Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВипуск продукції з 1 м² виробничої площі
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
  3. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  4. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  5. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  6. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  7. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".
  8. Загальна характеристика продукції, робіт та послуг.
  9. Калькулювання собівартості продукції

В пр = ТП ( або РП ) / Пл, грн / м² ( 4 )

Ступінь завантаження одиниці обладнання.

η = Q р / Q пр * 100 %. ( 5 )

де Q ррозрахункова кількість одиниць обладнання, шт., верст., од.обл. тощо

Q прприйнята кількість одиниць обладнання, яка розрахована округленнямQ ру більший бік. Наприклад, неможливо встановити на дільниці Q р =11,2 одиниць обладнання. Встановлять 12 одиниць.

6. Коефіцієнт працюючого обладнання ( або коефіцієнт змінності )

К пр.об ( або К зм ) = ( Q1 + Q2 + Q3 ) / Q заг, ( 6 )

де Q1, Q2, Q3- кількість одиниць обладнання, яке працює відповідно в 1,2 та 3 зміни

Q заг- загальна кількість одиниць обладнання, встановленого на підприємстві.

4.

Сучасний період розвитку світової економіки характеризується тим, що значення фізичних товарів поступово зменшується, тоді як значення послуг і нематеріальних ресурсів неухильно зростає.

За природою свого походження нематеріальні ресурси виникають за двома причинами :

- завдяки новим, унікальним знанням ;

- через рідкісність ресурсів ( природну чи організовану підприємством, державою тощо ).

В обох цих випадках недостатність ресурсів сприяє появі ренти.Іншими словами використання таких ресурсів або робить їх власника єдинимвиробником певної продукції, або забезпечує зменшення витрат порівняно з конкурентами. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги.

Нематеріальні ресурси- це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду.

Відмітними рисами цих ресурсів є:

- відсутність матеріальної основи отримання доходу ;

- невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їх використання.

Поняття “ нематеріальні ресурси ” використовується для характеристики сукупності об’єктів інтелектуальної власності.

До об’єктів інтелектуальної власності відносять :

1. Об’єкти промислової власності :

¨ Винаходи;

¨ Корисні моделі;

¨ Промислові зразки;

¨ Знаки для товарів і послуг;

¨ Зазначення походження товару;

¨ Фірмове найменування;

¨ Способи захисту від недобросовісної конкуренції.2. Об’єкти, які охороняються авторським правом і суміжними правами :

¨ Твори в галузі науки, літератури та мистецтва ;

¨ Комп’ютерні програми ;

¨ Бази даних ;

¨ Права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

3. Інші ( нетрадиційні ) об’єкти інтелектуальної власності :

¨ Раціоналізаторські пропозиції ;

¨ “ Ноу – хау “ ;

¨ Комерційні таємниці.

Нематеріальні активи– це категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об’єкти інтелектуальної власності або на обмежені ресурси та їх використання з отриманням доходу.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты