Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який із варіантів рубрикації тексту записаний неправильно?
а) а); б); в); г);

б)А); Б); В); Г);

в) 1); 2); 3); 4);

г) Розділ ІІ.

8. У наукових працях використовують такі види посилань:

а) надрядкові;

б) підрядкові;

в) цифрові;

г) внутрішньотекстові та підрядкові.

9. Прізвище та ініціали автора (авторів), назва, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок – це елементи бібліографічного опису …

а) статті;

б)книги;

в) збірника;

г) журналу.

10. У системі буквеної рубрикації не використовують такі літери:

а) Ж, К, Р, Щ, С;

б) В, Г, Д, Ф, Х, Щ;

в) А, У, И, Е, Ю, Я;

г) Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

 

F На замітку майбутньому фахівцю

Основні причини помилок у логіці викладу тексту:

 

1. Поєднання логічно несумісних слів (за винятком оксиморона): жахливо ввічливий, страшенно вдячний.

2. Уведення у фразу зайвих слів (плеоназмів), що структурно обтяжують фразу: місяць грудень, моя власна думка.

3. Підміна особової форми дієслова активного стану стилістично неправомірною: вибачте мені – вибачаюсь; не треба нервувати – знервуватись.

4. Неправильна побудова однорідних членів речення, коли до них входять родові і видові поняття: економісти і фінансисти; подати всю документацію щодо особового складу і автобіографію.

5. Архаїчне утворення аналітичних форм: самий найефективніший, трохи допрацьований звіт.

6. Неправильна координація дієслівного присудка зі складеним підметом: дехто з нас не прийшли на засідання.

7. Порушення порядку слів у реченні або порушення розташування його компонентів: Банк надав нашій організації кредит, з яким ми вперше працювали.

8. Недоречне використання дієприслівникових і дієприкметникових зворотів замість підрядних речень: Найважливішим фактором, призвівши до емісії зайвих грошей, є…дефіцит державного бюджету.

9. Порушення смислового зв’язку між окремими висловлюваннями у тексті: На факультеті п’ять гуртків, які працюють при кафедрах, вони функціонують вже десять років.

10. Неправильне використання прийменникових конструкцій.

11. Невміння поділити текст на його логічні елементи (абзаци).

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: Артек, 1999.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Дидактичні матеріали з мовних та культурологічних дисциплін для студентів /За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко. – Запоріжжя, 2000.

5. Иеньш Е.В. Библиографический поиск в научной работе. – М., 1982.

6. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

7. Мильчин А.Е. Методика редактирования текста. – М., 1980.

8. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. – К. 1997.

9. Науково-дослідна робота студентів: Аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. Матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2002.

10. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

11. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

12. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua

13. Мова ділових паперів. – http://bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style

 

 


Тема 5


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты