Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тести з теми заняття
1. Вибрати правильний варіант відповіді

Інструкція з охорони праці при роботі на устаткуванні включає розділи:

А) Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Б) Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Відповідальність.

В) Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Дії в аварійних ситуаціях. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Відповідальність.

Г) Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Дії в аварійних ситуаціях. Забороняється. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Відповідальність.

2. Інструкції з охорони праці складаються з 5 розділів:

А) загальні положення;

Б) вимоги безпеки перед початком роботи;

В) вимоги безпеки під час роботи;

Г) вимоги безпеки після роботи;

Д) вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У якому з розділів інструкції з охорони праці наводиться характеристика основних небезпечних і шкідливих факторів для даної професії, особливості їхнього впливу на працюючого?

3. Вибрати правильний варіант відповіді.

Розділ «Вимоги безпеки по закінченні роботи» повинен містити пункт:

А) порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

Б) вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни;

В) вимоги для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки.

4. Типова інструкція з охорони праці містить такі розділи:

А) загальні положення;

Б) вимоги безпеки під час роботи;

В) вимоги безпеки перед початком роботи;

Г) вимоги безпеки по закінченні роботи;

Д) вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

До якого розділу в типової інструкції з охорони праці відноситься пункт: "Засоби і дії, які спрямовані на запобігання можливих аварій"?

5. Вибрати правильні варіанти відповідей:

Що повинен містити розділ інструкції з охорони праці «Вимоги безпеки по закінченні роботи»?

А) порядок передачі устаткування, пристроїв, машин і механізмів черговій зміні;

Б) порядок здачі робочого місця;

В) порядок дій по наданню першої медичної допомоги при аварії;

Г) порядок збирання відходів виробництва;

Д) порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності устаткування, пристроїв, інструментів і т.д.;

Е) порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені у процесі роботи;

Ж) вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися працівник після закінчення роботи.

6. Вибрати правильні варіанти відповідей:

Що повинен містити розділ інструкції з охорони праці «Вимоги безпеки перед початком роботи"?

А) порядок здачі робочого місця;

Б) порядок приймання зміни безперервної роботи;

В) порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

Г) порядок збирання відходів виробництва;

Д) порядок перевірки справності устаткування, інструментів, захисних пристроїв небезпечних зон, машин і механізмів, пускових, гальмових і запобіжних пристроїв, систем блокування і сигналізації і т.п.;

Е) порядок перевірки наявності і стану вихідних матеріалів;

Ж) вимога повідомлення роботодавця про виявленні несправностей устаткування, пристроїв, інструментів і т.п.

7. Який розділ інструкцій містить інформацію про засоби і дії, які спрямовані на запобігання можливих аварій?

А) загальні положення;

Б) вимоги безпеки перед початком роботи;

В) вимоги безпеки під час виконання роботи;

Г) вимоги безпеки по закінченні роботи;

Д) вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

8. Який розділ інструкції з охорони праці повинен містити відомості про сферу використання інструкції?

А) загальні положення;

Б) вимоги безпеки під час роботи;

В) вимоги безпеки перед роботою;

Г) вимоги безпеки після роботи;

Д) вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

9. Які розділи можна включити в інструкцію, за винятком основних?

А) вступ;

Б) загальні вимоги безпеки;

У) вимоги безпеки в аварійних ситуаціях;

Г) додаток;

Д) вимоги безпеки по закінченні роботи.

10. Яке скорочене позначення і назва присвоюється інструкції з охорони праці?

а) код;

б) сторінка;

в) порядковий номер.

Питання для самостійної позааудиторної роботи

1. Ознайомитися із змістом [28].

2. Підготувати письмовий варіант інструкції з охорони праці при виконанні конкретної роботи в межах галузі.

 

Практична робота № 3

Розробка заходів і засобів з електро- та вибухопожежної безпеки

на підприємствах галузі

(4 години)

1. Мета і завдання на підготовку до практичної роботи

Мета – засвоїти методологію забезпечення електоро- та вибухопожежної безпеки на галузевих об’єктах.

Завдання – запропонувати заходи і засоби попередження електротравмування, пожеж та вибухів на галузевих об’єктах.

2. Методичні рекомендації до теми заняття

2.1. Захист працюючих від ураження електричним струмом

Електробезпека повинна забезпечуватись виконанням вимог Правил будови електроустановок (ПУЭ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ і ПТБ), високим рівнем організації та експлуатації електрогосподарства.

Заходи і засоби захисту працюючих від ураження електричним струмом починаються з визначення категорії приміщень з електронебезпеки (без підвищеної небезпеки, із підвищеною небезпекою, особливо небезпечні). Класи пожежонебезпечних зон визначаються згідно ПУЕ (Додаток Г), або виписується із відповідних галузевих правил.

Захист працюючих від ураження електричним струмом здійснюється наступними заходами і засобами (пояснити, де кожний з них реалізовано):

- недоступність струмоведучих частин (шляхом розташування проводки на недосяжній висоті; розташування її на підлозі у металевих трубах із обов’язковим заземленням; застосування захисних огороджень, закритих комутаційних апаратів (пакетних вимикачів, комплектних пускових пристроїв тощо);

- захисне заземлення або занулення корпусів електроустаткування й елементів електроустановок, що можуть виявитися під напругою (перелічити);

- захисне відключення електроустановки при пошкодженні ізоляції і переході напруги на неструмовідні елементи. Застосовується в доповнення до захисного заземлення (занулення) в умовах особливої небезпеки електротравм;

- застосування знижених напруг для живлення переносних струмоприймачів (вказати значення напруг);

- блокування (наприклад, неможливість відкривання кришки обладнання без попередньої зупинки електродвигуна);

- написи, плакати («Обережно! Висока напруга», « Не вмикати: працюють люди!»);

- засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавиці, діелектричні калоші і боти, ізолюючі штанги, ізолюючі рукоятки, діелектричні килимки, тощо).

2.2. Характерні причини виникнення пожеж і вибухів

Сучасними причинами підвищення рівня вибухопожежної небезпеки на виробництвах є зростання їх енергонасиченості, збільшення щільності розміщення обладнання, підвищення рівня температур та тиску в технологічному устаткуванні, використання нових полімерних горючих матеріалів, некваліфікований монтаж електроустаткування, використання легкозаймистих матеріалів, недостатня захищеність будівель та споруд системами автоматичного протипожежного захисту, засобами пожежогасіння.

Забезпечення вибухопожежної безпеки галузевого об’єкта є важливим соціально-економічним завданням. Для його успішного вирішення на галузевих об’єктах мають бути визначені характерні причини пожеж і вибухів та забезпечена мінімізація їх наслідків за певними напрямками (рис. 3.1).

Характерними причинами виникнення пожеж на підприємстві є:

– недоліки в плануванні приміщень, влаштування комунікацій;

– порушення режимів технологічних процесів та правил виконання робіт;

– відсутність або несправність заземлення;

– відсутність або несправність систем блискавкозахисту;

– порушення правил обладнання місць відпочинку;

– необережна поведінка з відкритим вогнем;

– недостатній контроль за проведенням вогневих робіт;

– неякісні протипожежні інструктажі;

– порушення вимог пожежної профілактики і правил пожежної безпеки;

– коротке замикання в електромережах;

– перегрів і запалення речовин та матеріалів, які розташовані безпосередньо поблизу електрообладнання;

– порушення термінів і правил очищення (випалювання) сажі в димарях;

– порушення правил зберігання палива.

 
 

 

 


 

Аналіз вибухопожежної небезпеки галузевих об’єктів є основою для розробки усіх видів протипожежних заходів. Він проводиться за ходом технологічного процесу в усіх приміщеннях за напрямами:

– несправність технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, неякісний повсякденний огляд;

– порушення правил улаштування та експлуатації систем вентиляції, опалення, електроустановок, строків ремонту;

– недотримання правил пожежної безпеки в технологічному процесі і під час обслуговування та ремонту технологічного обладнання;

– порушення в утриманні шляхів евакуації, засобів оповіщення, вилучення сміття;

– порушення правил зберігання пожежовибухонебезпечних речовин;

– несправність систем вибухопожежного захисту та первинних засобів пожежогасіння.

Оцінка вибухопожежної і пожежної небезпеки полягає у визначенні категорії приміщень згідно [28], класифікації приміщень згідно ПУЕ [41] та класифікації будівель за ступенем вогнестійкості. Студенти повинні провести аналіз можливих причин виникнення пожеж (або пожеж і вибухів) на галузевому об’єкті. Аналіз включає також відповіді на пункти 2.2 і 2.3 даних МВ.

2.2. Визначення категорії приміщень з пожежної та вибухопожежної небезпеки

Категорія будинків і приміщень виробничого і складського призначення за вибухопожежною або пожежною небезпекою визначається відповідно до вимог НАПБ Б. 03-002-2007 [28], (Додаток Б). У деяких галузевих правилах також наводяться готові переліки основних виробничих та допоміжних приміщень із позначенням їх категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки.

2.3. Класи вірогідних пожеж в приміщеннях і на території

Клас вірогідних пожеж в приміщеннях або на території об’єкта (рис.3.2 ) необхідно визначати для вибору у подальшому типу вогнегасної речовини.

 

 


*Примітка: крім визначених ГОСТ 27331-87* класів пожеж, існує клас пожежі (Е) – горіння електроустановок, що перебувають під напругою електричного струму. Для класу пожежі (Е) рекомендовані наступні вогнегасні речовини: порошки, вуглекислота, хладони.

Студенти повинні виписати назви виробничих приміщень, визначити їх площу для вибору необхідної кількості вогнегасників (Додаток В). Отримані результати заносять в таблицю 2.3.1.

 

Таблиця 2.3.1 - Класифікація приміщень за пожежовибухонебезпекою

з вибором вогнегасників

 

№ п/п Назва приміщення Площа, м2 Категорія за пожежовибухонебезпекою (А,Б,В,Г,Д) Класи можливих пожеж (А,В,С,Д,Е) Тип, кількість та місткість вогнегасників
1 2 3 4 5 6

На об’єкті (у будинку, споруді, приміщенні) вогнегасники повинні розміщуватись згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83 [30].

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 337; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты