Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТести, вправи, завдання. Що є причиною циклічного розвитку ринкової економіки?
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Тест 1.

Що є причиною циклічного розвитку ринкової економіки?

а) затухання ділової активності підприємств в результаті зниження купівельної спроможності населення;

б) порушення відповідності між виробництвом і споживанням у процесі капіталістичного нагромадження;

в) стихійне запровадження досягнень науково-технічного прогресу;

г) війни, революції, природні катаклізми.

 

Тест 2.

В чому заключається основна ознака економічної кризи?

а) зростання безробіття та зниження реальної заробітної плати;

б) скорочення абсолютних розмірів виробництва;

в) знищення темпів економічного зростання;

г) застій в економіці.

 

Тест 3.

Що є матеріальною основою періодичності економічних криз?

а) науково-технічний прогрес;

б) періодичне оновленння основного капіталу;

в) структурні зміни у національній економіці;

г) зміни у сукупному платіжному попиті.

Тест 4.

Причиною безробіття згідно кейнсіанської теорії є:

а) завищений рівень зарплати;

б) структурна невідповідність між попитом та пропозицією робочої сили;

в) недостатній рівень сукупного ефективного попиту;

г) технічний прогрес у виробництві.

Тест 5.

Показник природного рівня безробіття включає:

а) фрикційне та структурне безробіття;

б) фрикційне, структурне та циклічне безробіття;

в) структурне та приховане безробіття;

г) усі відповіді невірні.

Тест 6.

Показник індексу тяжкості безробіття показує:

а) середню тривалість безробіття, що приходиться на одного економічно активного члена суспільства;

б) чисельність громадян, що перебували протягом року у складі безробітних;

 

в) чисельність громадян, що отримували допомогу по безробіттю;

г) немає вірної відповіді.

Тест 7.

Причинами прихованого безробіття є:

а) небажання реєструватися в органах зайнятості;

б) незабезпеченість підприємства сировиною, матеріалами, комплектуючими деталями;

в) відсутність завершеного технологічного циклу на виробництві;

г) розрив господарських зв’язків між суміжними підприємствами.

Тест 8.

Рівень безробіття залежить від таких показників:

а) чисельність економічно активного населення;

б) чисельність громадян, що мають статус безробітного;в) чисельність громадян, що проходять перенавчання;

г) чисельність зайнятих в економіці громадян.

 

Тест 9.

До активних заходів з регулювання безробіття належать:

а) виплата матеріальної допомоги по безробіттю;

б) організація громадських робіт;

в) сприяння самозайнятості населення;

г) перекваліфікація та перенавчання безробітних.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты