Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаV. зразок типової модульної контрольної роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм роботи
  5. Алгоритм роботи
  6. Алгоритм роботи нейронної мережі. Алгоритм Хопфілда
  7. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  8. Апаратні засоби роботи з відео
  9. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

 

1. Джерела даних про населення.

2. Потенційна демографія.

3. Демографічний перехід

Завдання 1. Із сукупності 100 000 народжених помирають у віці до 1 року 2138 чоловік, від 1 до 2 років – 297 чоловік, від 2 до 3 років – 123 чоловіки, від 3 до 4 років – 90 чоловік, від 4 до 5 років – 88 чоловік. Сума чисел тих, що доживають, починаючи з 6 років і закінчуючи граничним віком, дорівнює 6 224 515.

Побудувати таблицю дожиття вирахувавши для віку 0, 1, 2, 3, 4 роки наступні показники: 1) числа тих, що доживають до віку Х років (lx); 2) ймовірність померти протягом наступного року життя (qx); 3) ймовірність дожити до віку х+1 рік (Px); 4) середню тривалість майбутнього життя ( ).

Методичні рекомендації: У завданні приведені числа помираючих (dx): d0=2138, d1=297, d2=123 і т.д. Числа доживаючих (lx) можна знайти так: lx+1 = lx – dx, враховуючи, що l0= 100 000.

l1= l0 – d0 = 100 000 - 2 138= 97862;

l2= l1 – d1= 97 862 – 297 = 97 565;

l3= l2 – d2= 97565 – 123 = 97442;

l4= l3 – d3 = 97 442 – 90 = 97 352;

l5= l4 – d4 = 97 352 – 88 = 97 264.

Ймовірність померти протягом наступного року життя розрахуємо за формулою: .

0,02138; 0,00303

0,00126; 0,00092

0,00090.

Ймовірність дожити до наступного віку х+1 років визначим за формулою: .

= 1,0 – 0,02138 = 0,97862;

= 1,0 – 0,00303 = 0,99697;

= 1,0 – 0,00126 = 0,99874;

= 1,0 – 0,00090 = 0,99910.

Перш ніж розрахувати середню тривалість майбутньогоо життя визначим показник Tx. Його можна визначити через числа доживаючих до віку х, тобто через lx.

В задачі l6+l7+...+ln = 6 224 515 (дано за умовою);

l1+l2+l3+l4+l5= 487485

T0= + (487 485 + 6 224 515) = 6 762 000;

T1= + (389 623 + 6 224 515) = 6 663 069

T2= + (282 058 + 6 224 515) = 6 565 355

T3= + (194 616 + 6 224 515) = 6 467 902

T4= + (97 264 + 6 224 515) = 6 370 455

T5= + 6 224 515 = 6 273 147.

Середню тривалість майбутнього життя розраховуємо за формулою:

.

Для віку 0 років вона складе:

= 67,62 років;

Для віку 1 рік: = 68,09 років;

Для віку 2 роки: = 67,29 років і т. д.

Зі збільшенням віку середня тривалість майбутнього життя зменшується, як і слід очікувати. Але це загальне правило не поширюється на ранні дитячі віки. Так, для новонароджених середня тривалість менша, ніж для дітей у віці 1 року. Це добре видно із нашого прикладу. 


VI. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Демографія”

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты