Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
 

1. Розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників, - це…

а) лексикологія;

б) лексикографія;

в) орфографія;

г) орфоепія.

 

2. Набір слів, розташованих у певному порядку, - це…

а) список;

б) перелік;

в) словник;

г) посібник.

 

3. Функціями словників є:

а) пізнавальна та нормативна;

б) комунікативна та нормативна;

в) світоглядна та інформативна;

г) інформативна та нормативна.

 

4. Залежно від змісту матеріалу та способу його опрацювання словники поділяють на:

а) енциклопедичні та філологічні;

б)енциклопедичні та термінологічні;

в) лінгвістичні та термінологічні;

г) лінгвістичні та фінансові.

 

5. Пояснюють і розкривають значення слова та його відтінки…

а) словники паронімів;

б) термінологічні словники;

в) тлумачні словники;

г) етимологічні словники.

 

6. Слова певної галузі науки, техніки, мистецтва містяться у…

а) словниках синонімів;

б) термінологічних словниках;

в) орфографічних словниках;

г) тлумачних словниках.

 

7. Перелік слів та словоформи у їх нормативному написанні передають…

а) орфографічні словники;

б) орфоепічні словники;

в) тлумачні словники;

г) термінологічні словники.

 

8. Нормативна та інформативна функції лексем закріплені у…

а) довідниках;

б) словниках;

в) підручниках;

г) правописі.

 

9. Позначте рядок, у котрому всі слова записані згідно з правилами української орфографії:

а) б’юджет, дивіденд, інкасо, дипозит;

б) ф’ючерс, кон’юктура, дилема, національно-державний;

в) моніторинг, доллар, дослідно-виробничий, втридорога;

г) пасажиро-кілометр, пастерезація, маса, ландо.

 

10. Позначте рядок, у котрому всі слова тільки іншомовного походження:

а) акція, бюджет, вартість, фінанси;

б) песимізм, маркетинг, конкурент, амплітуда;

в) оплески, мотор, муляж, ландо;

г) освітлення, інтрига, таємний, народ.

 

11. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що визначається автором документа;

г) у будь-якій послідовності.

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко Н.І. Експресивна лексика та її лексикографічна інтерпретація // Дивослово. – 2000. - № 7. С. 19-23.

2. Гнаткевич Ю.В. Уникаймо русизмів в українській мові. – К.:Видавничий центр «Просвіта», 2000.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О. та ін. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

5. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. Шк., 1986.

6. Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – Львів – Краків – Париж, 1993.

7. Паламарчук Л.В. Загальномовний словник і термінологія // Мовознавство. – 1975. – № 3. – С. 22-32.

8. http://novamova.com.ua/index.html – Українська мова в Інтернеті, консультації фахівців, інформація про українську мову тощо.

9. http://www.doimVka.net/ftemal3134.html – Україномовний Інтернет.

10. http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовній сайт про сучасну українську мову.


Тема 8


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты