Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реферат. Види, структура та правила оформлення рефератів
 

Основні питання теми:

® Реферат як форма наукової роботи.

® Види рефератів.

® Особливості структури рефератів.

[ Ключові слова:реферат, реферативна частина, плагіат, реферат-конспект, реферат-резюме, реферати монографічні та оглядові, реферовані джерела.

У вищому навчальному закладі студенти виконують різноманітні види письмових робіт наукового характеру. Це реферати, курсові та дипломні роботи, наукові статті, рецензії тощо. У цій темі розглянемо найважливіші особливості написання цих робіт.

 

& Реферат – це одна з поширених форм наукової роботи, над якою доводиться працювати і учням, і студентам, і викладачам, і вченим. Будь-яка праця науково-дослідного характеру може включати реферативну частину, яка містить критичний огляд наукової літератури, виклад змісту концепцій та їх аналіз тощо. Така реферативна частина обов’язково є в курсових і дипломних роботах. Отже, головна вимога до неї – не вдаватися до плагіату, тобто не видавати чиїсь думки, міркування, висновки за свої. Тому в реферативних частинах роботи треба зазначити авторів концепцій, робити точні посилання і т. ін.

Реферат може існувати і як окрема робота, що є стислим викладом книги чи іншого першоджерела з метою фіксування інформації.

Існують різні види рефератів. За кількістю реферованих першоджерел виділяють реферати монографічні, які складають за однією працею, і оглядові, які передають зміст кількох праць на одну тему. За повнотою викладу реферати бувають інформативні (реферати-конспекти),які в узагальненому вигляді подають усі основні положення праці, ілюстративний матеріал, а також найважливішу аргументацію, та індикативні (реферати-резюме), до яких не включають другорядні відомості, а передають лише найважливіше.

За укладачами реферати поділяються на складені авторами (наприклад, автореферати дисертацій, дипломних робіт) і неавторами (укладачами їх можуть бути спеціалісти з даної галузі знань).

Реферат може бути не лише джерелом інформації про нову літературу, а й самостійним різновидом навчальної роботи в школі чи ВНЗ. Це може бути письмова робота або зроблена за нею доповідь. У такому випадку визначається тема, яку студент розкриває на основі вивчення кількох наукових праць. Пишучи реферат, автор аналізує зміст цих праць, що дозволяє роздобути всю інформацію стосовно обраної теми і систематизувати її, передати інформацію в повному обсязі і водночас не дублювати загальновідомої інформації, яка заважає зосередитися на головному (історія питання, посилання, за винятком тих, які є предметом обговорення в рефераті або які необхідні для встановлення пріоритету). Доцільно сконцентрувати увагу на тому, що є новим у реферованих джерелах.

Як і більшість наукових текстів, реферат складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури. У вступі необхідно прокоментувати тему реферату: визначити її місце у проблематиці науки, обґрунтувати актуальність, сформулювати мету роботи. В основній частині викладають головні положення теми, вилучені з прореферованих праць. Потрібно прагнути до якомога повнішого розкриття теми, показу різних її аспектів. У висновках роблять короткий підсумок, вказують напрямки практичного застосування описаної інформації.

J КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що Ви розумієте під поняттям «реферат»?

2. Як поділяють реферати за кількістю реферованих джерел?

3. Назвіть види рефератів за повнотою викладу інформації.

4. Як поділяють реферати за укладачами?

5. З яких структурних елементів складається реферат?


 

 Типовий зразок документа


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 254; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты