Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 12. Домогосподарство у функціонуванні ринкової економіки
Читайте также:
  1. Базисні інститути національної економіки
  2. Бюджетне кредитування економіки
  3. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  4. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  5. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави.
  6. Держава створює також юридично-інституціональні засади ринкової економіки.
  7. Дисципліна економіки підприємства. Навчальне навантаження
  8. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин.
  9. ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.Туган-Барановського
  10. Економіки

Семінар (2)

1. Сутність та функції домогосподарства у ринковій економіці.

2. Доходи та витрати домогосподарств.

3. Домогосподарства в Україні.

 

Питання для самостійної роботи студентів

1. Роль домолгосподарства в економічному кругообігу ресурсів, товарів, доходів.

2. Сімейний бюджет: структура надходжень та витрат.

3. Особливості фукнкціонування міських і сільських домогосподарств в Україні.

4. Вплив інфляції на сімейну економіку.

5. Проблема бідності в світі та в Україні.

 

Пошукові питання

1. Доведіть взаємозв’язок сімейної економіки з економічною системою суспільства.

2. Чому домогосподарство вважається автономною самодостатньою економічною системою?

3. З якою метою домогосподарства сплачують державні податки, збори та інші платежі?

4. Чи варто суспільству прагнути до абсолютної рівності розподілу доходів домогосподарств з метою розв’язання проблеми “багатих” і “бідних”?

5. Спробуйте визначити основні засади та принципи організації економіки домогосподарства.

 

 

Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Визначте, яке із джерел формування доходів домогосподарств України є основним:

1) оплата праці;

2) доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості;

3) доходи від продажу сільськогосподарської продукції;

4) пенсії, стипендії, допомога;

5) грошова допомога від родичів та інші грошові доходи;

6) вартість продукції, отриманої з особистого підсобного господарства;

7) пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання газу, палива;

8) інші надходження.

Завдання 1.

Відомо, що в однакових за складом сім’ях частка витрат на харчування становила у сім’ї Петренків – 70, у сім’ї Іванових – 30 відсотків. У якій з них життєвий рівень вищий? На основі якого економічного закону це можна довести?

 

Завдання 2.

На основі даних Статистичного щорічника за 2006 рік (розд. 18) Державного бюджету Україні на 2008 рік та Державного бюджету на 2009 рік проаналізуйте рівень доходів та витрат домогосподарств України.

Завдання 3.

Визначте основні джерела формування і статті використання місячного бюджету Вашої сім’ї та зробіть висновок, чи відповідає організація економіки Вашого домогосподарства принципу самозабезпечення? Відповідь обгрунтуйте розрахунками. 

Реферат (фіксований виступ)

1. Вплив інфляції на сімейну економіку.

2. Особливості функціонування сільських домогосподарств в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке домогосподарство?

2.Чому саме домогосподарство вважають найактивнішим субєктом виробничих відносин у суспільстві?

3. Які виробничі ресурси постачають підприємствам домогосподарства?

4. Визначте економічні ознаки та функції домогосподарства в ринковій економіці.

5. Яким чином домогосподарства приймають участь у економічному кругообігу ресурсів, товарів, доходів у ринковій економіці?

6. З яких основних джерел формується бюджет домогосподарства?

7. Структура витрат домогосподарства.

8. В чому полягає закон Енгеля?

9. Визначте чинники під впливом яких формується добробут сім’ї.

10. Як відобразилися на домогосподарствах України кризові явища 90-х років та світової фінансово – економічної кризи, що розпочалася у 2008 році?

11. Що таке мінімальний споживчий бюджет?

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты