Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  3. V. Перелік практичних навичок
  4. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Алгоритм роботи
  8. Алгоритм роботи
  9. Алгоритм роботи нейронної мережі. Алгоритм Хопфілда
  10. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці

 

Тема 1. Сфера цивільного процесу, доступність правосуддя

Практичне заняття – 2 год.

 

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Поняття цивільного процесуального права та цивільного процесу.

2. Предмет цивільного процесуального права.

3. Метод цивільного процесуального права.

4. Джерела цивільного процесуального права.

5. Цивільно-процесуальні норми, їхня структура, дія в часі і просторі.

6.Поняття цивільного судочинства.

7.Види цивільного судочинства та їх характеристика.

8.Характеристика стадій цивільного процесу.

9.Обов’язкові та факультативні стадії цивільного процесу.

 

Ключові терміни та поняття до теми: закони, законодавство, функції цивільного процесу, імперативність, диспозитивність, аналогія, система. цивільне судочинство, позовне провадження, наказне провадження, окреме провадження, стадія процесу.

 

Самостійна робота – 4 год.

Самостійно опрацювати Постанову Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».

Самостійно опрацювати Розділ І Науково-практичного коментаря (у 2-х томах) К. Видавець: Фурса С.Я.: КНТ 2006, - 912 с.

Теми рефератів та доповідей:

1. Порушення цивільної справи в суді – стадія цивільного процесу.

2. Виконання судових рішень, як завершальна стадія цивільного процесу.

3. Особливості норм цивільного процесуального права України.

4. Класифікація джерел цивільного процесуального законодавства України

5. Судово-правова реформа в Україні (стан та перспективи).

 

Література: 12, 13,14, 28, 35, 39, 44, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

 

 

Тема 2. Принципи цивільного судочинства та їх система

Семінарське заняття – 2 год.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.

2. Система принципів цивільного процесуального права, їх класифікація: за формою нормативного закріплення, за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин, за предметом регулювання, за значимістю, за їх змістом і сферою поширення.

3. Конституційні принципи цивільного процесуального права.4. Принципи, закріплені цивільно-процесуальним законодавством та законодавством про судочинство.

 

Ключові терміни та поняття до теми:диспозитивність, змагальність, процесуальна рівність сторін, безпосередність, усність.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Принцип публічності у кримінальному та цивільному процесі.

2. Співвідношення загальних засад та принципів цивільного процесу.

3. Принципи цивільного процесу та принципи цивільного судочинства: спільні та відмінні риси.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты