Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРГАНІЗАЦІЯ ДОРАДЧОЇ (ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Анотування в інформаційній діяльності
  4. Безпека підприємницької діяльності.
  5. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  6. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств
  7. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  8. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  9. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  10. Гетьман І. Мазепа: оцінки діяльності. Конституція П. Орлика та її історичне значення.

Күрделі химиялық реакция – реакцияға түсуге қабілетті аралық бөлшек – радикал қатысында жүретін элементарлы сатылардың тұтастығы. Радикалды, тізбекті, тармақталмаған және тармақталған реакциялардың жалпы кинетикалық заңдылықтары анықталынды. Критикалық құбылыс теориясының кішкентай ғана параметрі баяу өтіп жатқан реакцияны жарылысқа әкеліп соғуы мүмкін.

Күрделі химиялық реакцияны зерттегенде тұрақты бөлшектердің концентрация өзгерісінің кинетикасымен ғана шектелмей, жетекші тізбек радикалдың кинетикасында қарастыру керек. Осының салдарынан элементарлы реакцияның дамуын зерттей бастады.

Алдымен атом мен радикалдың элементарлы реакциясы зерттелінді. Кейіннен әртүрлі энергия формалары (басталатын, айналатын, тербелетін) белсенді кедергіге эквивалентті болмай шықты. Сол себептен кинетикалық анализ үшін атом, ион және радикалдардың реакциясына энергетикалық тепе – теңсіз процестер жеткіліксіз. Реагенттер мен өнімдер кванттық жағдайда қатысатын микрокопиялық саты тұрғысындағы білім қажет. Бұл тұрғыдан газ фазадағы химиялық кинетиканы кванттық дәрежеден қарау қажет, сол кезде элементарлы реакцияны әртүрлі микроскопты сатылардан тұратын күрделі реакция тұрғысынан қарастыруға болады.

 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

 

 

Кафедра менеджменту і маркетингу

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРАДЧОЇ (ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» 7.050106 «Облік і аудит», 7.050104 «Фінанси» ОКР «спеціаліст»

денної форми навчання

 

 

 

Мелітополь, 2010


У конспекті викладено плани лекційних занять, питання яких акцентують увагу на основних ключових моментах теми, що розглядається, і дозволяють глибоко дослідити тему в цілому. Питання для самоперевірки, що пропонуються, дають можливість закріпити придбані теоретичні знання і застосувати їх на практиці для рішення конкретних завдань.Опрацювання фактичного матеріалу, формулювання висновків та пропозицій сприяє оволодінню глибокими знаннями, формуванню сучасного спеціаліста.

Дані приведених досліджень можуть бути використані студентами при виконанні курсових та дипломних робіт (проектів).

 

 

Конспект лекцій підготували : Лобанов М.І.., к.е.н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Шведов І.В., асистент.

 

Рецензент:

 

Схвалені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу

Протокол №

 

Затверджені і рекомендовані до видання методичною комісією факультету економіки та бізнесу.

Протокол №

 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2010 р.


ЗМІСТ

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты