Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТест 4.
Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської теорії макроекономіки:

а) приватна власність є високоефективною;

б) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

в) обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками сукупного попиту;

г) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність людей;

д) уряд має регулювати національну економіку.

 

Тест 5.

Рух економіки уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції

супроводжується:

а) підвищенням зайнятості;

б) зменшенням зайнятості;

в)зростанням цін;

г) зниженням цін.

 

Вправа 1. Правильно / неправильно:

а) і номінальний і реальний ВВП можна виміряти тільки в грошах;

б) якщо в національній економіці вироблено меншу кількість товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то номінальний ВВП обов’язково зменшується.

 

Вправа 2. Використовуючи наведені нижче умовні дані СНР (млрд. грош. од.), розрахуйте: а) ВВП; б) НД:

Заробітна плата найманих працівників 200,0
Амортизація 15,0
Державні закупки товарів і послуг 60,0
Чисті внутрішні інвестиції 70,0
Особисті споживацькі витрати 250,0
Чисті непрямі податки на бізнес 18,0
Експорт товарі та послуг 16,0
Імпорт товарів та послуг 20,0
Доходи від власності 100,0
Рентні платежі 31,0
Надходження відсотків від вкладеного капіталу 10,0

 

Завдання 1. Користуючись даними статистичного щорічника України за 2006 рік, визначте основні макроекономічні показники України у 2006 році та порівняйте одержані результати з попередніми.

 

Реферат (фіксований виступ)

1. ВВП України: рівень, динаміка, перспективи зростання.

2. Динаміка змін макроекономічних показників розвинених країн у 90-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

3. Тіньова економіка: проблема кількісної оцінки та висновки для економічної політики

 

Питання для самоконтролю

1.Що вивчає макроекономіка?

2.Що є об’єктом і предметом макроекономіки?

3.Дайте характеристику різних моделей змішаної економіки?4.У чому полягає пізнавальна і практична функція макроекономіки?

5.Які вчені внесли значний внесок у розвиток теоретичних основ макроекономічної науки?

6.У чому полягає особливість впливу нецінових факторів на сукупний попит?

7.Які проблеми виникають в економіці, коли рівновага порушується шоками

сукупної пропозиції?

8.Наведіть основні аргументи класичної теорії на користь того, що ринковий

механізм здатний до саморегулювання?

9.Розкрийте зміст кейнсіанського механізму державного регулювання?

10.Як визначають загальний рівень цін?

11.Який найзагальніший показник обсягу національного виробництва?

12.У чому відмінність ВНП і ВВП?

13. Дайте характеристику методів обчислення ВВП.

14.У чому полягає відмінність між номінальним і реальним ВВП?

15. Що таке реальний і потенційний ВВП?

 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты