Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Скільки функціональних підстилів має офійно-діловий?
а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 

6. Заяви, автобіографії, накази пишуться від:

а) першої особи;

б) другої особи;

в) третьої особи;

г) від першої і другої осіб.

 

8. Мета офіційно-ділового стилю:

а) обмін інформацією, думками, враженнями;

б) обговорення, відстоювання та пропаганда ідей;

в) регулювання ділових стосунків;

г) пропаганда передових ідей і технологій.

 

9. Реквізит – це …:

а) частина документа;

б) окремий елемент документа;

в) вид документа;

г) текст документа.

 

10. Бланк – це ...:

а) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) сукупність реквізитів, розміщених у певній послідовності;

в) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок;

г) сукупність реквізитів, розміщених у будь-якій послідовності.

 

FНа замітку майбутньому фахівцю

 

 

Буква в рос. мові Позиція Буква в укр. мові Приклади
е після букв на позначення приголосних е Лермонтов, Некрасов, Воскресенський, Смеліков
е у суфіксі -ев(-а) після ц, ж, ч, ш, щ е Непринцев, Бестужев, Тютчев, Вахрушева, Гнатищев
е На початку слів є Євтушенко, Єсенін, Єршов
е у середині слів після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака є Санаєв, Одоєвський, Валуєв, Аляб’єв, Прокоф’єв, Власьєв, Ананьєв
е у суфіксі -єв, -єєв після букв на позначення приголосних, крім ц, р, ж, ч, ш, щ є Голубєв, Дягілєв, Тургенєв, Лазарев, Берендєєв, Федосєєв, Менделєєв
е у корені, якщо рос. є відповідає укр. І є Бєдний (бідний), Лєсков (ліс), Рєпін (ріпа), Сєров (сірий)
е на початку слова і складу йо Йоркін, Бугайов, Соловйов
е у середині та в кінці складу ьо Верьовкін, Корабльов, Алфьоров
е в утворених від імен, спільних для рос. і укр. мов е Артемов, Семенов, Федоров
о Під наголосом після ч, щ о Рогачов, Щипачов, Борщов
э Завжди е Елькотін, Ешпаєв
ы Завжди и Курицин, Чаплигін, Черних
и після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосним и Жилікін, Тучин, Шишков, Рощин, Циркунов
и в утворених від назв і імен, спільних для рос. і укр. мов и Рибовський, Куликов, Гаврилін, Пивоваров, але: Філіппов, Нікітін, Ніколаєв
и у префіксі при- и Приточний, Припасов
и у суфіксах -ик, -ич, -иц, -ищ, -ович, -ович и Петриков, Галич, Сосницин, Батищев, Станюкович, Воблаєвич
и на початку слова та після букв на позначення приголосних, крім ж, ч, ш, щ і Іванов, Бібиков, Кузьмінський, Пушкін, Анікін, Багіров
и після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака ї   Абраїмов, Зоїлов, Мар’їн, Захар’їн, Ананьїн, Ільїн

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Грищенко Т.Б Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

2. Зарицка І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум. – Донецьк, 2000.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003.

4. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь.

7. Плотницька І.М. Ділова українська мова. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

8. Універсальний довідник – практикум з ділових паперів/ С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра: УНВУ «Рідна мова». – 1998.

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення. – К.: Література, 2003.

10. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua.

11. http://www.doimVka.net/ftemal3134.html – Україномовний Інтернет.

12. http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовній сайт про сучасну українську мову.


ТЕМА 6


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 135; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты