Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Г
Поділ пожежонебезпечних зон на чотири класи

(згідно ПУЭ)

Клас ІІ-І включає зони, розташовані в приміщеннях, у яких знаходяться пальні рідини з температурою спалаху понад 61 °С.

Клас ІІ-ІІ включає зони, розташовані в приміщеннях, у яких виділяються пальні пил або волокна з лінійним концентраційною межею запалення більш 65 г/м3 до обсягу повітря в приміщенні (зоні).

Клас ІІ-ІІа - зони, розташовані в приміщеннях, у яких є тверді пальні речовини.

Клас ІІ-ІІІ - зони, розташовані в приміщеннях, у яких виділяються пальні гази або пари ЛВЖ із такими властивостями й у такій кількості, що вони можуть утворити з повітрям вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи.

Нижче наведена класифікація вибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок відповідно до ПУЭ. До вибухонебезпечних приміщень і установок відносяться такі, в яких за умовами технологічного процесу можуть утворитися вибухонебезпечні суміші.

В - І - зони або приміщення, у яких виділяються пальні гази або пари в такій кількості і мають таки властивості, що вони можуть утворювати з повітрям або іншими окиснювачами вибухонебезпечні суміші і при аваріях, і при нормальних нетривалих режимах роботи (завантаження і т.п. ).

Клас У - 1а - зони, розташовані в приміщеннях, у яких при нормальній експлуатації вибухонебезпечні суміші пальних газів або пари ЛВЖ із повітрям не утворюються, а їхнє виникнення можливе тільки в результаті аварій або несправностей

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. ГОСТ 12.0.003 –74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів): У 4 т. - Київ: Основа, 1995.

3. ДСТУ 3273 – 95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

4. НАОП 8.1.00-1.01-88 (НПАОП 15.0-1.01-88) – Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР.

5. ДНАОП 1.8.10-1.27-02. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів.

6. ДНАОП 1.8.10-1.14 -97. Правила безпеки для кондитерського виробництва.

7. НПАОП 15.5-1.05-99 (ДНАОП 1.8.20–1.05–99). Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока.

8. НПАОП 05.0-1.05-06. Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств.

9. ДНАОП 1.8.20–1.05–99. Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів.

10. НПАОП 15.1-1.07-99. Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини.

11. НПАОП 15.1-7.02-85. ОСТ49-216-85. М’ясожирове виробництво. Загальні вимоги безпеки.

12. ДНАОП 1.8.10-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств.

13. ДНАОП 1.8.10. – 1.11 –97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва.

14. НПАОП 15.9 – 1.26 – 84. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних, гірничих виробках.

15. НПАОП 15.9 – 1.11 – 97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва.

16. ДНАОП 7.1.30-1.02-96. Правила охорони праці для підприємств громадського харчування.

17. ДНАОП 7.1.00 – 1.01 – 96. Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі.

18. НПАОП 72.0-1.31-99 (ДНАОП 0.00-1.31-99). Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

19. Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ від 26.03.2010.

20. ГОСТ 12.1.005–88.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

21. ДСН 3.3.6.037 – 99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

22. гост 12.1.003-83* ссбт. Шум. Общие требования безопасности. (Изм. 1989 г.).

23. ДСН 3.3.6.039 – 99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

24. ГОСТ 12.1.012-83 ССБТ. Вибриционная безопасность. Общие требования.

25. ДБН В.2.5–28 –2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

26. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

27. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9.

28. НАПБ Б.03.002–2007. Норми визначення категорії приміщень і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

29. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования.

30. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

31. ГОСТ 12.1.114–82 ССБТ. Техника пожарная. Обозначения условные графические.

Додаткова:

32. ДНАОП 1.8.10 – 3.09 – 98. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості.

33. НПАОП 15.0-3.03-98. Типові норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м’ясної та молочної промисловості (із змінами від 03.07.02. Наказ № 305 Мінпраці України).

34. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 № 126.

35. НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників.

36. НАПБ В.011.057-2006/200. Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України.

37. ДБН В.2.2-25: 2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства).

38. НАПБ 07.026-2010. Рекомендації щодо забезпечення пожежної безпеки під час транспортуваня та зберіганя насіння олійних культур.

39. ГОСТ 12.1.114–82 ССБТ. Техника пожарная. Обозначения условные графические.

40. НПАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

41. Правила устройства електроустановок – ПУЭ-Украина. Госэнергонадзор Украины. – Харьков: Форт, 2009. – 704 стр.

42. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к робочим местам.

43. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 26.04.78 № 1102.

44. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 26.04.78 № 1100.

45. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

 

Зміст  
Стор.
Загальні положення  
Практична робота № 1.Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Розробка заходів щодо зниження (або усунення) їх впливу………………………………………………….....      
Практична робота № 2. Інструкції з охорони праці для різних видів робіт та професій галузі ………………………………………………..    
Практична робота № 3. Розробка заходів вибухопожежної та електробезпеки на підприємствах галузі……………………………………    
Додатки
Список рекомендованої літератури

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты