Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тести з теми заняття. 1. Оберіть правильні відповіді.
1. Оберіть правильні відповіді.

Які заходи необхідні для зниження та ліквідації шкідливих та небезпечних факторів при роботі з виробами, що пересуваються:

А) обмеження швидкості і маси переміщуваних вантажів;

Б) усунення неврівноваженості обертових мас;

В) установка захисних бортиків.

2. Доповніть речення: На харчовому підприємстві у виробничому цеху рівень шуму не повинен перевищувати …. дБА.

3. Доповнить речення: Зовнішня температура теплоізоляції не повинна перевищувати …. градусів Цельсія.

4. Доповніть речення:

Під час роботи на автоклавах необхідно слідкувати за робочим тиском, який не повинен бути більше, ніж … МПа.

5. Оберіть правильну відповідь.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 розрізняють такі групи шкідливих і небезпечних факторів:

А) фізичні; Б) хімічні; В) біологічні; ) психофізіологічні.

До якої групи відносять фактор, пов'язаний з підвищеним значенням напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може відбутися через тіло людини?

6. Оберіть правильні відповіді.

Які заходи для зниження дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовують при використанні апаратів, які працюють під тиском?

А) оснащення апаратів вимірюючими приладами;

Б) надійне огородження рухомих частин;

В) оснащення апаратів запобіжними клапанами;

Г) використання засобів індивідуального захисту;

Д) гідравлічне випробування під пробним тиском перед запуском в експлуатацію.

7. Допишіть:

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори діляться за природою дії на 4 групи. Вкажіть, якої групи не вистачає.

А) фізичні;

Б) біологічні;

В) психофізіологічні;

Г) …….. .

8. Чи є вірним вислів:

Один і той самий небезпечний та шкідливий фактор за природою своєї дії не може відноситися одночасно до декількох різних груп.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Накреслити технологічну схему обраної лінії на форматі А3 або схему офісного приміщення, лабораторії із позначенням обладнання і приладів.

2. Опрацювати теоретичний матеріал із списку літератури для даної практичної роботи.

 

Практична робота № 2

Інструкції з охорони праці для різних видів робіт та професій галузі

(2 години)

Мета і завдання на підготовку до практичної роботи

Мета – отримати навички складання інструкцій з охорони праці для професій галузі.

Завдання – розробити інструкцію з охорони праці для конкретної професії або виду робіт.

Методичні рекомендації до теми заняття

Посадовими інструкціями керівників підрозділів передбачена розробка інструкцій з охорони праці і виробничої санітарії для всіх видів робіт та проведення інструктажів та навчання робітників [(Додаток А), 26]. Вимоги до тексту інструкцій, назви розділів, порядок затвердження і перегляду інструкцій регламентуються [27].

Кожний студент заздалегідь готує письмові варіанти інструкцій з охорони праці при експлуатації конкретної одиниці обладнання (приладу, офісної техніки) своєї галузі, які потім здаються викладачу. У разі виявлення помилок викладач знижує студенту, який їх припустив, відсоток запланованих балів рейтингу.

На заняттях учбова група студентів ділиться на бригади. Від бригади висувається доповідач з найкращим (на погляд бригадира) варіантом інструкції, яка доповідається аудиторії. Члени інших бригад можуть заробити додаткові бали рейтингу шляхом коментарів до інструкції, виправляння допущених помилок та доповнень.

Питання для самоконтролю

1. Види інструкцій з питань охорони праці.

2. Основні розділи інструкцій з охорони праці.

3. Вимоги до тексту викладення інструкцій.

4. Порядок введення інструкцій в дію та перегляд інструкцій з охорони праці.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты