Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

1. Професійне мовлення – це …:

а) система знаків і правил послуговування ними;

б) це індивідуальне мовлення фахівця в межах обраної професії або спеціальності, що втілюється у різних формах професійного спілкування;

в) говоріння;

г) процес здійснення мовної діяльності.

 

Експресивна функція мови полягає у тому, що...

а) за допомогою мови людина пізнає cвiт, акумулює, накопичує досвід суспільства;

б) мова є універсальним засобом вираження внутрішнього свiтy людини;

в) за допомогою мови людина може сприймати красу i передавати її іншим людям, бути творцем культурних цінностей;

г) мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві.

 

Мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві.

Правильно названо функцію мови:

а) комунікативна;

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) мислетворча.

 

Усе пізнане людиною (предмети, особи, явища, властивості, процеси, закономірності) отримує назву і так під цією мовною назвою існує в житті і в свідомості мовців.

Правильно названо функцію мови:

а) культуроносна;

б) естетична;

в) номінативна;

г) ідентифікаційна.

Мова є засобом вираження волі співрозмовників (вітання, прощання, прохання, вибачення, спонукання, запрошення).

Правильно названо функцію мови:

а) волюнтативна;

б) комунікативна;

в) експресивна;

г) номінативна.

 

Мова фіксує в собі естетичні смаки і уподобання своїх носіїв.

Правильно визначено функцію мови:

а) гносеологічна;

б) естетична

в) номінативна;

г) ідентифікаційна.

 

Гносеологічна функція полягає в тому, що...

а) за допомогою мови людина пізнає cвiт, акумулює, накопичує досвід суспільства.

б) мова є засобом формування думки, оскільки людина мислить за допомогою мовних форм.

в) за допомогою мови людина може сприймати красу i передавати її іншим людям, бути творцем культурних цінностей;

г) мова є універсальним засобом вираження внутрішнього свiтy людини.

Мова виступає засобом ідентифікації мовців, тобто засобом вияву належності їх до однієї спільноти, певного ототожнення.

Правильно названо функцію мови:а) комунікативна;

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) ідентифікаційна.

Мова є не тільки формою вираження і передачі думки, а й засобом формування, тобто творення самої думки.

Правильно названо функцію мови:

а) мислетворча

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) комунікативна.

 

Мова є носієм культури народу-мовотворця.

Правильно названо функцію мови:

а) номінативна;

б) естетична;

в) культуроносна;

г) комунікативна.

 


ТЕМА 4


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты