Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
 

1. Омоніми – це ...:

а) слова, які мають близькі значення;

б) слова, які мають багато значень;

в) слова, які мають однакове звучання або написання при різних значеннях;

г) слова, які протилежні за звучанням.

 

2. Синоніми – це...:

а) слова, різні за значенням, але близькі за звучанням;

б) слова, різні за звучанням, але близькі за значенням;

в) слова, різні за звучанням і протилежні за значенням;

г) слова, протилежні за значенням.

 

3. Антоніми – це...:

а) слова, протилежні за значенням;

б) слова, різні за звучанням;

в) слова, близькі за звучанням і значенням;

г) слова, близькі за звучанням, але різні за значенням.

 

4. Пароніми – це...:

а) слова, близькі за звучанням і різні за значенням;

б) слова, близькі за звучанням і значенням;

в) слова, які протилежні за значенням;

г) слова, різні за звучанням і близькі за значенням.

 

5. Правильно подано синоніми до слова «рахунок»:

а) вартість, напрям, цикл, ціна;

б) постачання, задоволення, гарантія, надання;

в) результат, підсумок, кошти, дебет;

г) віза, згода, ліцензія, санкція.

 

6. Пароніми «споживний», «споживчий», «споживацький» ужито відповідно до лексичних норм української літературної мови:

а) споживча вартість, споживацький кошик, споживні інтереси;

б) споживна вартість, споживчий кошик, споживацькі інтереси;

в) споживацька вартість, споживний кошик, споживчі інтереси;

г) споживацька вартість, споживацький кошик, споживацькі інтереси.

 

7. Антонімічне словосполучення до слова «з’явитися»:

а) передати куті меду;

б) ніде голки встромить;

в) крізь землю провалитися;

г) встромити носа.

8. Синоніми «білет», «квиток» використано відповідно до норм літературної мови:

а) студентський квиток; екзаменаційний білет;

б) студентський квиток, партійний білет;

в) студентський білет, екзаменаційний квиток;

г) студентський білет, щасливий білет.

 

9. Подано правильний варіант перекладу до словосполучення «экономические отношения»:

а) економічні взаємини;

б) економічні відносини;

в) економічні стосунки;

г) економні відносини.

 

10. Неправильно підібрано антонімічну пару:

а) кредит – дебет;

б) актив – пасив;

в) градація – деградація;

г) експорт – імпорт.

 

¥ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Волощак М. Неправильно – правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2000.

2. Гладіна Г.І., В.К.Сеніна. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997.

3. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2002.

4. Довідник з культури мови/ За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

5. Культура української мови: Довідник./За ред. В.М.Русанівського. – К., 1994.

6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994.

7. Проблеми української термінології// Вісник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. –№ 503.

8. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови: Навч. посіб. – Тернопіль, 1997.

9. Словник іншомовних слів/ Уклад. С.М.Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.:Наукова думка, 2000.

10. Словник синонімів української мови: У 2-х т./ А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1999-2000.

11. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т./ Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук.думка, 1993.

12. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua

13. Мова ділових паперів. – http://bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style

 Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты