Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тритикале озиме
 

Амфідиплоїд 256.

Сортовласник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН.

Сорт озимого типу розвитку. Кущ проміжної форми. Висота рослин 110-125 см. Сорт стійкий до вилягання та осипання. Стійкість до засухи 4,4-4,7 бала. Зимостійкість підвищена.

Середньостиглий, вегетаційний період – 287 днів.

Основними хворобами уражується слабо, на рівні національних стандартів.

Середня урожайність по Україні за роки випробування (1998-2000 рр.) становила: в Степу – 43,6 ц/га, надбавка – 1,99 ц/га; в Лісостепу – 47,8 ц/га, надбавка – 1,0 ц/га; на Поліссі – 49,8 ц/га, надбавка – 2,34 ц/га. Максимальний урожай – 68,2 ц/га одержана на Маньківській ДСВС в 1999 році. Вміст білка в зерні 12%.

Внесений до Реєстру сортів рослин України. Рекомендований для всіх зон країни.

 

Амфідиплоїд 15.

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 1999 року по Лісостеповій зоні.

Різновидність лютесценс. Сорт має гексаплоїдний набір хромосом. Рослини висотою 135-150 см, стебло добре об листяне, міцне.

Зерно червоне, овально-подовжене, крупне, добре виповнене. Маса 1000 зерен 40.3-51.4г.

Біологічні особливості: сорт середньостиглий. Довжина вегетаційного періоду 274-285 днів. Зимо- і посухостійкість сорту підвищені, він також має комплексну стійкість проти хвороб, що дає можливість вирощувати його без використання пестицидів.

У сортовипробуванні інституту урожайність становила по чорному пару 44,9 ц/га, після гороху – 42,6, після ячменю – 33,2 ц/га. Збір зеленої маси дорівнює відповідно 346,265 і 155 ц/га. У державному сортовипробуванні за три роки збір зерна сягав по Лісостепу 51,4, по Поліссю – 46,4 ц/га, що вище зернового стандарту Амфідиплоїд 42 відповідно 2,8 і 1,7 ц/га.

Вміст білка в зерні 12,4 – 13,2%, в зеленій масі 9,9 – 11,1%, що на рівні стандарту.

Ячмінь ярий

 

Гетьман.

Виведений у Селекційно-генетичному інституті для умов високо інтенсивного землеробства методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (6-8см), середньої щільності (12 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом’яно-жовтий, слабо звужується до верхівки. Добра озерненість колоса (19-20 зерен в колосі), висока кущистість, вирівняність стеблестою.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом’яно-жовті. В період колосіння мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Основна щетина зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий. Лист не опушений, проміжний, зелений.

Зернівка жовта, велика, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-48г.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні. Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 3,8 – 6,4 ц/га) та погіршення якості зерна. Агротехніка – звичайна для зони вирощування.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,9 – 44,7 ц/га, що на 3,7 відсотків більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Миргородській державній сортовипробувальній станції в 1999 році – 80 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,8 %, плів частість 8-9, екстрактивність речовин 78-80, крохмалю 58-62 %.

Стійкість до листостеблових хвороб, летючої сажки.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зонах Лісостепу і Полісся.

 

Табора.

Заявник – фірма Секобра Ремерш, Франція.

Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (8 – 10 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, слабо звужується до верхівки, солом’яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, без опушення.

Квіткова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довго волосяна.

Кущ розлогий, листки не опушені, проміжні, зелені.

Висота рослин – 70-85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 зерен – 45-50 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андрушівській державній сортовипробувальній станції в 2000 році – 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 – 11,3 %, плівчастість – 8-9, екстрактивність речовин – 78-80, крохмалю 58 – 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні хвороб: летючої, твердої і чорної сажки,борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

 

Донецький 14.

Виведений у Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність – медикум. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом’яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колоскового стержня 12-14 члеників),довжина 11-14 см, слабко поникає солом’яно-жовтий, циліндричної форми. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші від колоса 1,5-2 рази), зазубрены, еластичні. Квіткові луски вузькі, лінійно-ланцетні, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої нари нервів. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 45,1-48,2 г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 73-85 днів. Солома середньої довжини – 58-62 см. Має підвищену стійкість до посухи.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт добре кущиться, щільність стеблестою сягає 650-750 продуктивних стебел на 1 м2. Сорт раннього строку сіву. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 33,3-40,5 ц/га. Потенційна можливість сорту – 79 ц/га.

Цінний, білка має 13,5-14,4%, вихід крупи складає 44,7%, вирівняність зерна – 94,5%.

Сорт стійкий до ураження бурою іржею. Обов’язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зоні Степу.

 

Фенікс.

Виведений у Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої довжини і щільності. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Остюки довгі, розміщенні паралельно до колоса, середньогрубі, жовті.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 насінин – 45,8-46,7 г. Щетинка біля основи зерна волосиста. Рослини середньої висоти, за стійкістю до вилягання дещо перевищують стандарти. Середньостиглий, в умовах Степу достигає за 79-86 днів, одночасно із стандартами.

Сорт відрізняється підвищеною посухостійкістю у всіх фазах розвитку.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесені повного мінерального живлення.

Високоврожайний. Максимальний врожай 67,5 ц/га одержали на Кіровоградській державній сортовипробувальній станції. Білка має 12,5%, вихід крупи – 44,5%, вирівняність зерна – 96,6%.

Досить стійкий до ураження гельмінтоспоріозом.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зоні Степу.

 

СН-28.

Виведений на Кіровоградській державній обласній станції методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостоячий. Колос дворядний, солом’яно-жовтий, середньої щільності, довжиною 6-9см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки довгі(довші колоса в 1,5 раза), зверху слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довго волосиста.

Середньостиглий, достигає за 76-84 дні. Солома середньої довжини(63-68см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінний. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Стійкий до весняних заморозків. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 56-71 ц/га. Цінний. Має відмінні круп’яні якості. Білка має 13,4%, вихід крупи – 44,4%, вирівняність зерна – 96,5%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Степу.

 

Галактик.

Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом індивідуального добору.

Різновидність – нутанс.

Форма куща прямостоячий. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності(на 4 см колоскового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-12см, слабко поникає, неламкий. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 46,9-50,9 г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-87 днів, на 1-2 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини(72-87 см), міцна, стійка до вилягання.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати 100-% господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до незначного недобору врожаю(від 3,6 до 8,6 ц/га).

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-40,1 ц/га, що на 3,6-11,9% більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,2-12,4%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин – 77-79, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче або на рівні стандартів.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у всіх природнокліматичних зонах.

Донецький 12.

Виведений в Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещуванням.

Різновидність медикум.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом’яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-12см, слабо поникає, солом’яно-жовтий, циліндричної форми. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі(довші за колос в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен 45-54 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 71-86 днів. Солома середньої довжини 60-70см, міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-% господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Стійкий до осипання. Добрі результати дає при внесені повного мінерального добрива.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 31,1-37,8 ц/га. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Білка має 12,6-13,6%, вихід крупи складає 44,4%, вирівняність – 92,8-95,1%.

Стійкий до ураження борошнистою росою, бурою іржею.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зонах Степу і Лісостепу.

 

Південний.

Виведений у Селекційно-генетичному інституті УААН методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності(на 4см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довго волосиста.

Середньостиглий, достигає за 76-84 дні. Солома середньої довжини(63-73 см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи.

Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-% господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 8 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 53-64 ц/га. Цінний. Має відмінні круп’яні якості. Білка має в зоні Степу – 13,6%, вихід крупи – 44,4%, високу вирівняність зерна – 97,3%. Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспорозом уражується нижче стандартів.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зонах Степу і Лісостепу.

 

Целінка.

Заявник – фірма Флорімонд Депре, Франція.

Виведений методом схрещування. Форма куща прямостояча.

Колос дворядний, солом’яно-жовтий, завдовжки 6-8 см, середньої щільності. Остюки довгі(довші від колоса в 1,5 раза), слабко зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довго волосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса1000 зерен – 43,9 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 72-88 днів, на 1-3 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини – 62,1-69,7 см, міцна, стійка до вилягання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-% господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю 5-14 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Високоврожайний. На Крижопільській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 85,3 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має – 10,8-11,5%, плівчастість 8-10. екстрактивних речовин 80-82%.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом.

Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

 

Горох

 

Харківський 317.

Виведений в Інституті рослинництва ім.. В.Я.Юр’єва УААН методом складної гібридизації та багаторазового добору.

Різновидність – екадукум.

Стебло просте, висотою 75-120 см. Загальне чисто міжвузлів 17-20, до першого суцвіття – 13-14. листки складаються із двух-трьох пар яйцеподібних, зелених із восковим нальотом листочків. Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 4-5, максимальна кількість – 8. Зернівка рожева, овальна, гладенька, на місці рубчика сім’яніжка. Маса 1000 насінин – 260г.

Середньопізній. Вегетаційний період 85-90 днів. Посухостійкість, досить стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має – 22,9-24,8%. Аскохітозом уражується слабо. Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 24,3-27,0 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55 ц/га.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зонах Степу та Лісостепу.

 

Дамир 2.

Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 55-65см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-11. листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою. Кількість бобів на рослині 10-14. насінин у бобі 4-5, максимальна кількість 8. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика сім’яніжка. Маса 1000 насінин 220-260г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79-86 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має 26,6-26,8%.

Високоврожайний. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 28,7-39,5 ц/га. Потенційна можливість сорту 65 ц/га.

Аскохітозом уражується слабко.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зонах Степу та Лісостепу.

 

Дамир 4.

Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем. Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Стебло просте, висотою 54-73 см. Загальне число міжвузлів 16-19, до першого суцвіття – 13-14. листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі, з тупою верхівкою, завдовжки 5-5,5 см. Кількість бобів на рослині 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9.

Насіння жовте, округле, гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин – 224 г.

Середньопізній. Вегетаційний період 79-96 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1 млн/га схожих насінин. Білка має 24,9-25,7%. Аскохітозом уражується слабо.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 24,8-36,4ц/га. Потенційна можливість сорту 50-55 ц/га.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зонах Степу та Лісостепу.

 

Дамир 1.

Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем. Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум. Сходи зелені. Стебло звичайне, висота рослин 50-70 см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-10, листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних цільнокраїх листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби, прямі, з загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9.

Насіння жовте, округле, гладеньке, на місці рубчика – сім’яніжка. Маса 1000 насінин – 210-240 г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 73-90 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має 24,7-25,6%. Аскохітозом уражується середньо.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 24,8-36,4ц/га. Потенційна можливість сорту 50-55 ц/га.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зоні Степу.

 

Харківський 320.

Виведений в Інституті рослинництва ім.. В.Я.Юр’єва УААН методом гібридизації.

Різновидність – екадукум.

Стебло просте, зелене, висотою 80-89 см. Загальне чисто міжвузлів 16-19, до першого суцвіття – 13-14. Листки складаються із двух-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, завдовжки 5-5,5 см. Кількість бобів на рослині 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9. Насіння жовто-рожеве, округле, гладенька,іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин – 262г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 83-87 днів. Посухостійкість, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має – 23,8-25,2%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче середньо. Смакові якості добрі, коефіцієнт розварювання 4,4-4,5.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 25-25,5 ц/га. Потенційна можливість сорту – 60 ц/га.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зонах Степу та Лісостепу.

Дамир 3.

Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум.

Стебло звичайне, заввишки 45-61см. Загальна кількість міжвузлів 13-17, до першого суцвіття 8-9. Листки складаються трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби, прямі, із загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9.

Насіння жовте, округле, гладеньке, на місці рубчика – сім’яніжка. Маса 1000 насінин – 205-215 г.

Середньопізній. Вегетаційний період 78-94 дні. Посухостійкий. Придатний до механізованого збирання. За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має 22,9-23,8%.

Аскохітозом уражується середньо.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 26,9-35,7ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Держкомісія України рекомендує даний сорт висівати в зонах Лісостепу.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты