Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Доказування та докази в цивільному процесі
Читайте также:
  1. Amp; 1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ
  2. Quot;Просвіти" та їх роль у культурному процесі
  3. Аналіз втрат, які виникають у процесі монтажу оптичних кабелів зв’язку
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  6. Бюджет жіктеуі, бюджет процесі, оның кезеңдері. Бюджеттік бағдарламалар
  7. Вплив глобальних процесів на розвиток культури.
  8. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика
  9. Динаміка соціально-економічних процесів
  10. ДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ БЕСІДИ

Семінарське заняття – 2 год.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Поняття судових доказів та доказування.

2. Факти, які не підлягають доказуванню.

3. Класифікація доказів.

4. Способи забезпечення доказів.

5. Витребування доказів.

6. Судові доручення щодо збирання доказів.

7. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.

8. Показання свідків.

9. Письмові докази. Види письмових доказів.

10. Речові докази. Види речових доказів. Звуко- і відеозапис як засіб доказування.

11. Висновок експерта. Порядок призначення експертизи.

12. Види експертиз у цивільному процесі.

 

Ключові терміни та поняття до теми: докази, доказування, свідок, письмові докази, речові докази, експерт, експертиза, висновок експерта, первинна експертиза, додаткова експертиза, повторна експертиза, комплексна експертиза, комісійна експертиза, звуко- і відеозапис.

 

Самостійна робота - 6 год.

Опрацювати роботу Бочарова Д. Легальне визначення доказу – дефеніція чи конструкція? // Підприємництво, господарство та право. – 2003. – № 3. – С. 77-79.

Теми рефератів та доповідей:

1. Інститут доказів в цивільному процесуальному праві.

2. Збирання доказів.

3. Оцінка доказів.

4. Класифікація письмових доказів.

5. Дослідження доказів за місцем їх знаходження. Судові доручення по збиранню доказів.

 

Література:6, 8, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Практичне заняття – 2 год.

Задача № 1

Глєбов В., (15 років), пред’явив позов до Коломійця І. (18 років) про стягнення 650 грн. Позивач зазначив, що Коломієць взяв у нього гроші у борг на придбання телефону і не повернув в обумовлений термін.

У свою чергу Коломієць І. пред’явив зустрічний позов проти Глєбова В. про повернення відеосистеми “Панасонік”, яку Глєбов В. відмовляється повернути добровільно.

Визначите процесуальне положення Глєбова В. і Коломійця І.?

Задача № 2

У Васильківський місцевий суд звернулися 54 жителя села Калинівка з позовом про надання їм земельних ділянок з фонду колгоспу “Весняний”. У судовому засіданні як представник позивачів, на підставі доручення, виступав колишній головний бухгалтер колгоспу, членами якого були позивачі. В обґрунтування своїх позовних вимог усі позивачі вказували на те, що земля необхідна їм для ведення особистого підсобного господарства.Суддя, виходячи з того, що кількість позивачів буде надмірно великою, запропонував їм написати кілька позовних заяв, доручивши ведення справи не одному, а різним представникам, які повинні виступати на підставі окремих доручень.

Вкажіть види і підстави процесуальної співучасті, права й обов'язки співучасників. Який вид співучасті мав місце в даному випадку?


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты