Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологія педагогічного проектування виховного процесу
Планування як одна з передумов ефективності виховної роботи з дітьми. Загальнонаукові принципи планування: науковість, системність, наступність, зв’язок з реальним життям, оптимальне поєднання словесно-інформаційних та практичних видів діяльності. Види планування роботи класовода. Розробка та аналіз плану роботи на тематичний період.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальний проектів

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з даної навчальної дисципліни. Мета цієї роботи – закріпити знання студентів з даного курсу, перевірити засвоєння студентами теоретичних основ технології виховання та рівень сформованості практичних вмінь та навичок для організації виховної роботи з молодшими школярами. Виконуючи індивідуальні проекти студент має висвітлити питання, що визначають рівень його теоретичних знань та практичних умінь, а саме:

· завдання, зміст та особливості виховного процесу в сучасній школі;

· методи, прийоми і засоби виховання;

· форми організації виховної роботи;

· вміння розробляти сценарії різних форм позаурочної роботи;

· планувати виховну роботу з школярами;

· застосовувати методи виховної роботи в практичній діяльності.

Ця форма роботи дозволяє перевірити засвоєні студентами знання з дисципліни, засвідчити вміння студента самостійно вивчати теоретичні питання і аналізувати фактичний матеріал з теми, робити узагальнення та висновки, а також використовувати вивчене при моделюванні виховних заходів.

Індивідуальний проект має складатися з двох частин: 1 – теоретична частина; 2 – практична частина. Студент виконує варіант, який вибирає ( у відповідності до порядкового номеру у журналі студентської групи). Кожний варіант включає два запитання: перше – теоретичні основи виховного процесу, друге – практичні основи організації та проведення виховних заходів. Робота має складатися з: титульної сторінки; самої роботи; висновків; використаної літератури. Роботу слід оформити акуратно, писати без виправлень і скорочень слів, з обов’язковою нумерацією сторінок, залишаючи поля для зауважень викладача.

Завдання для індивідуальних проектів

1. Технологія застосування методів стимулювання діяльності та поведінки дітей.

2. Розробіть тематику бесід для учнів з метою реалізації завдань економічного та трудового виховання.

3. Розробіть тематику бесід для школярів, в ході проведення яких реалізовуватимуться завдання морального виховання.

4. Розробіть тематику бесід для школярів, в ході проведення яких будуть закладені основи здорового способу життя.

5. Розробіть тематику бесід, метою яких є ознайомлення школярів з національною символікою України.

6. Розробіть тематику бесід, метою яких є ознайомлення школярів з народною символікою України.

7. Складіть алгоритм підготовки та проведення етичної бесіди з молодшими школярами.

8. Розробіть план підготовки та проведення батьківських зборів, метою яких є пропаганда та формування здорового способу життя в сім’ї.

9. Розробіть план проведення години сімейного відпочинку.

10. Складіть перелік правил культури поведінки у формі прислів’їв та приказок з метою відродження народних традицій виховання підростаючого покоління.

11. Розробіть фрагмент усного журналу для школярів.

12. Розробіть сценарій проведення уявної гри-мандрівки.·

13. Складіть фрагмент бесіди для учнів.

14. Розробіть фрагмент загально розвиваючого заняття.

15. Розробіть фрагмент вікторини за казками.

16. Розробіть фрагмент сценарію проведення турніру знавців народної мудрості.

17. Розробіть план проведення ігрового заняття в приміщенні з метою задоволення потреби дітей в русі, спілкуванні та емоційній розрядці.

18. Розробіть фрагмент заняття.

19. Розкрити зміст принципу гуманізації та демократизації виховного процесу.

20. Розкрити зміст принципу зв’язку виховання з реальним життям учнів.

21. Розкрити зміст принципу єдності вимог та поваги до особистості.

22. Розкрити зміст принципу відповідності віковим та індивідуальним особливостям дітей.

23. Бесіда як метод та форма виховної роботи.

24. Гра як метод та форма виховної роботи.

25. Вікторина як форма розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей молодших школярів.

26. Розвиток організаторських здібностей, творчості, самодіяльності школярів через організацію колективної творчої діяльності.

27. Виховний колектив та його ознаки.

28. Умови педагогічної ефективності застосування методу єдиних педагогічних вимог.

29. Колективне самообслуговування як метод згуртування колективу. Його види і форми.

30. Змагання як метод згуртування учнівського колективу. Види змагань. Правила обліку результатів змагання.

31. Планування як одна з передумов ефективності виховної роботи з дітьми.

32. Види планування роботи класовода.

33. Колективні творчі справи спортивного характеру.

34. Колективні творчі справи організаційного характеру.

35. Колективні творчі справи трудового характеру.

Запитання до співбесіди (індивідуальна робота),

1. Суть і зміст виховання в сучасній школі. Основні етапи виховання.

2. Принципи виховання особистості.

3. Поняття про методи виховання. Прийоми та засоби виховання.

4. Класифікація методів виховання.

5. Методи формування досвіду поведінки та організації діяльності учнів.

6. Методи стимулювання діяльності учнів.

7. Методи контролю за ефективністю виховання.

8. Форми позаурочної виховної роботи з школярами.

9. Основні вимоги до планування виховної роботи.

10. Методика підготовки та проведення бесіди.

11. Методика підготовки та проведення гри в приміщенні.

12. Методика підготовки та проведення колективної творчої справи.

13. Методика підготовки та проведення вікторини.

14. Методика підготовки та проведення конкурсної програми.

15. Методи згуртування колективу.

16. Педагогічний такт та професійна етика організатора дитячого колективу.

17. Розкрити зміст принципу гуманізації та демократизації виховного процесу.

18. Розкрити зміст принципу зв’язку виховання з реальним життям учнів.

19. Розкрити зміст принципу єдності вимог та поваги до особистості.

20. Розкрити зміст принципу відповідності віковим та індивідуальним особливостям дітей.

21. Бесіда як метод та форма виховної роботи.

22. Гра як метод та форма виховної роботи.

23. Вікторина як форма розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей школярів.

24. Розвиток організаторських здібностей, творчості, самодіяльності школярів через організацію колективної творчої діяльності.

25 Виховний колектив та його ознаки.

26. Умови педагогічної ефективності застосування методу єдиних педагогічних вимог.

27. Колективне самообслуговування як метод згуртування колективу. Його види і форми.

28. Планування як одна з передумов ефективності виховної роботи з дітьми.

29. Колективні творчі справи трудового характеру.

30. Методика підготовки та проведення концерту–блискавки.

31. Методика підготовки та проведення вікторини–мозаїки.

33. Алгоритм підготовки та проведення гри.

35. Алгоритм підготовки та проведення колективної творчої справи.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 184; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты