Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтислі теоретичні відомості. Схематичне зображення устрою:

Читайте также:
  1. Відомості документального видатку товарів
  2. Відомості надходження товарів
  3. Відомості про вимірювальні прилади
  4. Відомості списання товарів
  5. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  6. Естетизм художньої свідомості в архітектурі та живописі.
  7. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  8. Загальні відомості
  9. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  10. Загальні відомості

 

Схематичне зображення устрою:

На сталевому замкнутому магнітопроводі, складеному з окремих листів електротехнічної сталі, розміщені дві обмотки з ізольованої мідної проволоки.

Обмотка, що з’єднана з джерелом живлення, має назву первинної. Обмотку, що живить навантаження, називають вторинною. Всі величини, що відносяться до первинної обмотки, прийнято позначати індексом (1). Наприклад, кількість витків w1, напругу на клемах обмотки U1, струм в колі I1 і так далі. Ті ж величини, що відносяться до вторинної обмотки мають індекс (2) – w2, U2, I2 і так далі.

На електричних схемах прийняті такі умовні позначення однофазних трансформаторів:

Холостий хід трансформатора

В цьому режимі первинна обмотка трансформатора приєднана до джерела змінного струму з напругою U1, а вторинна обмотка залишається розімкнутою.

Під дією прикладеної напруги U1 в первинній обмотці протікає струм І10, що має назву струм х.х.. Трансформатор конструюється так, щоб струм х.х. був невеликим і складав 2,5 ¸ 10 % від первинного струму І, що виникає при роботі трансформатора з повним (номінальним) навантаженням. Струм І10 збуджує магнітний потік, який як і струм змінюється синусоїдально. Цей потік доцільно уявити як суму двох потоків:

· Головний магнітний потікФ, що замикається по сталевому магнітопроводу і пронизує витки первинної і вторинної обмоток;

· Потік розсіювання Ф1s, що замикається по повітрю, пронизує тільки витки первинної обмотки і створює індуктивний опір первинної обмотки.

Змінні (синусоїдальні) магнітні потоки збуджують ЕРС індукції , які відстають від відповідного магнітного потоку на 90°. ЕРС, що індукуються головним магнітним потоком у первинній і вторинній обмотках: E1 = 4,44×f×w1×Фm; E2 = 4,44×f×w2×Фm. Ці ЕРС відстають від головного магнітного потоку, що їх створив, на 90°. Так як струм у вторинній обмотці відсутній, то напруга на клемах цієї обмотки в режимі х.х. дорівнює індукованій ЕРС .

Відзначимо, що в реальних трансформаторах з достатньою точністю можна вважати u1 » e1. З цього співвідношення і формули Е1 = 4,44×f×w1×Фm випливає, що головний магнітний потік трансформатора пропорційний прикладеній напрузі:.

Відношення ЕРС, індукованих головним магнітним потоком в первинній і вторинній обмотках, називають коефіцієнтом трансформації.

Навантажений режим трансформатора.

Припустимо, що до первинної обмотки трансформатора підключена напруга U1 і по ній протікає струм І1. Він утворює магнітний потік, більша частина якого Ф0 буде замикатись через сердечник, а менша частина Ф1s буде замикатись через повітря:

Ф0 – головний магнітний потік;

Ф1s – потік розсіювання первинної обмотки.

Головний магнітний потік пронизує витки первинної та вторинної обмотки і наводить в них ЕРС. ЕРС первинної обмотки врівноважується напругою живлення, а ЕРС вторинної обмотки живить навантаження, утворюючи струм у вторинному колі, тобто потужність.

Струм, що протікає через вторинну обмотку в свою чергу утворить магнітний потік, частина якого Ф2s буде замикатись через повітря, а інша частина буде проходити через магнітопровід–сердечник – зустрічно потоку Ф0, зменшуючи його і, зменшуючи, відповідно, утворену ним ЕРС первинної обмотки ( ).

Отже порушується баланс між напругою живлення і індукованою в первинній обмотці ЕРС. В результаті здійснюється зміна струму в первинній обмотці (струм збільшиться) при якому відновиться попередня величина магнітного потоку Ф0.Інакше кажучи, через самовідновлення магнітного потоку Ф0 здійснюється зміна струму в первинній обмотці в залежності від зміни струму у вторинній обмотці, тобто при зміні навантаження головний магнітний потік залишається незмінним для даного трансформатора.

Залежність напруги U2 від струму навантаження I2 називається зовнішньою характеристикою трансформатора.

Зовнішні характеристики трансформатора в залежності від сos j можуть мати вигляд:

Відзначимо, що при ємкісному навантаженні напруга U2 навантаженого трансформатора може бути вищою за напругу U2 0 при холостому ході.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Хід роботи. 1. Зібрати схему (на платі 1), представлену на рисунку 13.1. | Хід роботи. 1. Зібрати схему (на платі 3), представлену на рисунку 14.1
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты