Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
1. Професійне мовлення – це …:

а) система знаків і правил послуговування ними;

б) це індивідуальне мовлення фахівця в межах обраної професії або спеціальності, що втілюється у різних формах професійного спілкування;

в) говоріння;

г) процес здійснення мовної діяльності.

 

Експресивна функція мови полягає у тому, що...

а) за допомогою мови людина пізнає cвiт, акумулює, накопичує досвід суспільства;

б) мова є універсальним засобом вираження внутрішнього свiтy людини;

в) за допомогою мови людина може сприймати красу i передавати її іншим людям, бути творцем культурних цінностей;

г) мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві.

 

Мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві.

Правильно названо функцію мови:

а) комунікативна;

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) мислетворча.

 

Усе пізнане людиною (предмети, особи, явища, властивості, процеси, закономірності) отримує назву і так під цією мовною назвою існує в житті і в свідомості мовців.

Правильно названо функцію мови:

а) культуроносна;

б) естетична;

в) номінативна;

г) ідентифікаційна.

Мова є засобом вираження волі співрозмовників (вітання, прощання, прохання, вибачення, спонукання, запрошення).

Правильно названо функцію мови:

а) волюнтативна;

б) комунікативна;

в) експресивна;

г) номінативна.

 

Мова фіксує в собі естетичні смаки і уподобання своїх носіїв.

Правильно визначено функцію мови:

а) гносеологічна;

б) естетична

в) номінативна;

г) ідентифікаційна.

 

Гносеологічна функція полягає в тому, що...

а) за допомогою мови людина пізнає cвiт, акумулює, накопичує досвід суспільства.

б) мова є засобом формування думки, оскільки людина мислить за допомогою мовних форм.

в) за допомогою мови людина може сприймати красу i передавати її іншим людям, бути творцем культурних цінностей;

г) мова є універсальним засобом вираження внутрішнього свiтy людини.

Мова виступає засобом ідентифікації мовців, тобто засобом вияву належності їх до однієї спільноти, певного ототожнення.

Правильно названо функцію мови:

а) комунікативна;

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) ідентифікаційна.

Мова є не тільки формою вираження і передачі думки, а й засобом формування, тобто творення самої думки.

Правильно названо функцію мови:

а) мислетворча

б) волюнтативна;

в) експресивна;

г) комунікативна.

 

Мова є носієм культури народу-мовотворця.

Правильно названо функцію мови:

а) номінативна;

б) естетична;

в) культуроносна;

г) комунікативна.

 


ТЕМА 4


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 111; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты