Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПояснення до термінів. Бутлегерство – контрабандне виготовлення та торгівля спиртними напоями під час дії «сухого закону».
Читайте также:
  1. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  3. Загальні поняття та визначення термінів електробезпеки
  4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: Печінкова недостатність.
  5. Пояснення для вирішення завдання
  6. Пояснення до термінів
  7. Пояснення до термінів
  8. Пояснення до термінів
  9. Пояснення до термінів

Бутлегерство – контрабандне виготовлення та торгівля спиртними напоями під час дії «сухого закону».

Кодекси чесної конкуренції – збірник нормативних документів щодо трудового та торгівельного права, обов’язків для виконання всіма господарями корпорацій та підприємств.

Консьюмеризм – споживча культура та мораль, яка затвердилася в американському суспільстві в період після Першої світової війни.

Локаут – одночасне звільнення всіх робітників підприємства, шляхом його тимчасового закриття.

Новий курс – низка державних заходів та законодавчої політики, застосована урядом США та Президентом Рузвельтом для виводу країни з економічної та суспільної криз.

Перл Харбор – військова база США в Тихому океані, знищена японською авіацією під час Другої світової війни.

Проспіриті – період процвітання США після Першої світової війни.

Сухий закон – поправка до конституції, яка забороняла виготовлення та продаж спиртних напоїв у державі.

 

Питання для самоконтролю:

1. Який тип розвитку був притаманний США на початку ХХ ст.

2. Що таке «новий націоналізм»?

3. Охарактеризуйте зміни, які відбулися у державному ладі США в першій половині ХХ ст.

4. Як визначалось міжнародне становище США після завершення Першої світової війни?

5. Що таке «сухий закон»?

6. Яка головна причина великої депресії (економічної кризи) в США?

7. У чому полягали основні напрямки «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта?

8. Визначте пріоритети післявоєнного державно-політичного розвитку США.

9. Які основні повноваження мав Конгрес США в першій половині ХХ ст.

10. Визначте права та обов’язки Президента США в першій половині ХХ ст.

11. Яка система судочинства склалася в США в першій половині ХХ ст.?

12. В чому заключалися повноваження суддів в США?

 

Додаткова література до теми:

1. Аннерс З. История европейского права. – М., 1994.

2. Бальсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Ленинград, 1982.

3. Егорова Н.И. Изоляционизм 30-х гг.//Американский ежегодник. 1984. -М., 1985

4. Зубок Л.И., Яковлев Н.Н. Новейшая история США. - М., 1972

5. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920 - 1990-х гг. / Под ред. А.Н. Марковой. - М., 19956. История США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. - М., 1983. - Т. 1

7. Королькова Е.И. «Новый курс» Рузвельта. - М., 1992

8. Кредер А.А. Американская буржуазия и «новый курс» 1933-1940-х гг. -Саратов, 1988

9. Лан В.И. США от первой до второй мировой войны. - М., 1979

10. Лоуренс Ф. Введение в американское право. – СПб, 1993.

11. Мальков В.Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика. - М., 1973

12. Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии: Историко-документальные очерки. - М., 1988

13. Мальков В.Л., Наджафов Д.Г. Америка на перепутье. 1928-1938: Очерк социально-политической истории «нового курса» в США. - М., 1967

14. Підкова І., Джеджора О. Світова історія ХІХ – ХХ століття. Словник. – Львів, 2000.

15. Политические системы, государство и право в буржуазных и развивающихся государствах: тенденции и проблемы. – М., 1988.

16. Сафонов В.Н. Социальное законодательство в США: историко-правовые аспекты // Государство и право. – 1999. - №1.

17. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. - М., 1980

18. Соловьев О.Ф. Масонство в мировой политике XX века. - М., 1998. - Гл. V. Рузвельт, Гитлер, масоны.19. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М., 1992.

20. Шлезингер А. Циклы американской истории. - М., 1992


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты