Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМагнит өрісі
Читайте также:
  1. Https://vk.com/club79228136 - БЕСТОПЛИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ «PERENDEV», группа в контакте.
  2. ITER — синтез в магнитном поле
  3. Анализ неоднородности магнитного поля над дефектом
  4. Аномалии магнитного поля Земли.
  5. Билет 8.Магнитное поле. Взаимодействие токов.
  6. Вакуумдегі электр өрісі
  7. Векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником
  8. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда.
  9. Вихревой характер магнитного поля
  10. Влияние на организм человека электромагнитных полей и неионизирующих излучений

1. Магнит өрісінің пайда болу себептері:

2. Магнит өрісінің тогы бар контурды айналдырушы моменті:

3. Тогы бар контурдың магниттік моменті:

4. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты қандай ережемен анықталады?

5. Био-Савар-Лаплас заңы қалай оқылады? Заңның формуласы:

6. Био-Савар-Лаплас заңы бойынша қандай шаманың модулін анықтайды?

7. Магнит өрістерінің суперпозиция принципінің формуласы:

8. Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының формуласы:

9. Шексіз түзу токтың магнит өрісі индукциясының формуласы:

10. Ұзындығы шектеулі түзу өткізгіштің магнит өрісі кернеулігі формуласы:

11. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісі индукциясының формуласы:

12. Соленоид ішіндегі магнит өрісі индукциясының формуласы:

13.Тороид ішіндегі магнит өрісі индукциясының формуласы:

14. Ампер күші деген не? Ампер заңының формуласы:

15. Ампер күшінің бағыты қандай ережемен анықталады?

16. Лоренц күші деген не? Лоренц күшінің формуласы:

17. Лоренц күшінің бағыты қандай ережемен анықталады?

18. Вакуумдегі магнит өрісі индукция векторының циркуляциясы туралы теорема (вакуумдегі магнит өрісі үшін толық ток заңы) және оның формуласы:

19. Элементар бетті тесіп өтетін магнит индукциясы векторының ағыны:

20. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы және оның формуласы:

21. Магнит өрісінде тогы бар контурдың қозғалысы кезінде орындалатын элементар жұмыс формуласы:

22. Заттың магниттелу қасиетін сипаттайтын өлшемсіз шама:

23. Электронның магниттік моментінің бірлігі қалай аталады?

24. Сыртқы магнит өрісіне қарсы бағытта магниттеліп, оны әлсірететін заттар қалай аталады?

25. Сыртқы магнит өрісімен бағыттас магниттеліп, оны күшейтетін заттар қалай аталады?26. Сыртқы магнит өрісі жоқ болса да, басқа әсерлердің ықпалымен тосын магниттелуге бейім заттар қалай аталады?

27. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңының формуласы.

28. Заттың магниттелуі деген не? Формуласын жазыңыз.

29. Сыртқы магнит өрісінде орналасқан магнетиктегі қортқы өрістің индукция векторының формуласы.

30. Коэрцитивтік күш деген не? Кюри нүктесі деген не?

31. Магнитострикция деген не? Холл эффектісі деген не?

32.Тұйық өткізгіш контурда осы контурмен қамтылған магнит индукциясы ағыны өзгергенде, электр тогының пайда болу құбылысы қалай аталады?

33.Электрмагниттік индукцияның электр қозғаушы күші деген не?

34.Индукциялық ток бағыты қандай ережемен анықталады?

35. Ленц ережесін тұжырымда:

36.Өткізгіш контурдағы ток күші өзгергенде осы контурдың өзінде индукциялық электр қозғаушы күшінің пайда болу құбылысы -...37. Тогы бар электр тізбегін ажырату және қосу кезіндегі экстраток.

38. Магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы анықтаңыз.

39. Электрмагниттік өріс үшін Максвелдің 1, 2, 3, 4- теңдеулері:

40. Магнит индукциясының сызықтарының бойымен біртекті магнит өрісіне ұшып кірген протон қандай траекторияның бойымен қозғалады?

41. Магнит индукциясының векторына α<900 бұрышпен біртекті магнит өрісіне ұшып кірген протон қандай траекторияның бойымен қозғалады?

42. Катушка бойындағы ток күшін екі есе өсірсе, магнит өрісінің энергиясы:

43. Электр тізбегіндегі катушка бойымен өтіп тұрған ток күшін екі есе өсірсе, магниттік индукция векторының толық ағыны қалай өзгереді?

44. Цилиндр пішінді картон каркасқа оралған соленоидтың орам санын екі есе көбейтсе, соленоидтың индуктивтігі қалай өзгереді?

45. Тұрақты магнит өрісінде айналатын контурдың айналу жиілігі екі есе өссе, контурда индукцияланатын электр қозғаушы күші қалай өзгереді?

46. 5А тогы бар ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит өрісінде әсер етуші күш мөлшері қандай болады? Өткізгіш магнит индукциясы векторына перпендикуляр орналасқан.47. Заттың магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын қандай анықтама тұжырымдайды?

48. Қаныққанға дейін, спонтанды түрде магниттелінген ферромагнетик-тің микроскопиялық облыстары қалай аталады?

4*9. Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?

50. Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон перпендикуляр ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

51. Егер екі параллель сымдардағы ток күштерін және олардың ара қашық-тығын 2 есе кемітсе, токтардың өзара әрекеттесу күші қалай өзгереді?

52. Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25см2 раманың жазықтығымен 30°-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай?

54. І1 тогы бар дөңгелек контур өсімен І2 тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер етеді?

55. Зарядты бөлшек біртекті магнит өрісіне суретте көрсетілгендей ұшып кіреді. Магнит индукциясының сызықтары бақылаушыға қарай бағытталған. Зарядты бөлшекке әсер етуші күштің бағытын анықтаңыз.

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 149; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты