Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Насінництво батьківських форм.
Сортові якості гібридів кукурудзи, передусім, визначає дотримання рівня методичних робіт з самозапиленими лініями у первинних ланках насінництва. Два головних показники - рівень продуктивності гібрида кукурудзи та сортові якості батьківських форм визначають обличчя селекційно - насінницької установи і перспективи її виживання у ринкових умовах. За одним - двома виключеннями всі поширені в Україні гібриди кукурудзи отримують на основі самозапилених ліній. Розроблена методика вирощування самозапилених ліній і їх аналогів дозволяє ефективно підтримувати і поновлювати їх сортові якості.

Вирощування насіння звичайних фертильних самозапилених ліній. Вихідним насіннєвим матеріалом є насіння з 300 – 400 типових самозапилених рослин з насіннєвого розсадника або розсадника еліти. Після бракування в лабораторії за сортовими ознаками самозапилених качанів, частину насіння з кожного висівають окремим рядком у розсаднику добору. Розсадник добору закладається без просторової ізоляції, тому що тут проводиться візуальна оцінка на сортових якостях рослин і качанів кожної висіяної сім’ї без збирання урожаю насіння. Через кожні 10 – 20 випробуваних сімей для порівняльного контролю висівається один рядок елітного насіння даної лінії. Дані спостережень заносять до журналу. Основними сортовими ознаками є показники, які постійно або відносно стабільно проявляються у різні роки: висота рослин, число листків на головному стеблі, кількість бокових паростків, інтенсивність кольору листків (світло-зелений, зелений, темно-зелений), наявність антоціанового забарвлення листків та стебла, прояв гофрованості листків, співвідношення ширини і довжини листка, кількість качанів на одній рослині, висота прикріплення качана, довжина і діаметр качана, кількість рядів зерен на качані і зерен в рядку, ширина борозенки між рядами зерен, форма качана (конусоподібний, слабо конусоподібний, циліндричний), ступінь озерненості верхівки качана, консистенція зернівки (зубоподібна, кременисто-зубоподібна, кремениста), параметри зерна, маса 1000 зерен, колір стрижня (білий, червоний), колір зерна (білий або жовтий з відтінками), щільність обгорток на качані, забарвлення пиляків, приймочок та багато інших. У розсаднику сім’ї, які мають нетипові рослини або нерівні ознаки бракують.

Рештки не висіяного насіння з кращих сімей наступного року об’єднують і висівають у насіннєвому розсаднику першого року. Цей розсадник потребує вже просторової ізоляції, бо всі висіяні сім’ї вільно перезапилюються між собою. У розсаднику протягом вегетації проводять багаторазове видалення всіх рослин, які відхиляються від основного типу. Роботу проводять до цвітіння. Після збирання урожаю відкидають також нетипові качани. Зібраний урожай документують як супереліту самозапиленої лінії.

Урожай супереліти висівають у розсаднику еліти, де продовжується робота по видаленню гібридних та інших нетипових рослин, які з’являються в результаті біологічного засмічення (перехресного запилення) та механічного засмічення. У випадку необхідності розмноження насіння самозапиленої лінії проводять до першої і наступної репродукцій з усім комплексом робіт по підтриманню сортових якостей.

Наведена схема розмноження насіння фертильних ліній є базовою також для відтворення насіння стерильних аналогів самозапилених ліній, аналогів-закріплювачів та аналогів – відновників; до неї додаються специфічні поправки.

Вирощування насіння стерильних аналогів самозапилених ліній і їх аналогів – закріплювачів стерильності. Принципова різниця від базової схеми полягає у тому, що тут пилок форми-закріплювача ділиться на дві половини: першою запилюється сама рослина запилювача, а другою – рослина стерильного аналога. Так створюються парні сім’ї “стерильна форма – форма-закріплювач”, які далі паралельно оцінюються по типовості, ступеню прояву стерильності (стерильний аналог), закріплювальній здатності (аналог-закріплювач) та типовості (обидва аналоги). Для контролю у розсаднику добору через 10-20 сімей висівають елітне насіння стерильного аналога і аналога-закріплювача.

Друга відмінність від основної схеми у тому, при закладанні насіннєвого розсадника насіння кожної з форм не змішується, а висівається окремими рядками по сім’ях з чергуванням рядків аналогів. Це дозволяє додатково ще один рік провести аналіз прояву стерильності і закріплювальної здатності по парах сімей і своєчасно на початку цвітіння видалити невідповідні. Урожай з рослин типових пар сімей стерильних і закріплювача збирають роздільно і об’єднують у дві різні партії, що одержують назву супереліти.

У розсаднику еліти аналоги висівають сівалкою з чергуванням рядків звичайно 4:2, 6:2 або 8:4. Крім видалення нетипових рослин на рядках обох аналогів додатково видаляють фертильні домішки на стерильному аналогові на протязі цвітіння. Для відрізнення форм при збиранні урожаю у рядки закріплювача повинна бути домішана маячна культура.

Вирощування насіння самозапилених ліній – закріплювачів стерильності. Відбувається за схемою розмноження пари “стерильний аналог – аналог-закріплювач” з тією відмінністю, що для перевірки закріплювальної здатності схрещують не зі стерильним аналогом цієї ж лінії, а з іншою стерильною лінією (як правило, з тією, яку потрібно буде закріплювати у товарному гібриді). Таким чином, у розсаднику добору для оцінки закріплювальної здатності поряд з рядком сім’ї аналога – закріплювача висівають рядок стерильного гібрида, отриманого від запилювання цією сім’єю. Насіннєвий розсадник засівають сумішшю насіння з кращих сімей закріплювача і документують, як посів супереліти.

Вирощування насіння самозапилених ліній – відновлювачів фертильності. Проводять так само, як і вирощування насіння аналога-закріплювача, з тією різницею, що тут проводиться посімейна оцінка на відновлення фертильності, а не на закріплення стерильності. В якості стерильного тестера береться материнська стерильна форма товарного гібрида.

Слід враховувати, що для підтримання типовості частий пересів самозапилених ліній шкідливий, тому їх насіння виробляють у межах двох-трирічної потреби. При відтворенні сортових якостей насіння самозапилених ліній та їх аналогів при потребі можлива перевірка комбінаційної здатності (тобто, контроль по урожаю).

Вирощування насіння простих гібридів. Прості гібриди можуть виступати в якості батьківських форм більш складних гібридів (трилінійних, подвійних міжлінійних, сортолінійних, складних), внесених до Реєстру сортів. Якщо такий гібрид є материнською формою іншого гібрида, і насінництво ведеться без обривання волотей на стерильній основі, то одна з вихідних ліній повинна бути стерильним аналогом, а лінія-запилювач повинна закріпити стерильність. Тобто, якщо вирощують насіння трилінійного гібрида за формулою (лінія А х лінія В) х лінія С, то лінія А має бути стерильним аналогом, лінія В – аналогом-закріплювачем стерильності і лінія С – аналогом - відновлювачем фертильності. Якби лінія В не була закріплювачем стерильності, то простий гібрид – материнська форма зареєстрованого гібрида був би з фертильною волоттю.

Для виробництва чоловічих простих гібридів можуть схрещуватися дві ліній – відновлювачів фертильності (кращий випадок), або ж стерильна лінія з лінією – відновлювачем фертильності (гірший варіант). Коли проведуть посів зареєстрованого гібрида на зерно чи силос, то при використанні першого варіанта буде краще відновлення фертильності і краще запилення, ніж з використанням другого варіанта.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты