Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкий із варіантів рубрикації тексту записаний неправильно?
Читайте также:
  1. Введення й редагування формул та тексту.
  2. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА.
  3. Выберите окончание предложений согласно тексту статьи.
  4. Застосування інваріантів для побудови ліній другого порядку.
  5. Казусы по тексту Артикула воинского (1715 год, 26 апреля)
  6. Казусы по тексту Гражданского кодекса РСФСР (1922 год, 31 октября)
  7. Казусы по тексту Грамоты на права, вольности и преимущества благороднаго Российскаго дворянства (1785 год, 21 апреля)
  8. Казусы по тексту КЗАГС (1918 год, 16 сентября)
  9. Казусы по тексту Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год, 19 февраля)
  10. Казусы по тексту Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 год, 8 декабря)

а) а); б); в); г);

б)А); Б); В); Г);

в) 1); 2); 3); 4);

г) Розділ ІІ.

8. У наукових працях використовують такі види посилань:

а) надрядкові;

б) підрядкові;

в) цифрові;

г) внутрішньотекстові та підрядкові.

9. Прізвище та ініціали автора (авторів), назва, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок – це елементи бібліографічного опису …

а) статті;

б)книги;

в) збірника;

г) журналу.

10. У системі буквеної рубрикації не використовують такі літери:

а) Ж, К, Р, Щ, С;

б) В, Г, Д, Ф, Х, Щ;

в) А, У, И, Е, Ю, Я;

г) Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

 

F На замітку майбутньому фахівцю

Основні причини помилок у логіці викладу тексту:

 

1. Поєднання логічно несумісних слів (за винятком оксиморона): жахливо ввічливий, страшенно вдячний.

2. Уведення у фразу зайвих слів (плеоназмів), що структурно обтяжують фразу: місяць грудень, моя власна думка.

3. Підміна особової форми дієслова активного стану стилістично неправомірною: вибачте мені – вибачаюсь; не треба нервувати – знервуватись.

4. Неправильна побудова однорідних членів речення, коли до них входять родові і видові поняття: економісти і фінансисти; подати всю документацію щодо особового складу і автобіографію.

5. Архаїчне утворення аналітичних форм: самий найефективніший, трохи допрацьований звіт.

6. Неправильна координація дієслівного присудка зі складеним підметом: дехто з нас не прийшли на засідання.

7. Порушення порядку слів у реченні або порушення розташування його компонентів: Банк надав нашій організації кредит, з яким ми вперше працювали.

8. Недоречне використання дієприслівникових і дієприкметникових зворотів замість підрядних речень: Найважливішим фактором, призвівши до емісії зайвих грошей, є…дефіцит державного бюджету.

9. Порушення смислового зв’язку між окремими висловлюваннями у тексті: На факультеті п’ять гуртків, які працюють при кафедрах, вони функціонують вже десять років.

10. Неправильне використання прийменникових конструкцій.

11. Невміння поділити текст на його логічні елементи (абзаци).

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: Артек, 1999.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Дидактичні матеріали з мовних та культурологічних дисциплін для студентів /За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко. – Запоріжжя, 2000.

5. Иеньш Е.В. Библиографический поиск в научной работе. – М., 1982.

6. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

7. Мильчин А.Е. Методика редактирования текста. – М., 1980.

8. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. – К. 1997.9. Науково-дослідна робота студентів: Аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. Матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2002.

10. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

11. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

12. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua

13. Мова ділових паперів. – http://bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style

 

 


Тема 5


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты