Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
1. Норма літературної мови – це …:

а) сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні;

б) норма, яка регулює правильну вимову звуків;

в) норма, яка встановлює правила слововживання;

г) норма, яка регулює правильний запис слів.

2. Правильне творення і вживання слів та їх форм, правильну побудову словосполучень і речень регулюють:

а) граматичні норми;

б) стилістичні норми;

в) пунктуаційні норми;

г) орфоепічні норми.

 

3. Зайвим є такий стиль:

а) офіційно-діловий;

б) ораторський;

в) публіцистичний;

г) науковий.

4. Подане визначення «Різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками» належить до поняття:

а) стилі;

б) підстилі;

в) жанри;

г) документи.

5. Поданий текст належить до:

«Ой люди добрі! Що мені на світі Божому робить? Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатись. Хоч зараз спродуйся, пакуйся – та вибирайсь на кубанські степи! Дав же мені Господь сусіда – нічого казать! Але ніхто мені так не допік аж до живих печінок, як та капосна баба Палажка Солов’їха. Та що й говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Чи є ж така – не то що на селі, але й в цілому світі? Боже мій! Так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею; отже ж зачепить! Якби я під землею лежала, вона б мене, капосна, і там знайшла б» (І. Нечуй-Левицький).

а) наукового стилю;

б) офіційно-ділового стилю;

в) публіцистичного стилю;

г) розмовного стилю.

6. Подано нормативні мовні звороти професійної комунікації сучасних економістів:

а) апарат керування, суперечити з законодавством, на протязі місяця, відповідно згоди сторін, увійти до кола інтересів;

б) управлінський апарат, суперечити до законодавства, упродовж місяця, до згоди сторін, увійти до колу;

в) керуючий апарат, суперечити відносно законодавства, упродовж всього місяця, згідно згоди сторін, обіймати коло інтересів;

г) апарат управління, суперечити законодавству, протягом місяця, за згодою сторін, увійти в коло інтересів.

7. Усі слова записані згідно з правилами української орфографії:

а) б’юджет, дивіденд, інкасо, дипозит;

б) ф’ючерс, кон’юнктура, дилема, національно-державний;

в) моніторинг, доллар, дослідно-виробничий, втридорога;

г) пасажиро-кілометр, пастерезація, маса, ландо.

8. Правильно вжито словосполучення:

а) домашній адрес, заключення до роботи, мої відношення з другом, виписка з протоколу;

б) мої стосунки з другом, особистий приклад, на моє прохання, витяг з протоколу;

в) бувший директор, по моїй просьбі, особливий розклад, домашня адреса;

г) висновки до роботи, мої відносини з другом, колишній директор, виписка з протоколу.

9. Згідно з орфографічними та граматичними нормами правильно записано числівники:

а) чотирма, сіма, сьома, двум;

б) п’ятьсот, п’ятидесяти, дев’яноста, двадцять;

в) мільйон, восьми, вісьмастами, трьох;

г) шестисот, шістдесят, двухсот, десятьом.

10. Варіант поданого спеціального тексту відповідає пунктуаційним нормам української літературної мови:

а) Головне призначення державних фінансів: сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному, і соціальному розвитку держави забезпечення прав і свобод людини.

б) Головне призначення державних фінансів – сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.

в) Головне призначення державних фінансів сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.

г) Головне призначення державних фінансів, сприяти через різноманітні фінансові інституції – успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.


Тема 3


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 243; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты