Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

1. Норма літературної мови – це …:

а) сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні;

б) норма, яка регулює правильну вимову звуків;

в) норма, яка встановлює правила слововживання;

г) норма, яка регулює правильний запис слів.

2. Правильне творення і вживання слів та їх форм, правильну побудову словосполучень і речень регулюють:

а) граматичні норми;

б) стилістичні норми;

в) пунктуаційні норми;

г) орфоепічні норми.

 

3. Зайвим є такий стиль:

а) офіційно-діловий;

б) ораторський;

в) публіцистичний;

г) науковий.

4. Подане визначення «Різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками» належить до поняття:

а) стилі;

б) підстилі;

в) жанри;

г) документи.

5. Поданий текст належить до:

«Ой люди добрі! Що мені на світі Божому робить? Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатись. Хоч зараз спродуйся, пакуйся – та вибирайсь на кубанські степи! Дав же мені Господь сусіда – нічого казать! Але ніхто мені так не допік аж до живих печінок, як та капосна баба Палажка Солов’їха. Та що й говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Чи є ж така – не то що на селі, але й в цілому світі? Боже мій! Так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею; отже ж зачепить! Якби я під землею лежала, вона б мене, капосна, і там знайшла б» (І. Нечуй-Левицький).

а) наукового стилю;

б) офіційно-ділового стилю;

в) публіцистичного стилю;

г) розмовного стилю.

6. Подано нормативні мовні звороти професійної комунікації сучасних економістів:

а) апарат керування, суперечити з законодавством, на протязі місяця, відповідно згоди сторін, увійти до кола інтересів;

б) управлінський апарат, суперечити до законодавства, упродовж місяця, до згоди сторін, увійти до колу;

в) керуючий апарат, суперечити відносно законодавства, упродовж всього місяця, згідно згоди сторін, обіймати коло інтересів;

г) апарат управління, суперечити законодавству, протягом місяця, за згодою сторін, увійти в коло інтересів.

7. Усі слова записані згідно з правилами української орфографії:

а) б’юджет, дивіденд, інкасо, дипозит;

б) ф’ючерс, кон’юнктура, дилема, національно-державний;в) моніторинг, доллар, дослідно-виробничий, втридорога;

г) пасажиро-кілометр, пастерезація, маса, ландо.

8. Правильно вжито словосполучення:

а) домашній адрес, заключення до роботи, мої відношення з другом, виписка з протоколу;

б) мої стосунки з другом, особистий приклад, на моє прохання, витяг з протоколу;

в) бувший директор, по моїй просьбі, особливий розклад, домашня адреса;

г) висновки до роботи, мої відносини з другом, колишній директор, виписка з протоколу.

9. Згідно з орфографічними та граматичними нормами правильно записано числівники:

а) чотирма, сіма, сьома, двум;

б) п’ятьсот, п’ятидесяти, дев’яноста, двадцять;

в) мільйон, восьми, вісьмастами, трьох;

г) шестисот, шістдесят, двухсот, десятьом.

10. Варіант поданого спеціального тексту відповідає пунктуаційним нормам української літературної мови:

а) Головне призначення державних фінансів: сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному, і соціальному розвитку держави забезпечення прав і свобод людини.

б) Головне призначення державних фінансів – сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.в) Головне призначення державних фінансів сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.

г) Головне призначення державних фінансів, сприяти через різноманітні фінансові інституції – успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпечення прав і свобод людини.


Тема 3


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты