Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

 

1. Розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників, - це…

а) лексикологія;

б) лексикографія;

в) орфографія;

г) орфоепія.

 

2. Набір слів, розташованих у певному порядку, - це…

а) список;

б) перелік;

в) словник;

г) посібник.

 

3. Функціями словників є:

а) пізнавальна та нормативна;

б) комунікативна та нормативна;

в) світоглядна та інформативна;

г) інформативна та нормативна.

 

4. Залежно від змісту матеріалу та способу його опрацювання словники поділяють на:

а) енциклопедичні та філологічні;

б)енциклопедичні та термінологічні;

в) лінгвістичні та термінологічні;

г) лінгвістичні та фінансові.

 

5. Пояснюють і розкривають значення слова та його відтінки…

а) словники паронімів;

б) термінологічні словники;

в) тлумачні словники;

г) етимологічні словники.

 

6. Слова певної галузі науки, техніки, мистецтва містяться у…

а) словниках синонімів;

б) термінологічних словниках;

в) орфографічних словниках;

г) тлумачних словниках.

 

7. Перелік слів та словоформи у їх нормативному написанні передають…

а) орфографічні словники;

б) орфоепічні словники;

в) тлумачні словники;

г) термінологічні словники.

 

8. Нормативна та інформативна функції лексем закріплені у…

а) довідниках;

б) словниках;

в) підручниках;

г) правописі.

 

9. Позначте рядок, у котрому всі слова записані згідно з правилами української орфографії:

а) б’юджет, дивіденд, інкасо, дипозит;

б) ф’ючерс, кон’юктура, дилема, національно-державний;

в) моніторинг, доллар, дослідно-виробничий, втридорога;

г) пасажиро-кілометр, пастерезація, маса, ландо.

 

10. Позначте рядок, у котрому всі слова тільки іншомовного походження:

а) акція, бюджет, вартість, фінанси;

б) песимізм, маркетинг, конкурент, амплітуда;

в) оплески, мотор, муляж, ландо;

г) освітлення, інтрига, таємний, народ.

 

11. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що визначається автором документа;

г) у будь-якій послідовності. 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко Н.І. Експресивна лексика та її лексикографічна інтерпретація // Дивослово. – 2000. - № 7. С. 19-23.

2. Гнаткевич Ю.В. Уникаймо русизмів в українській мові. – К.:Видавничий центр «Просвіта», 2000.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О. та ін. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

5. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. Шк., 1986.

6. Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – Львів – Краків – Париж, 1993.

7. Паламарчук Л.В. Загальномовний словник і термінологія // Мовознавство. – 1975. – № 3. – С. 22-32.

8. http://novamova.com.ua/index.html – Українська мова в Інтернеті, консультації фахівців, інформація про українську мову тощо.

9. http://www.doimVka.net/ftemal3134.html – Україномовний Інтернет.

10. http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовній сайт про сучасну українську мову.


Тема 8


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты