Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 6. Судовий розгляд цивільних справ.
Читайте также:
  1. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  2. Наказ начальника обласного управління внутрішніх справ.
  3. Національний дохід розглядається як вартість новостворених лише у сфері матеріального виробництва товарів і послуг.
  4. Означення операцій додавання і віднімання чисел, що розглядаються як міри відрізків. Трактування множення і ділення, які розглядаються як міри відрізків.
  5. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб
  6. Порядок розгляду земельних спорів судами
  7. Порядок розгляду і затвердження річного звіту про виконання закону про Державний бюджет.
  8. Порядок розробки, розгляду та затвердження місцевого бюджету.
  9. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів
  10. Претензія, її форма, реквізити та розгляд.

Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права і як стадія цивільного процесу. Дія принципів цивільного процесуального права у стадії судового розгляду. Значення стадії судового розгляду цивільних справ.

Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ. Роль головуючого в керівництві судовим розглядом. Безпосередність судового розгляду. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання. Частини судового засідання.

Підготовча частина, її завдання. Відкриття судового засідання. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача. Видалення свідків із зали судового засідання. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі. Наслідки неявки в судове засідання особи яка бере участь у справі. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків.

Розгляд справи по суті (дослідження обставин справи і перевірка їх доказами). Доповідь головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін та їх процесуально-правові наслідки. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. Встановлення порядку з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Допит свідків. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. Дослідження письмових доказів. Дослідження речових доказів. Дослідження висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

Судові дебати. Промови сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Ухвалення і проголошення рішення. Вихід суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Таємниця нарадчої кімнати. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал суду. Проголошення рішення суду.

Заходи, що застосовуються до порушників у судовому засіданні.

Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: тимчасове припинення провадження у справі, закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення. Перерва в судовому засіданні. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі (обов’язкове і факультативне зупинення). Закриття провадження у справі. Наслідки закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.Фіксування цивільного процесу технічним засобом. Відтворення, роздрукування, копіювання технічного запису судового засідання. Журнал судового засідання, його зміст. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

Протокол судового засідання, його зміст. Порядок ознайомлення з протоколом судового засідання, подання та розгляду зауважень на протокол.

Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

 

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты