Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновок. Розвиток Російської імперії у XIX – на початку XX ст
Читайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  3. Висновок.
  4. Порівняння -метод емпіричного рівня наукового пізнання, за допомогою якого робиться висновок про подібність чи відмінність об’єктів пізнання.

Розвиток Російської імперії у XIX – на початку XX ст. являв собою поступовий перехід від феодальної держави до буржуазної. Спроби обмеження абсолютної монархії на початку XX ст. не дали більш-менш вагомих результатів. Зміни суспільно-політичного устрою, законодавчі нововведення здійснювалися надто повільно, що призводило до дестабілізації політичної ситуації в країні. Консерватизм в сфері державного будівництва, небажання влади йти на певні поступки народові, а також підривна діяльність терористичних організацій призвели до трагічного падіння цієї могутньої держави.

 

Пояснення до термінів

Жалувані грамоти – документи про надання окремим особам, станам, іншим групам населення або установам нерухомого майна, економічних та політичних привілеїв.

Інкорпорація – вид систематизації всього законодавства країни, або його окремої галузі, коли нормативні акти групуються в певному зібранні за хронологічним чи іншим принципом. При цьому текст актів не редагується.

Інструкції – норми, що встановлювали права та обов’язки різноманітних посадових осіб (губернаторів, воєвод, тощо).

Кодифікація– вид систематизації законодавства, коли, часто на базі розрізнених норм закону, що містяться в окремих нормативних актах, складається єдиний кодифікований нормативний акт (кодекс). При цьому дія попередніх актів, що містили ці норми, припиняється.

Консолідаціявид систематизації всього законодавства країни, або його окремої галузі, коли нормативні акти групуються в певному зібранні з редагуванням, усуненням протиріч, видаленням застарілих актів.

Маніфести – закони Російської імперії, які оголошували в найбільш важливих випадках волю імператора у формі звернення до населення або до окремих його груп.

Регламенти – правові акти, що встановлювали організацію та діяльність знов утворених установ, наприклад колегій.

Статути – це збірники правових норм, регламентуючих порядок діяльності того чи іншого відомства. Вони містили в собі також норми матеріального та процесуального права.

Укази – законодавчі акти, що видавалися по найрізноманітнішим питанням права, а в деяких випадках встановлювали компетенцію відповідних посадових осіб.

 

 

Питання та завдання до теми1. Перечисліть види нормативних актів у Російській імперії та охарактеризуйте їх.

2. Яким чином тривав процес систематизації російського законодавства у першій половині XIX ст.?

3. Як розвивалося російське цивільне право у XIX ст.?

4. Які особливості притаманні розвиткові сімейного права в Росії XIX ст.?

5. Охарактеризуйте кримінальне законодавство Росії XIX ст.

6. Розкажіть про особливості процесуального провадження в Росії XIX ст.

7. Яким був розвиток суспільного устрою в Росії XIX ст.?

8. Коли та на яких умовах було скасоване кріпосне право в Росії?

9. Які реформи було здійснено урядом Олександра II та в чому полягала їх сутність?

10. Охарактеризуйте причини та сутність контрреформ Олександра III.

11. Розкажіть, яким чином розвивалися російська держава і право на початку XX ст.?

12. Складіть хронологічну таблицю розвитку російського законодавства та державного будівництва в XIX ст.

13. Які партії існували в Російській Імперії на початку XX ст.?

14. Напишіть доповідь за темою «Державний устрій в Росії за часів Тимчасового уряду».

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты