Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ курс І семестр
Читайте также:
  1. II курс (1 семестр)
  2. За 2 семестр
  3. Лекции № 3 по стоматологии детского возраста для студентов 5-го курса стоматологического факультета на 10-ый семестр
  4. Лекции № 5 по стоматологии детского возраста для студентов 5-го курса стоматологического факультета на 10-ый семестр
  5. Лекции, первый семестр.
  6. Методические рекомендации и задания для выполнения 1-ой части семестровой самостоятельной работы (написание реферата)
  7. Методические рекомендации и задания для выполнения 2-й и 3-ей частей семестровой самостоятельной работы (контрольной работы)
  8. Методические указания для выполнения 1 части семестрового задания
  9. Перечень вопросов для подготовки к семестровому зачету

 

 

Розглянуто та схвалено

Цикловою комісією «Легка промисловість»

Протокол №______від „____”______20__р.

Голова комісії _____________Кузнецова П.В.

 

 

Автор: Кузнецова П.В. –голова циклової комісії «Легка промисловість», викладач спецдисциплін

Рецензент: Лапчак С.М. –викладач спецдисциплін легкої промисловості вищої категорії

Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Моделювання та конструювання промислових виробів» на денному та заочному відділенні. В даній розробці представлений курс лекцій з «Основи композиції» в обсязі, передбаченому навчальним планом для ІІІ курсу І семестру вивчення даної дисципліни.

 

Зміст

 

№ лекції Тема сторінка
  Пояснювальна записка
Лекція №1 Вступ
Лекція №2 Теоретичні основи дизайну
Лекція №3 Дизайн одягу. «Одяг» і «костюм» - поняття, функції. Дизайнери одягу та їх творчість.
Лекція №4 Стиль в одязі. Види стильового рішення костюму
Лекція №5 Мода в одязі. Визначення структури і функцій моди
Лекція №6 Поняття про культуру, її зв’язок з костюмом
Лекція №7 Формоутворення в одязі
Лекція №8 Геометрична структура форми одягу. Силует в одязі
Лекція №9 Категорії композиції
Лекція №10 Властивості композиції
Лекція №11 Членування форми одягу. Роль ліній в рішенні форми одягу
Лекція №12 Ритм в одязі
Лекція №13 Основні характеристики кольорів
Лекція №14 Кольорова гармонія в костюмі
Лекція №15 Костюм – індивідуальність – колір
Лекція №16 Фактура в композиції костюма
     
     
     
     
     

Пояснювальна записка

 

Швейна промисловість займає особливе місце в поповненні споживчого ринку товарами народного споживання. У цей час іде активний процес формування нових структур промисловості ринкового типу: функціонують різні концерни, асоціації, акціонерні товариства й інші структури, що поєднують підприємства легкої й місцевої промисловості. Підприємства швейної промисловості забезпечують випуск продукції не тільки побутового, але й спеціального призначення для інших галузей народного господарства (робочий одяг, одяг для армії й т.д. ).Виготовленням одягу займаються не тільки промислові підприємства, але й ательє, що працюють по індивідуальних замовленнях населення. Підприємства галузі, що виготовляють одяг, характеризуються високим рівнем техніки, технології й організації виробництва, що висуває високі вимоги до працюючим на цих підприємствах.

У цей час усе більше зростають вимоги до якості одягу, критерієм якого є художнє оформлення (дизайн). Одяг повинен бути як гарним за формою, так і якісним за виконанням. Все це диктується законами ринку й твердою конкуренцією. Ринок вимагає глибоких знань і творчого підходу до справи. А це під силу тільки кваліфікованим фахівцям.

Програмою предмету «Основи композиції» передбачено знайомство з основами композиції костюма, її закономірностями, властивостями та виразними засобами для досягнення високо художнього рівня виробів. Володіння цими знаннями важно для проектування модних форм одягу, визначення її конструктивно-декоративного рішення та для грамотного виконання ескізів. Студенти мусять творчо підходити до складання ескізів моделей, які б відрізнялися різноманітністю силуетів, покрою, декоративного оформлення.Посібник знайомить із теоретичними й практичними основами розробки композиції костюма при проектуванні одягу різного призначення, що розвиває в студентах образне мислення, фантазію, удосконалює смак і творчі здатності, дає професійні навички й знання, необхідні для художнього проектування костюма, розвитку напрямку моди й моделювання одягу.

Лекція №1


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты