Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток В
Рекомендації щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння наведені згідно з Типовими нормами належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004.

Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п   Гранична захищувана площа, м3 Клас імовірної поже- жі Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорії А, Б, а також В з наявністю горючих газів та рідин
1.1 До 25 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А, В, С, (Е) - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А, В, С, (Е) - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А, В, С, (Е) -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А, В, С, (Е)
1.7 Більше А, В, С, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин
2.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А, (Е) - - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А,(Е) - - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А,(Е) - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А,(Е) -
2.6 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В, С - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В, С - - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В, С - - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В, С - -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В, С -
3.6 Більше В, С На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г і Д
4.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А, (Е) - - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А, (Е) - - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А, (Е) - -
4.5 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.
                         

Примітки :

1.Знаком "-" позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення.

 

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно А В - - - - - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А В - - - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А В - - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А В - - - - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А В - - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А В   - - - - - -
1.7 Більше А В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих рідин
2.1 До 50 включно А - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А - -
2.6 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В - - -
3.3 Більше 100 до 300 Включно В - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В - -
3.6 Більше В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г, Д
4.1 До 50 включно А - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А -
4.5 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл.5.5, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.5.5.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

 

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

 

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
3,5
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25включно В, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно В, (Е) - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно В, (Е) - -
1.4 Більше 150 до 250 включно В, (Е) - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно В, (Е) - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - - -
1.7 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл. на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2.Приміщення категорії Г
2.1 До 50 включно В, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до 100включно В, (Е) - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно В, (Е) - -
2.4 Більше 300 до 500включно В, (Е) - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - -
2.6 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

 

Перелік об'єктів різного призначення, які повинні бути оснащені переносними вогнегасниками

Тип та позначення вогнегасника Найменування об'єктів, ям рекомендується оснащувати
Водяний ВВ-5, ВВ-6 Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски
ВВ-9, ВВ-12   Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні
Водопінний ВВП-6 Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски
ВВП-9, ВВП-12 Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні
Водопінний аерозольний ВВПА-400 Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, лабораторні приміщен­ня, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні ятки
Вуглекислотний* ВВК-1,4, ВВК-2 Громадські будинки та приміщення з наявністю ПЕОМ, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств
ВВК-3,5, ВВК-5 Громадські будинки, споруди та приміщення з наявністю ПЕОМ, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств
Порошковий** ВП-2, ВП-3, ВП-4 Квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки Індивідуальної забудови, приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташовані в підвальних та цокольних поверхах житлових будинків, пересувні ремонтні майстерні та лабораторії
ВП-5, Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні ВП-6, будинки та приміщення, адміністративні та побутові будин- ВП-9, пл й приміщення та споруди промислових підприємств, ВП-12 Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки та приміщення, адміністративні та побутові будинки й приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні
Примітки. * Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при га­сінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення. ** Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення

 

Перелік об'єктів різного призначення, які повинні бути оснащені пересувними вогнегасниками

Тип та позначення вогнегасника Найменування об'єктів, ям рекомендується оснащувати
Водяний ВВП-50 ВВП-100 ВВП-150 Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції
Водопінний* ВВК-14 ВВК-18, енергетичних об'єктів, склади нафти та ВВК-28, ВВК-56 Споруди промислових підприємств та енергетичних об'єктів, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції
Порошковий** ВП-50, ВП-100, ВП-150 Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення, споруди промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції
Примітки. * Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при га­сінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення. ** Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення

Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты