Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рецензія. опорного конспекту лекцій з курсу «Статистика»
опорного конспекту лекцій з курсу «Статистика»

Доцента кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій Саврас І.3.

У умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, вміння вживати раціональні рішення. Для цього насамперед потрібно опиратися на статистичні дані, кваліфіковане застосування яких обмежується через недостатні знання статистичних методів та можливостей їх застосування. Тому кваліфіковані менеджери, фінансисти, а зрештою, усі фахівці у галузі економіки, повинні опанувати статистичні методи аналізу та прогнозування економічних явищ та процесів суспільного життя.

В опорному конспекті лекцій автор розглянув основні статистичні методи аналізу, подає методику розрахунку та використання відносних та середніх величин, показників варіації, індексів та ін. Подає основи аналізу кореляційних зв’язків та регресійних залежностей між соціально-економічними явищами. Втілюються також окремі питання з економічної та соціальної статистики. По кожній темі наведено питання для самоконтролю знань.

Слід зазначити, що матеріал лекцій викладений чітко, у логічній послідовності, виділяються основні поняття та категорії курсу, для наочності відображення інформації використовуються схеми і таблиці.

 

Доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри статистики та економетрії

Львівської комерційної академії В. І. Ковтун

 

Завдання 8. Складіть і запишіть тези до запропонованої наукової статті у вигляді переліку основних положень.

 

Завдання 9. Напишіть тези до фахової статті, використовуючи загальноприйняту композицію: вступ, основна частина, висновок.

 

Завдання 10. Перекладіть кліше українською мовою.

Прийти к согласию, принять во внимание, следующим будет выступать, решающий голос, список прилагается, отчислить по собственному желанию, в полной безопасности, выяснить вопрос, косвенная причина, изымать из обращения, маркировка товара, наложение взысканий, неоплачиваемые поступления, основания для прекращения контракта, отчисление доходов, взнос в уставной фонд, принудительная отставка, заведующий отделом сбыта, осуществлять слияние фирм, подлежащий аресту.

Завдання 11. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис іншомовних слів. Визначте, які слова є «книжними», «нейтральними», який стиль мовлення вони створюють.

ЛИЗИНГ

Одним из инструментов финансирования различных внешнеэкономических операций как по импорту машин, оборудования и других товаров, так и по экспорту готовой продукции является лизинг – особый вид аренды.

Использование лизинга имеет свои преимущества, поскольку при этой форме сотрудничества для перестройки производства на базе современной технологии и выпуска продукции, отвечающей самым строгим требованиям международного рынка, не требуется изначального выделения крупных средств в иностранной валюте. Все расходы на первом этапе покрывает лизинговая компания (фирма – арендодатель). В качестве одной из форм их последующего возмещения может служить экспорт продукции, произведенной на взятом в лизинг оборудовании.

Считают, что слово «лизинг» вошло в употребление в последней четверти прошлого столетия, когда в 1877г. телефонная компания «Белл» приняла решение не продавать свои телефонные аппараты, а сдавать их в аренду.

# ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты