Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕКСТ 2
Читайте также:
  1. B.6.4.1. Способы выделения текста.
  2. HTML- язык разметки гипертекста
  3. II. Работа над текстом и его оформление
  4. Lt;variant> текстовую числовую графическую музыкальную комбинированную.
  5. Quot;Понимание" текста на естественном языке
  6. Актуальное членение предложения. Виды связи между предложениями текста.
  7. В предложенном тексте определите тезис, аргументы, выясните, какая структура использована при составлении текста.
  8. В. Характеристика функции и процессов управления в текстильной и легкой.
  9. В.Пример фактической и перспективной типовой организационной структуры управления предприятием текстильной и легкой промышленности.
  10. Введення й редагування формул та тексту.

Burası neresi? Burası bir okuldur. Lise değil, bir yüksek okul. Okulumuzun iki binası var. Bu bina yeni değil, eskidir. Şimdi saat dokuzdur. Fakültemizin bütün öğrencileri salon ve dersanelerdedirler. Binamızda birkaç salon var. Bir numaralı salon ikinci kattadır. Bu salon mavidir. Oldukça geniş ve çok güzeldir. Döşemesi sarı, tavanı beyazdır. Duvarda büyük bir tablo var. İki numaralı salon üçüncü katta. Bu salon en büyük. Şimdi burada yüz yetmiş beş talebe ve bir profesör var. Burası da bir dersane. Numarası üç yüz kırk üç. Dersanede altı öğrenci var. Ya öğretmen? O da, tabiî, dersanededir. Öğretmen pek de genç değildir. İhtiyar mı? Hiç te değil. Fakat yaşlı bir adam. Talebelerin masalarında kitap, defter ve kalemler var. Bir masada bir cetvel ve birkaç yaprak kâğıt vardır. Öğretmenin çantası bir sandalyede. Dersane geniş değil, fakat dar da değil. Bugün hava açık ve ılıktır. Odanın penceresi de açık. Kapısı, tabiî, kapalıdır. Duvarlar yeşil. Beyaz tavanda dört lâmba. Siyah yazı tahtasında bir resim var, bir de cetvel. Resimde iri


bir arslan ve ufak bir kedi. Cetvelde İki üç yazı ve daha başka şeyler vardır. Peki altı öğrenci burada. Ya diğer öğrenciler nerede? Onlar bitişik dersanede ve komşu sınıflarda.

Şu küçük odada beş sandalye var, bir sandalyede kimse yok. Grupun bir talebesi hastadır. Ne var orada? O gençte kalem mi yok? Nasıl yok? Var, tabiî. Masasında mı yoksa cebinde mi? Hayır, kalemi sol elinde. Ya hokkası? Hokkası yoktur. Saat kaç? On mu? Teşekkür ederim. Bugün dört saat dersim var, saat dörtte de bir toplantı...MURAT: Necip Bey!

NECİP:Efendim.

M: Merhaba, Necip Bey. Ne var ne yok?

N: Güzellik sağlık! (Hayırlar!)

M: Bugün ne güzel hava var! Değil mi?

N: Evet, hava pek güzel. Sıcak ta değil; soğuk ta değil... Ilık

bir hava. M: Bir de açık!

N: Neniz (neyiniz) var, Murat Bey? Yoksa hasta mısınız? M: Hayır, bir şeyim yok, oldukça iyiyim. N: Bay babanız nasıldır/lar/? Hanım, küçük hanım? (Bayan,

küçük bayan?) M: Teşekkür ederim, onlar da iyi... Hastamız yok. Bugün

burada mısınız? N: Hayır, burada değilim. Saat dörtte okuldayım. Orada

bugün bir toplantı var. Oğlum da öğrenci... Şimdi saat kaç? M: Saat on bir. Kaçıncı sınıftadır? N: Üçüncü sınıfta (üçüncüde). Şey... Burası neresi? Acaba

bir mağazada mıyız? M: Bir dükkândayız. Sizde para var mı? N: Şu cebimde yetmiş lira var. Orada ne var? M: Hiç. Kâğıt. N: Çok mu? M: Birkaç bin yaprak.
N: Ya! Başka bir şey yok mu?

M:İşte burada kitap(lar) var.

N: Ne var, Murat Bey?

M: Hiç. Bir şey yok,

N: Nasılsınız? İyi misiniz?

M: Az çok iyiyim. Teşekkür ederim.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты