Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

 

1. Омоніми – це ...:

а) слова, які мають близькі значення;

б) слова, які мають багато значень;

в) слова, які мають однакове звучання або написання при різних значеннях;

г) слова, які протилежні за звучанням.

 

2. Синоніми – це...:

а) слова, різні за значенням, але близькі за звучанням;

б) слова, різні за звучанням, але близькі за значенням;

в) слова, різні за звучанням і протилежні за значенням;

г) слова, протилежні за значенням.

 

3. Антоніми – це...:

а) слова, протилежні за значенням;

б) слова, різні за звучанням;

в) слова, близькі за звучанням і значенням;

г) слова, близькі за звучанням, але різні за значенням.

 

4. Пароніми – це...:

а) слова, близькі за звучанням і різні за значенням;

б) слова, близькі за звучанням і значенням;

в) слова, які протилежні за значенням;

г) слова, різні за звучанням і близькі за значенням.

 

5. Правильно подано синоніми до слова «рахунок»:

а) вартість, напрям, цикл, ціна;

б) постачання, задоволення, гарантія, надання;

в) результат, підсумок, кошти, дебет;

г) віза, згода, ліцензія, санкція.

 

6. Пароніми «споживний», «споживчий», «споживацький» ужито відповідно до лексичних норм української літературної мови:

а) споживча вартість, споживацький кошик, споживні інтереси;

б) споживна вартість, споживчий кошик, споживацькі інтереси;

в) споживацька вартість, споживний кошик, споживчі інтереси;

г) споживацька вартість, споживацький кошик, споживацькі інтереси.

 

7. Антонімічне словосполучення до слова «з’явитися»:

а) передати куті меду;

б) ніде голки встромить;

в) крізь землю провалитися;

г) встромити носа.

8. Синоніми «білет», «квиток» використано відповідно до норм літературної мови:

а) студентський квиток; екзаменаційний білет;

б) студентський квиток, партійний білет;

в) студентський білет, екзаменаційний квиток;

г) студентський білет, щасливий білет.

 

9. Подано правильний варіант перекладу до словосполучення «экономические отношения»:

а) економічні взаємини;

б) економічні відносини;

в) економічні стосунки;

г) економні відносини.

 

10. Неправильно підібрано антонімічну пару:

а) кредит – дебет;б) актив – пасив;

в) градація – деградація;

г) експорт – імпорт.

 

¥ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Волощак М. Неправильно – правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2000.

2. Гладіна Г.І., В.К.Сеніна. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997.

3. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2002.

4. Довідник з культури мови/ За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

5. Культура української мови: Довідник./За ред. В.М.Русанівського. – К., 1994.

6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994.

7. Проблеми української термінології// Вісник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. –№ 503.

8. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови: Навч. посіб. – Тернопіль, 1997.

9. Словник іншомовних слів/ Уклад. С.М.Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.:Наукова думка, 2000.

10. Словник синонімів української мови: У 2-х т./ А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1999-2000.11. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т./ Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук.думка, 1993.

12. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua

13. Мова ділових паперів. – http://bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты