Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. ЗАЯВА
Нам часто доводиться мати справу із заявою, яку пишемо в різних випадках нашого життя, коли, наприклад, маємо намір вступити до вищого навчального закладу, влаштуватися на роботу або звільнитися з неї тощо.

Заява –це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне ісоціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Заява адресується посадовій особі певної установи чи організації і пишеться від руки.

Заяви бувають особисті та від установ та організацій. Якщо заява від установи чи організації, то вона оформляється, як правило, на готовому бланку.

Реквізити заяви:

1. Адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення -ові (-еві, -єві)з -у (-ю).

2. Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. в. (без крапки в кінці останнього слова).

3. Назва документа.

4. Текст (з великої літери, з абзацу).

5. Додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

6. Дата написання (ліворуч).

7. Підпис адресанта (праворуч).

Коли ж заява адресується до тієї самої установи чи організації, де працює її автор, то тоді не треба йому подавати ні своєї адреси, ні паспортних даних. Це так звана проста заява (внутрішня).

Коли ж заява складна, то тут ще зазначаються документи, які додаються до неї. Їх перелік дається перед підписом і датою.

Розрізняють два основних види заяв:

особиста заява,яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи, пишеться власноручно водному примірнику;

службова заява,що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до посадової особи іншої організації, структури тощо.

Остання може бути відтворена механічним способом у декількох примірниках і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви бувають:

1. Зовнішні:

а) особисті,у яких обов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові, у яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами.

2. Внутрішні, які не мають вищезазначених вимог.

Для одержання додаткових авансів чи позик укладається заява-зобов’язання.

У цьому документі, крім обґрунтованого прохання про надання певної суми, зазначаються гарантований термін і спосіб її повернення, відомості про постійне місце роботи й заробітну плату та дані особистого документа (паспорта).

Різновидами заяв також є позовні заяви,які подаються до суду і складаються юристами.

Генеральному директорові АТ «Зоря»

п. Демчуку Ф.Є.

Фещук Олени Миколаївни

(мешкаю за адресою:

Одеса - 65, вул. Дерибасівська , 4, кв. 2,

тел. 723 85 48)

 

Заява

Прошу зарахувати на посаду економіста до відділу збуту.

До заяви додається:

1) копія диплома про вищу освіту;

2) трудова книжка;

3) автобіографія;

4) довідка з місця проживання;

5) чотири фотокартки.

 

08.02.2009 (підпис)

Директорові фірми «Капітал» м. Іллічівськ п. Дерев’янко С. П. менеджера відділу реклами Суботи Ганни Петрівни

Заява

У зв’язку із закінченням терміну навчання на факультеті перепідготовки прошу перевести мене на посаду старшого менеджера відділу реклами з 06.10.2009.

Додаток – копія диплома.

01.10.2009. (підпис)

Ректорові Одеського державного економічного університету проф. Звєрякову М.І. студентки третього курсу фінансово-економічного факультету Медведик О.В.

 

Заява

Прошу перевести мене з третього курсу фінансового факультету стаціонару на третій курс заочної форми навчання у зв’язку з переїздом моїх батьків до Києва на постійне місце проживання.

 

10.03.2009 р. Підпис

 

Для особистої заяви характерні такі слова і словосполучення: прошу зарахувати мене...; прийняти на...; допустити до...; надати...; звільнити...; у зв’язку з ...; до заяви додаються...; зарахувати до відділу; відпустка для догляду за дитиною, відпустка за власний рахунок, через родинні обставини і под.

 

œ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. За поданим взірцем напишіть заяви про прийняття на роботу, переведення на іншу форму навчання, надання академічної відпустки, дострокове складання екзаменаційної сесії.

 

Завдання 2. Відредагуйте подані словосполучення, складіть з ними речення.

Працює як бухгалтер, по закінченні навчання, згідно розпорядження, із сказаного слідує, податкова комісія по перевезенню, торгове обладнання.

 

Завдання 3. Відредагуйте речення відповідно до норм літературної мови.

1. Прошу Вашого дозволу прийняти мене на роботу.

2. Прошу надати мені житло для проживання в гуртожитку.

3. Прошу Вашого дозволу на переведення мене на другий курс університету.

4. Прошу Вашого дозволу по перенесенню моєї сесії.

5. Прошу дозволу на відпустку у зв’язку з хворобою.

Завдання 4.Перекладіть слова і словосполучення.

Нарушение договора, внесение налога за что, впредь до изменения, приобретать знания, заявление внеочередное, предстоящее заседание, брать (деньги) под залог, вследствие задержки, внутренний заем, заключительный баланс, по собственному желанию, по обоюдному согласию, слагать ответственность, вопреки обстоятельствам, вмененный в обязанности, по обыкновению, по недарозумению, обжалованию не подлежит, ввиду наличия чего, облагать налогом, по болезни, по семейным обстоятельствам.

 

Завдання 5.Провідміняйте подані прізвища, керуючись українським правописом.

Стус Оксана, Костенко Ліна, Русин Андрій, Ковальчук Микола, Бондаришин Іван, Натальчишин Ірина, Доброта Ольга.

 

Завдання 6.Перекладіть словосполучення з російської мови на українську: денежные вложения фирмы; при вложении капитала; оказать внимание партнерам; в порядке выдвижения; средства, выразившиеся в сумме; по заключению (сделки, условия); существующий (действующий) закон.

 

Завдання 7.Відредагуйте словосполучення.

Здійснював роботу, працював по фаху, ректор рахує, приймав участь, працівниці вуза, робив должний контроль, стажирувався за границею, характеризується с хорошей стороны, служебна характеристика надається.

 

Завдання 8. Відредагуйте речення відповідно до норм літературної мови.

1. У цьому році він завершує університет.

2. Ми дізналися про спрос і предложеніє.

3. Ми надали пані Завістовській З.І. право підпису документів.

4. Інструктор діяв в залежності від обставин.

5. Віденко Б.Д. був звільнений по наказу ректора.

 

Завдання 9. Запишіть подані прізвища українською мовою.

Хмельницький, Пришвин, Синицин, Муравьев, Живков, Ильин, Станиславский, Бедный, Рогачов, Менделеев, Голубев, Гавловский, Галич, Бестужев, Зверяков.

 

Завдання 10. Перекладіть текст за фахом.

Завдання 11. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен.

Сава, Андрій, Богдан, Віталій, Лука, Ілля, Яків, Хома, Віктор, Тимофій, Анатолій.

 

Завдання 12. Напишіть тези до тексту «Бухгалтерский учет».


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты