Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТұрақты ток. 1. Электр зарядтарының кез келген реттелген бағытталған қозғалысы
Читайте также:
  1. Бірлестіктің тұрақтылығына тікелей әсер ететін агрожүйе системасының (топырақтың ластану т.б.) ықпалын сипаттаңыз
  2. Дәріс. Тұрақты ток тізбектерінің параметрлерін өлшеу
  3. Кешенді қосылыстардың құрылысы. Термодинамикалық және кинетикалық тұрақтылықтардың айырмашылығы
  4. Тұрақты және айнымалы бірфазалы токтың қуатын және энергиясын өлшеу құралдары
  5. Тұрақты ток
  6. Тұрақты токтар және кернеулер өлшеу құралдары
  7. Табиғатты қорғау тұрақты даму
  8. Техногенезді дамудан тұрақты даму типіне көшудегі негізгі қажеттілікті Каспий көлінің жағдайымен түсіндіріңіз
  9. Шаруашалақ нысандарының жүмыс істеу тұрақтылығы

1. Электр зарядтарының кез келген реттелген бағытталған қозғалысы ...

2. Затта немесе вакуумда зарядты бөлшектердің реттелген қозғалысы ...

3. Кеңістікте зарядталған макроскопиялық денелердің орын ауыстыруы-мен жүзеге асатын электр зарядтарының реттелген қозғалысы ...

4. Ток күші деген ...

5. Ток күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

6. Ток күшінің тығыздығы деген ...

7. Ток тығыздығының анықтамасын тұжырымдайтын формула:

8. Ток көзінің электр қозғаушы күші -...

9. Ток көзінің ЭҚК анықтамасын тұжырымдайтын формула:

10. Металдың электр өткізгіштігі ...

11. Электрлік кернеу деген -...

12. Электрлік кернеудің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

13.Электролиттің, газдың, шала өткізгіштің электр өткізгіштігі ...

14. Ом заңының дифференциалдық түрдегі теңдеуі:

15. Бірінші текті өткізгіш кедергісінің температураға тәуелділігі:

16. Термоэлектрлік қозғаушы күш шамасы:

17. Электр тогының меншікті жылулық қуаты -...

18. Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық түрдегі формуласы:

19. Кирхгофтың бірінші ережесі, формуласы:

20. Кирхгофтың екінші ережесі, формуласы:

21. Заттың электрлік өткізгіштігі -...

21. Қызған металдан электрондардың бөлініп шығу құбылысы ...-

22. Біртекті емес тұйық тізбек үшін Ом заңының формуласы:

23. Егер тізбек бөлігіндегі кернеуді 2 есе көбейтіп,ал кедергісін 2 есе азайтатын болсақ, онда ток күші қалай өзгерер еді?

24. 20 Ом кедергі алу үшін кедергісі 40 Ом өткізгішке қандай кедергіні қалай жалғау керек?

25. Ішкі кедергісі 2 Ом, электр қозғаушы күші 4 В тұрақты ток көзіне кедергісі 6 Ом резистор жалғанған. Ток көзінің пайдалы әсер коэффициенті мен тұйықталу тогын анықтаңыз.26. Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай?

27. Тізбектегі тұрақты кернеуде электрлік кедергі 2 есе артса, ток қуаты қалай өзгереді ?

 

28. Суретте көрсетілген бөліктің кедергісін анықтаңыз. Жалғаушы сымдардың кедергісі ескерілмейді.

29. Резистордың әрқайсысының кедергісі R деп алып, тізбектің толық кедергісін анықтаңыз.

 

30. Ішкі кедергісі 0,7 Ом , ЭҚК 6В аккумулятор 9,3 Ом сыртқы кедергімен қосылған. Тізбекте 5 минутта қанша жылу бөлінеді?

31 . Кедергілері R1=200 және R2=300 Ом электр шамдары желіге парал-лель қосылған. Қай шамның пайдаланған қуаты көп және неше есе?

32. Ішкі кедергісі 2 ом және ЭҚК 120 В тұрақты ток көзі 58 Ом сыртқы кедергімен тұйықталған. Ток көзінің толық Ртол және пайдалы Рпайд қуатын анықтаңыз.33. Электронды шамның анодтық тогы 10 мА. Шамның катодынан бірлік уақытта қанша электрон ұшып шығады? (e=1,610-19 Кл)

34. Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм /В с болса, оның кернеулігі 2В/м электр өрісіндегі жылдамдығы қандай? (e=1,610-19 Кл).

35. Кедергілері 27 Ом және 54 Ом өткізгіштер параллель жалғанған. Осы өткізгіштердің ұштарындағы кернеулер мен ток қандай болады?

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 71; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты