Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
 

1. Текст документа повинен бути:

а) точним, достовірним, стислим, переконливим, повним;

б) емоційно забарвленим, переконливим, правильним;

в) змістовним, цікавим, повним, гарним;

г) публіцистичного характеру.

 

2. Текст документа поділяється на такі взаємозумовлені логічні елементи:

а) вступна частина, основна частина, остання частина;

б) вступ. основна частина (доказ), закінчення;

в) початок, доказ, закінчення;

г) закінчення, вступ, доказ.

 

3. Дієприслівникові звороти у текстах документів вживаються:

а) у середині речення;

б) на початку, в середині речення;

в) на початку речення;

г) у будь-якому порядку.

 

4. Від першої особи складаються такі документи:

а) характеристика, довідка, протокол, інструкція;

б) оголошення, запрошення, трудова угода, статут;

в) заява, автобіографія, розписка, пояснювальна записка;

г) розписка, договір, накладна, акт.

 

5. Документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії – це…:

а) характеристика;

б) автобіографія;

в) резюме;

г) рекомендаційний лист.

 

6. Автобіографія, характеристика, заява, резюме належать до:

а) господарсько-договірних документів;

б) документів щодо особового складу;

в) розпорядчих документів;

г) канцелярських документів.

 

7. Документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу – це…:

а) резюме;

б) характеристика;

в) доповідна записка;

г) заява.

 

8. Нормативним є вживання таких словосполучень:

а) торгуючі організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;

б) торговельні організації, складати іспит, курси для вивчення української мови;

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;

г) торгова організація, здавати іспит, курси для вивчення української мови.

 

9. Правильно написано російські прізвища українською мовою:

а) Нікуліна, Петрик, Снігерьов, Кулик;

б) Зав’ялова, Шпілєвой, Шіпілов, Кравцов;

в) Рощин, Багіров, Нємцов, Лєтов;

г) Трьоміна, Проньо, Лісков, Малик.

 

10. Заява - це…:

а) документ, у якому дається оцінка працівникові;

б) документ, у якому висловлюється певне прохання;

в) опис свого життя;

г) документ, у якому дається характеристика працівникові.

 

FНа замітку майбутньому фахівцю

Написання імен по батькові в українській мові.

Імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів

ович,йовичівна,ївна

(чоловічі) (жіночі)

Богдан Богданович Богданівна

Остап Остапович Остапівна

Андрій Андрійович Андріївна

Віталій Віталійович Віталіївна

УВАГА!

Григорій Григорович Григорівна

Лука Лукич Луківна

Сава Савич(овоч) Савівна

Ілля Ілліч Іллівна

Кузьма Кузьмич Кузьмівна

Яків Якович(левич) Яківна(лівна)

Хома Хомич Хомівна

 

Запам’ятайте переклад типових мовних зворотів документації з кадрово-контрактових питань.

 

Рос. Укр.
без сохранения заработной платы   без збереження заробітної плати  
беспечно отнестись к... недбало поставитися до...
ведущий специалист   провідний спеціаліст
взаимоотношения в коллективе   стосунки (взаємини) в колективі
внедрение в производство   впровадження у виробництво
во вред   на шкоду
в одном экземпляре   в одному примірнику
возникают отношения   виникають відносини
восстановить в должности   поновити на посаді
в случае   на випадок
в соответствии с   відповідно до згідно, з
в течение   протягом
диплом о (высшем) образовании   диплом про (вищу) освіту  
который проживает по адресу   який (що) мешкає за адресою
личный листок по учету кадров   особовий листок з обліку кадрів
на временную работу на тимчасову роботу
назначить на должность призначити на посаду
на постоянную работу на постійну роботу
на стажировку   на стажування  
необходимые условия   необхідні умови  
освободить с должности   звільнити з посади  
отпуск внеочередной   відпустка позачергова  
отпуск дополнительный   відпустка додаткова  
отпуск основной   відпустка основна  
отпуск учебный відпустка навчальна  
понижение в должности пониження на посаді  
поощрение в связи с заохочення у зв’язку з  
по семейным обстоятельствам   за сімейних обставин  

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх навчальних закладів. – К., 2000.

2. Діденко А.Н.. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К., 1998.

3. Ділова українська мова: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 2000.

4. Зарицка І.М., Чикаліна І.О.. Українське ділове мовлення. Практикум. – Донецьк, 2000.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003.

6. http://www.doimVka.net/ftemal3134.html – Україномовний Інтернет.

7. http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовній сайт про сучасну українську мову.


ТЕМА 7


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты