть фрагмент проведення конкурсної програми для підлітків.

1.Роз’ясніть сутність поняття „сучасний зміст виховання” у Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні. 2.Запропонуйте алгоритм роботи над проектом. 3.Розробіть план проведення диспуту на актуальну тему.

1.Дайте поняття „сучасний зміст виховання” як характеристику базових культурних цінностей виховання.

2.Розкрийте методику підготовки і проведення класної години.

3.Наведіть приклади видів і форм колективної творчої діяльності учнів.

1.Складіть варіант опорної таблиці „Сучасний зміст виховання школярів ” за Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні. 2. Визначте послідовність етапів організації виховної діяльності педагога–вихователя. 3.Розробіть план проведення диспуту на актуальну тему.

1.Розкрийте сутність складових компонентів системи виховної роботи у школі. 2.Визначте особливості методів роботи в малих групах. Наведіть приклади. 3.Запропонуйте завдання творчих мікрогрупам для проведення художньо- естетичної КТС-концерту ”Ромашка”.

1.Дайте поняття про виховне заняття, виховний захід, виховну справу, колективну творчу справу. 2.Обгрунтуйте мету проведення різних видів педагогічної діагностики. 3.Запропонуйте тематику етичних бесід для учнів 5- 6 класів.

1.Встановіть відмінність засобів від методів виховання. 2.Визначте особливості методики підготовки і проведення диспуту. 3.Запропонуйте орієнтовний план проведення конкурсної програми з учнями.

1.Розкрийте сутність методів виховання,запропонуйте варіант класифікації. 2.Порівняйте методику проведення бесіди і диспуту з учнями.3.Розробіть план проведення турніру з учнями.

1. Поясніть сутність поняття „класифікація форм організації процесу виховання за домінуванням певного виду діяльності”. Наведіть приклади. 2.Розкрийте методику підготовки і проведення конкурсної програми. 3.Запропонуйте орієнтовний план учнівського проекту.

1.Порівняйте групи методів виховання. Запропонуйте варіант таблиці. 2.Розкрийте методику підготовки і проведення конкурсної програми. 3.Розробіть завдання для проведення інтерактивних вправ у колі (за власним вибором).

1.Дайте поняття про демократичне виховання і визначте характерні ознаки дитини у позиції „суб’єкт виховання”.2.Запропонуйте форми колективної творчої діяльності учнів різних видів. 3.Розробіть орієнтовний план проведення диспуту на актуальну тему.

1.Порівняйте поняття „виховне заняття, виховний захід, виховна справа, колективна творча справа”. 2.Розкрийте сутність сучасних принципів виховання. Наведіть приклади. 3.Запропонуйте тематику диспутів для старшокласників.

1.Дайте поняття про колективну творчу діяльність та визначте її основні ознаки. 2.Порівняйте різні види діяльності педагога-вихователя. 3.Запропонуйте тематику позаурочних проектів старшокласників.

1.Розкрийте сутність педагогічних вмінь вихователя. 2.Дайте поняття про засоби виховання. Наведіть приклади. 3. Визначте форми проведення класної години. Запропонуйте тематику.

1.Розкрийте сутність методики колективного творчого виховання. 2.Визначте особливості підготовки та проведення театралізованого шкільного свята.3.Запропонуйте завдання для проведення інтерактивних вправ (за власним вибором).

1.Розкрийте сутність поняття „сучасні підходи до виховання”. 2.Обгрунтуйте вибір педагогом діагностичних методів виховання. Наведіть приклади. 3.Запропонуйте тематику цільових програм виховання школярів з досвіду роботи педагогів.

1.Дайте поняття про інтерактивну виховну технологію. 2.Визначте особливості методики підготовки і проведення класної години. 3.Складіть орієнтовний календар традиційних шкільних свят.

1. Дайте поняття про складові компоненти виховного процесу. 2. Розкрийте методику підготовки і проведення диспуту. 3. Запропонуйте фрагмент сценарію шоу-програми для старшокласників.

1. Розкрийте сутність поняття „виховні технології” та наведіть приклади їх використання у практиці роботи педагогів. 2.Визначте загальні правила і методи роботи в малих групах. 3.Розробіть план проведення бесіди (тема за власним вибором).

1. Порівняйте сутність поняття „виховання” у широкому та вузькому значенні. 2. Розкрийте сутність методики підготовки та проведення театралізованого шкільного свята. 3. Наведіть приклади цільових програм виховання школярів з досвіду роботи педагогів.

1. Розкрийте сутність поняття „авторитарне виховання” і вкажіть характерні ознаки дитини у позиції „об’єкта”. 2. Визначте методичні особливості підготовки конкурсної програми. 3.Запропонуйте план учнівського проекту (тема за власним вибором).

1. Дайте поняття про критерії та рівні вихованості школярів. 2. Поясніть методику проведення інтерактивних вправ „Мікрофон”, „Мозковий штурм”. Наведіть приклади. 3. Розробіть план проведення диспуту на актуальну тему.

1. Порівняйте сутність понять принципи і методи виховання. 2. Визначте мету, завдання і сутність інтерактивного виховання. 3. Запропонуйте тематику диспутів для старшокласників.

1. Розкрийте сутність методів формування свідомості особистості. Наведіть приклади. 2. Визначте методи роботи з малими групами учнів. 3. Запропонуйте фрагмент проведення конкурсної програми для старшокласників.

1. Визначте методичні вимоги до підготовки і проведення бесіди з учнями. 2. Порівняйте сутність понять позакласна і позашкільна виховнаробота. Наведіть приклади форм роботи. 3. Зпропонуйте план проведення шкільного свята(тема за власним вибором).

1. Розкрийте сутність поняття принципи виховання. Наведіть приклади. 2. Порівняйте методику проведення диспуту і турніру з учнями. 3. Запропонуйте тематику проведення конкурсів з учнями.

1. Розкрийте сутність методів стимуляції позитивної поведінки і діяльності учнів. Наведіть приклади. 2. Визначте методичні особливості підготовки конкурсної програми з учнями. 3. Розробіть план проведення диспуту на актуальну тему.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 66; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты