Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Переведите с турецкого языка на русский и обратно несколько
словосочетаний:

hayvani yağ, cenubi Arabistan, şarki Anadolu, mesleki öğretim, sathi bilgiler, mühim malûmat, (iptidai) aletlerin mevcudiyeti, bu adama yakınlaşmak, çabuk iyileşmek, çabuk irileşmek, akli hastalık, akli muayene, hususi otomobil, tecimel ilişkiler; ис­торический день, военное правительство, полное удовлет­ворение, психическое заболевание, профессиональное обу­чение, важные разъяснения, сближаться с этими людьми, личный автомобиль, объединяйтесь с ними, торговые свя­зи.

13, (На закрепление ключевых слов 14-го урока):

(до № 20)

l. Firkimce bu yeni dergi Önemli bir rol oynayabilir. 2. Tâ köye kadar uzandık. 3. Yarınki piyeste Otello'ya (O. rolüne) çıkacak. 4. Yanmada doğrultusunda (istikametinde) ilerleyin. 5. İşe bu yönden (bu cihetten) de bakmak gerek. 6. Türkiye topraklarının kuzey ucu İnceburun'dur. 7. Bu uçsuz ormanda yolumuzu şaşabiliriz. 8. Yol sınıra (hududa) paralel olarak uzanır. 9. Çocuğa yaklaşma. Ağlatırsın! 10. Bu ülkenin toprakları gerek Avrupa gerekse Asya karasında bulunur. l l. Bu sözde bir artdüşünce yok mu, asıl ona bakmalı. 12. Adanın sahası (Adanın kapladığı alan) 3 kilometre karedir. 13. Çıktıkları kara Amerika kıtası idi.

l. Сирийско-турецкая граница. 2. Физическая география Тур­ции. 3. Я прилягу на диван. 4. Он прошел эту страну из кон­ца в конец. 5. Эти трудности необходимо преодолеть. 6. Мыс Анамур лежит (находится) на 36-й, а Инджебурун — на 42-й параллели. 7. Наша деревня находится на расстоянии деся­ти километров от города. 8. Кто выступит в роли Лира?

(до № 44)

l. Ülkenin yüzey şekilleri. 2. Ardına düşüp takip etmeğe

(izlemeğe) başladık. Adam yüzünü eliyle örtmeğe çalışıyordu.


3. Bu ne biçim araç? Bundan yararlanılır (faydalanılır) mı hiç? Vallahi, bir şeye benzemez. 4. Satıhta sistem iyi, adeta mükemmel. Fakat son hükmümüzü vermek için bunu daha yakından izleyelim. 5. Bu düzlüğe kurak rüzgârlar hüküm sürer. 6. Yaylanın ortalama yükseltisi iki bin metredir. Bu yüzden bitki örtüsü oldukça zengindir. 7. Dağ sırası geniş bir yay şeklinde deniz kıyısını (kenarım) takip eder.

1. Линия поведения. 2. Это решение пока не имеет силы закона. 3. Смотрите, походит прямо-таки на океан, но это только мелкий залив. 4. Посредством торговли можно сде­лать многое. 5. Постелите на стол скатерть. 6. Их силы изо дня в день растут. 7. Только бы он согласился. Остальное просто.

l. Yeter ki red yanıtı vermesinler. 2. Teklifinizi reddetmek mecburiyetindeyim (zorundayım). 3. Maşallah, mesafenin yarısını aştık. Şimdi kenarda, ağacın dibinde bir parça dinlenelim de seyahatımıza devam edelim. 4. Dikkat et, sütünü dökeceksin! 5. Bu güzel manzarayı asla unutmayacağım. 6. Ne de seviniyor! Nihayet bir mevki sahibi olmuştur. 7. Bilâkis etraflı izaha gereksinim kalmadı. Nitekim kardeşi çok lâtifeci bir delikanlı. 8. Çorbanın tuzu yerinde. Niye reddediyorsun? 9. Ne hakla bu işe karışıyorsunuz?

l. Волей-неволей мы согласились. 2. Я сходил на вокзал и ку­пил билет второго класса. 3. Дадите объяснения, и все будет в порядке. 4. Завтра они вынуждены начать экспедицию. 5. Эта линия поведения нас радует 6. У меня в голове все смешалось.

1. Şimdilik burada kalıyoruz. 2. Bütün gemiler, tek bu hariç, şiddetli fırtınaya tutuldu. 3. Eşyanızı bağlayabilirsiniz: gümrük muayenesi yapılmayacak. 4. Doktor muayenesi mi? Nesine gerek? 5. Bizi eliyle işaret etti, «Bunları da hesaba katın», dedi. 6. Buna dair malûmatınız var, ne âlâ!

1. За исключением вас все едут в порт. 2. Обслуживание в этой столовой превосходное. 3. По моему мнению надо по­слать ему посылку. 4. Хочется, чтобы море не было бурным (было спокойным). 5. Эта его особенность всех радует.


6. Дайте знак, мы быстро свяжем все пакеты и чемоданы.

7. За пределами этого здания таможенный осмотр не про­
водится.

ТЕКСТ


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 110; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты