Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізаційно - технічні заходи забезпе-чення пожежної безпеки.
Читайте также:
  1. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  2. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  3. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Вимоги пожежної безпеки
  6. Вимоги, заходи та засоби протипожежного режиму
  7. Вплив на навколишнє середовище підприємств кольорової металургії та заходи боротьби з ним.
  8. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки
  9. Довгострокові контрзаходи
  10. Етапи розробки організаційної структури управління.

Профілактика - в перекладі з латинської, означає запобігання, попередження. Це слово, в поєднанні з іншими словами, доволі часто зустрічається в різних галузях народного господарства, в медицині, техніці. Пожежна профілактика - це комплекс органі-заційних заходів і технічних засобів, направлених на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження і розповсюд-ження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі. По-жежу легше попередити ніж погасити.

Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на органі-заційні, технічні, режимні й експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають правильну експлуатацію ма-шин і внутрішньозаводського транспорту, правильний зміст бу-динків, території, протипожежний інструктаж робітників та служ-бовців, організацію добровільних пожежних дружин, пожежно-технічних комісій, видання наказів з питань посилення пожежної безпеки.

Технічні заходи – це дотримання протипожежних правил, норм при проектуванні будинків, при пристрої електропроводів і устат-кування, опалення, вентиляції, висвітлення, правильне розміщуння устаткування.

Заходи режимного характеру - це заборона паління в не вста-новлених місцях, виконання зварювальних і інших вогневих робіт у пожежонебезпечних приміщеннях.

Експлуатаційні заходи - це своєчасні профілактичні огляди, ремонти й іспити технологічного устаткування.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты