Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтислі теоретичні відомості

Читайте также:
  1. Відомості документального видатку товарів
  2. Відомості надходження товарів
  3. Відомості про вимірювальні прилади
  4. Відомості списання товарів
  5. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  6. Естетизм художньої свідомості в архітектурі та живописі.
  7. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  8. Загальні відомості
  9. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  10. Загальні відомості

 

Чотирипровідна система. Якщо об’єднати кінці обмоток генератора в спільну точку О, а кінцеві клеми навантажень в спільну точку О¢, то для з’єднання генератора і трьох навантажень потрібно буде всього чотири проводи.

Точки О, О' називають відповідно нульовою (нейтральною) точкою генератора і нульовою (нейтральною) точкою навантаження.

Проводи А–А, В–В, С–С називають лінійними, а провід О–О' – нульовим або нейтральним. Отримана схема має назву чотирипровідна система трифазного струму, або з’єднання зіркою з нульовим проводом.

Напруга між лінійним проводом і нульовим має назву фазна напруга і позначається UA, UB, UC. Напруга між лінійними проводами називається лінійною напругою і позначається U, U, UСА.

До навантажень ZA, ZB, ZC прикладені фазні напруги.

В трифазних колах розрізняють лінійні Іл і фазні ІФ струми. Лінійними називають струми ІА,ІВ,ІС, щопротікають по лінійних проводах. Струми, що протікають по обмотках генератора, або по опорах навантаження називають відповідно фазними струмами генератора і фазними струмами навантаження.

При з’єднанні зіркою лінійний струм рівний фазному Іл = ІФ.

Струм, що протікає по нульовому проводі, позначають ІN. Застосувавши до нульової точки О' перший закон Кірхгофа і прийнявши позначені на схемі напрямки струмів за додатні, отримаємо:

або

тобто струм в нульовому проводі визначається сумуванням лінійних струмів в комплексній формі, або геометричним сумуванням векторів `ІА, `ІВ, `ІС.

На малюнку стрілками показані додатні напрямки фазних напруг на опорах навантаження. Миттєва напруга, наприклад напруга uAB, між лінійними проводами А і В дорівнює алгебраїчній сумі миттєвих напруг на ділянці кола між точками А і В:

uAB = uA + (–uB)

Теж саме в діючих значеннях:

.

Аналогічно для лінійних напруг: і :

Векторна діаграма напруг буде мати вид:

З діаграми видно, що всі три лінійні напруги рівні між собою за величиною і зсунуті за фазою відносно одна одної на 120°.

Uл = × UФ, тобто миттєва напруга при з’єднанні зіркою в разів більша за фазну.

Трипровідна система. При симетричному (рівномірному) навантаженні фаз, тобто, коли опори навантажень однакові ZA = ZB = ZC вектори струмів в усіх фазах рівні за величиною і зсунуті відносно своїх напруг на один і той же кут j.Векторна діаграма в цьому випадку має вид:

Сума лінійних струмів дорівнює нулю, а отже струм в нульовому проводі відсутній (ІN = 0).

При симетричному навантаженні відпадає необхідність в нульовому проводі і передачу енергії від генератора до споживачів можна здійснювати по трьом проводам.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 15; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Хід роботи. 1. Зібрати схему (на платі №3), представлену на рисунку нижче
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты