Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Тема 15. Національна економіка як ціле. Макроекономічні рівноваги.




Читайте также:
  1. Держава й економіка.
  2. Економіка відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища
  3. Економіка країн світу в роки другої світової війни
  4. Економіка Радянської України в умовах командно-адміністративної системи та її теоретичне обґрунтування
  5. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки
  6. Застосування принципу рівноваги.
  7. Змістовий модуль 6. Національна депозитарна система України
  8. Науково-технічний прогрес і економіка природовикористання
  9. Національна депозитарна система.
  10. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 

Лекція (2)

1. Предмет макроекономіки.

2. Сукупні доходи і витрати, сукупний попит і сукупна пропозиція: визначеність, структура, взаємозв’язок.

3. Макроекономіні показники.

Семінар (2)

1. Ознаки національної економіки як цілого. Значення макроекономіки та зв’язок з мікроекономікою.

2. Рівновага сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і сукупної пропозиції.

3. Особливості класичної, кейнсіанської та монетаристської моделей загальної економічної рівноваги.

4. Основні макроекономічні показники, їх сутність та методика визначення. Реальні та номінальні макроекономічні показники.

Питання для самостійної роботи студентів

1. Функції макроекономіки.

2. Методи та засоби макроекономічного дослідження. Макроекономічне моделювання.

3. Класичні, кейнсіанські та монетаристські погляди на можливість та механізм досягнення макрорівноваги.

4. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Дефлятор.

5. ВВП(ВНП) України: рівень, динаміка, тенденції (аналіз на основі Статистичного щорічника України за останній рік та інших джерел).

6. Проблема якісного удосконалення структури ВВП в Україні.

Пошукові питання

1. Який зв’язок існує між макроекономікою і економічною політикою?

2. Які фактори зростання ВВП в Україні?

3. В чому полягають особливості підрахунку ВВП в Україні?

4. Назвіть причини, за яких показник ВВП не завжди точно характеризує добробут нації.

5. За допомогою яких показників можна оцінити добробут нації?

6. Як уникнути подвійного рахунку при вимірюванні ВВП?

7. Розкрийте механізм відновлення рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією, якщо вона порушується відповідно до класичних і кейнсіанських моделей.

8. Яка із розглянутих теорій найкраще відображає реальний механізм функціонування сучасної економіки?

Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) національної економіки;

б) підприємства;

в) галузі виробництва;

г) світового виробництва певного продукту;

д) усі відповіді неправильні.

Тест 2.

Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу:

а) прибуток корпорацій;



б) державні трансфертні платежі;

в) рентний доход;

г) заробітна плата;

д) проценти, що сплачуються підприємцями за капітал, отриманий в кредит.

Тест 3.

Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні:

а) ВВП за доходами;

б) ВВП за витратами;

в) ЧВП за витратами;

г) одержаного доходу.

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 17; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты