Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Все вирощене насіння батьківських форм повністю обробляється в системі першої ланки і відпускається потім насінницьким господарствам для посіву на ділянках гібридизації.
Друга ланка - насінницькі господарства, яким Міністерством аграрної політики з представлення обласного сільськогосподарського органу надано спеціальні документи на право вирощування і продажу насіння гібридів кукурудзи товарного призначення. Вони вирощують на ділянках гібридизації насіння першого покоління зареєстрованих і перспективних подвійних міжлінійних, сортолінійних, складних гібридів, а також простих і трилінійних гібридів фуражного використання. Схему вирощування різних типів гібридів кукурудзи відображено в таблицях 18, 19, 20.

 

Таблиця 18.

Насінництво простого між лінійного гібрида кукурудзи Славутич 214 СВ.

Науково-дослідницькі установи і елітно-насінницькі господарства           Вирощування супереліти ліній
ІК 172 С

 
ІК 203 зС

     
   
ІК 203 зС

  Вирощування еліти ліній
ІК 172 С

   
   
      Розмноження еліти ліній
ІК 172 С

ІК 203 зС

 
   
Насінницькі господарства           Виробництво насіння першого покоління простого гібрида
♂♀♀♀♀♀♀♂

     
Славутич 214 СВ

         
Товарні посіви гібридним насінням у господарствах

 

Гібридне насіння, вирощене в насінницьких господарствах, проходить післязбиральну доробку на кукурудзообробних підприємствах. Підготовлене до посіву насіння (в разі потреби і за попереднім узгодженням порядку виплати коштів насінницькому господарству) може бути зарахованим до Держресурсів, зберігатися на кукурудзообробних заводах, а звідти щорічно відпускатися рядовим господарствам для посіву на товарних площах. За іншою схемою, яка за останні роки є найбільше поширеною, приватизовані кукурдзообробні заводи проводять післязбиральну обробку насіння кукурудзи на договірній основі, а саме насіння, після розрахунків з заводом, залишається у власності насінницького господарства. Господарство може забрати готове насіння для зберігання у власних насіннєсховищах, або ж згідно укладеного договору зберігати і проводити реалізацію на базі кукурудзообробного заводу. Заготівлю насіння кукурудзи до Держресурсів можна розглядати рештки попередньої системи насінництва, післязбиральну доробку на договірних умовах між насінницьким господарством і заводом - як нову систему, зумовлену ринковими відносинами.

 

Таблиця 19.

Насінництво трилінійного гібрида кукурудзи Дніпровський 310 МВ.

Науково-дослідницькі установи і елітно-насінницькі господарства               Вирощування супереліти ліній
П 502 М

    П 343 зМ  
ДС 103 МВ

 
       
              Вирощування еліти ліній
П 502 М

ДС 103 МВ
П 343 зМ

 
        Виробництво насіння першого покоління простого гібрида і розмноження еліти ліній
         
ДС 103 МВ

 
  ♂♀♀♀♀♀♀♂    
Дніпровський 25 М      
Насінницькі господарства               Виробництво насіння першого покоління трилінійного гібрида
 
♂♀♀♀♀♀♀♂

   
         
             
    Дніпровський 310 МВ    
             
Товарні посіви гібридним насінням у господарствах
                           

 

Згідно законів Україні, кожний виробник насіння як однією з найголовніших умов для вирощування насіння і його подальшої реалізації зобов’язаний мати укладений договір з оригінатором гібрида (власником патенту), в якому визначаються відрахунки господарства науковій установі на витрати, пов’язані з селекцією. Без такого договору Насінницька інспекція не повинна видавати сортові документи на насінницькі посіви і проводити визначення посівних якостей.

 

 

Таблиця 20.

Насінництво подвійного міжлінійного гібрида кукурудзи Дніпровський 203 МВ.

Науково-дослідницькі установи і елітно-насінницькі господарства                   Вирощування супереліти ліній
 
П 346 М

  ДК 66 зМ  
F7 МВ

  F2 МВ  
         
                  Вирощування еліти ліній
  П 346 М   ДК 66 зМ   F7 МВ   F2 МВ  
         
 
♂♀♀♀♀♀♀♂  

     
♂♀♀♀♀♀♀♂

      Виробництво насіння першого покоління простих гібридів
           
Крос 200 М Дружба МВ
Насінницькі господарства                   Виробництво насіння першого покоління подвійного міжлінійного гібрида
   
♂♀♀♀♀♀♀♂

   
               
                 
    Дніпровський 203 МВ    
                 
Товарні посіви гібридним насінням у господарствах
                                     

 

Зміни систем насінництва гібридної кукурудзи обумовлені об’єктивними змінами в економіці сільськогосподарського виробництва взагалі. Зрушення відбуваються через необхідність подолання недоліків у старих системах насінництва. Не дивлячись на величезну перевагу старої системи насінництва, що полягає передусім у чіткій визначеності ланок насінництва, їй притаманний один нездоланний суттєвий недолік: відсутність єдиного відповідача за сортові і посівні якості насіння від створення гібриду і насінництва його вихідних форм до вирощування насіння першого покоління і увесь цикл його післязбиральної доробки. В результаті такої роз’єднаності насіння кукурудзи часто доходило до виробника з погіршеними якостями. Як зрушення на краще можна сприймати сучасну систему договірного виробництва гібридної кукурудзи по договору між оригінатором гібрида і виробником насіння, між виробником насіння і його доробником. Можливий варіант подальшого розвитку насінництва, коли створення гібрида, його насінництво та насінництво його батьківських форм замкнено в єдиній системі оригінатора, коли настає пряма і повна відповідальність за сортові і посівні якості насіння, яке пропонується споживачу на ринку. Частково така схема насінництва вже діє, але повне її впровадження утруднене через недостатню потужність, моральну застарілість і зношеність технічної бази у оригінаторів.

Основною умовою збереження високої урожайності і інших якостей і властивостей гібридів кукурудзи є підтримання в процесі насінництва високих якостей насіннєвого матеріалу, його типовості, вирівняності за морфологічними і господарсько-цінними ознаками і властивостями. Для здійснення цієї задачі насінницька робота повинна будуватися у відповідності до положень, розроблених піонерами гібридної кукурудзи академіками Б.П. Соколовим, М.І. Хаджиновим, Г.С. Галєєвим, перевірених багаторічним досвідом сільськогосподарського виробництва, постійно удосконалюваних до зростаючих вимог споживачів насіння.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 117; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты